***

– Óvónőképző (Állami Óvónőképző Intézet)
A település első középiskolája. Az 1951-52. tanévben nyílt meg a Hősök tere 2. sz. alatti ált. iskola 3 helyiségében. Két tantermében az ország különböző területéről érkezett 78 tanuló tanult. Az esti órákon felnőtt dolgozók szerezték meg az óvónői képesítést. 1954-től fokozatosan szűnt meg, áttelepítették Hajdúböszörménybe. Az 1955/56. tanév végén szűnt meg, átadta helyét a gimnáziumnak. Igazgatója Kálinfalvai Béla volt.

– Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
Előbb a Hősök tere 2. sz. alatti iskolában, 1963. szeptemberétől a Bajcsy u. 8. sz. alatti, 1962-63-ban az e célra emelt kétemeletes épületben működött. A fokozatosan megszűnő Óvónőképzővel párhuzamosan történt a fejlesztése. Az első osztályok 1954/55. tanévben indultak, az első érettségi vizsga 1957/58. tanév végén volt. A Karacs Ferenc nevének felvétele 1959. június 21-én megtartott névadó ünnepélyen és Karacs Ferenc szobrának leleplezésével egyidőben történt.

– Községi ipartanonc-iskola
1922-ben szervezték meg és 1924. márciusában nyílt meg bérelt helyiségben, a ref. elemi iskola tantermeiben. Az 1940-es évek végéig működött, akkor Biharnagybajomba helyezték át, ahova az akkori járás ipari tanulói jártak. Az 1950-es évek legelején helyi ipari-tanuló iskolává szervezték és visszakerült Püspökladányba, ami akkor az általános fiúiskolában kapott helyet.

– 123. számú Ipari Szakmunkásképző Iskola (régebbi neve: Munkaügyi Minisztérium 123. sz. Helyiipari Iskolája)
A Bajcsy u. 10. alatt. 1952-től a Petőfi S. Ált. Iskola helyiségeiben működött, a megszűnt községi iparostanonc-iskola utódaként. Ezen, az újabb nevén 1969. október 1. óta működik az új épületében.

(Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben, 1974.)

***

Ahogy mi emlékszünk:

– “A zrínyi utcai óvoda ennek a óvónőképzőnek volt a minta óvodája. Egy udvaron is volt, csak másik utcára nézett. De a jog utód a Petőfi iskola a tablók is ott vannak elhelyezve.” (Cs. József) 

– “Itt tanult anyukám is. Az osztályfőnöke Bodnár Sándor tanár úr volt.” (O-né B. Gabriella)

– “Azokon a tuja fákon (gimnázium előtt) füles baglyok ültek. Mindig megnéztük a fiaimmal ezeket a szép és érdekes madarakat.” (Cs. Gabriella)

Várjuk a hozzászólásod