Csenki Imre Emlékkönyv

Emlékezések, dokumentumok

/Kiadta: Kodály Intézet, Kecskemét 2004./

.

Könyvajánló:

Ezt az egyedülálló életrajzi könyvet Ittzés Mihály szerkesztette, Csenki Imre lánya, Csenki Éva közreműködésével. A könyv kísérletet tesz a nagy zeneszerző életének és munkásságának bemutatására, de maga a szerkesztő írja utószavában, hogy nehéz szívvel tesz pontot e könyv végére, mert tudja, hogy Csenki Imre életének és munkásságának sok dokumentuma még feltáratlan. Az adósság tudata ellenére mégis úgy érzi a szerző, hogy „a leglényegesebb vonások erről a gazdag, siker és mellőzés kettősségében kibontakozott életről, az azt mozgató erőkről és az azt létrehozó személyről, kirajzolódnak a könyvben.”

A könyv gondos alapossággal tárja elénk városunk szülötte, a nagy püspökladányi néptanító fiának életét és munkásságát. Az életút bemutatása mellett helyet kapnak a könyvben tanítványok, pályatársak, barátok emlékezései, Csenki Imre írásai, levelezései, és részletes bemutatásra, megjelölésre kerülnek mindazok az adatok, melyek karnagyi és zeneszerzői működéséhez kapcsolódnak (pl. általa vezetett együttesek, külföldi vendégszereplések, nyilvántartott felvételek, hanglemezek, általa kiadott zeneműveinek jegyzéke, Csenki Imréről megjelent tanulmányok és publikációk), valamint helyet kap a könyvben egy értékes családi és munkásságot bemutató fotógyűjtemény is.

Szilasi Alex zongoraművész, a nagy zeneszerző unokája így ír a könyv ajánlásában: „Csenki Imre a szó nemes értelmében igazi mester volt, a zene mestere. Művészi pályája során sohasem a tömegeket szolgálta, akik nem is értek rá művelődni, mivel folyton művelték őket, hanem varázsos lényével az egyéneket külön- külön szólította meg. Egy nagy generáció tagjaként a zene szeretetének ügyét nem beláthatatlan távokban jelölte meg, hanem sokkal inkább az egyén belső igényeinek fejlettségében, melynek kimunkálása valódi távlatokat nyithat. Mindehhez persze tudás szükséges, méghozzá biztos tudás. Ez volt az, ami hiteles művésszé emelte, tehetségét a világ minden táján elismertté tette…”

***

Kitekintő:

Csenki Imre ijfúkorában

Csenki Imre karnagy, zeneszerző 1912. augusztus 7-én született Püspökladányban. Édesapja id. Csenki Imre néptanító, aki a róla elnevezett püspökladányi „Csenki-iskolában” lakott és tanított közel 50 évig. Id. Csenki Imre 1909-ben kezdte a tanítást Püspökladányban, egyéb kulturális tevékenységét pedig 1911-től folytatta. Műkedvelő előadásokat szervezett előbb gyermekeknek, majd felnőtteknek, 300 két-felvonásost, több száz egyfelvonásost vitt színpadra, zenekart szervezett, kórust vezetett. Fia, Imre ebbe az aktív szellemi és kulturális közegbe született, így természetes volt számára, hogy édesapja már 6 évesen zongorázni tanította. A gyermek Imrét 7 éves korától a Debreceni Zeneiskolába íratta és járatta. Nagy zeneszerzőnk életútja és munkássága így vette kezdetét, ilyen gyökerekkel indult el szülőfalujából, Püspökladányból, hogy aztán megvalósítsa és betöltse azt a nagyívű pályát, melyet a Csenki Imre Emlékkönyv próbál felölelni és bemutatni. Csenki Imre zenetanár, címzetes főiskolai tanár, karnagy, zeneszerző, Kossuth-díjas, Kiváló Művész, A Köztársasági Érdemrend Középkeresztje birtokosa soha nem feledkezett meg később sem szülőfalujáról. Rendszeresen hazalátogatott, jelentősebb eseményeken vett részt, többek között 1976-ban az id. Csenki Imre Emlékünnepségen, melyet édesapja születésének 90. évfordulója tiszteletére rendeztek Püspökladányban. 1996. augusztusában a Püspökladányiak Világtalálkozójára látogatott haza.

Csenki Imre Püspökladányban, B. Kiss Albert pékmesternél tett látogatása során (1982.)

Ahogy Ittzés Mihály könyvében fogalmazott „a ladányiak különösen nagy szeretettel, hűségesen őrzik a Csenki-emlékeket, szellemiséget. E város esetében ez nem csak a nemzetközi hírnévre jutott karnagy, hanem a hajdani falu jó emlékű művelődési mindenesének, néptanítójának, id. Csenki Imrének a megbecsülését is jelenti: róla nevezték el a város énekkarát, ifj. Csenki Imre pedig a jövő művészetkedvelő közönségét és bizonyára leendő szakembereit is nevelő művészeti iskolának adott nevet.” Csenki Imre karnagy, zeneszerző 1998. július 15-én, 86 éves korában hunyt el Budapesten.

 

*

JÓ OLVASÁST KÍVÁNUNK!

Megyaszai Szilvia

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Várjuk a hozzászólásod