***

– Bodói (Bodai) leányok iskolája (Keleti leányiskola, Külső iskola, vagy Várkonyi-féle bodói iskola)
A régi Jog u. 21. és a Damjanich u. 21. alatti, közös fedél alatt levő tanítói szolgálati lakások helyén állt. A 18. század végén már állhatott, mert először 1817-ben, majd 1866-ban építették újjá és 1901-ig tanítottak benne. Ekkor alakították át két tanítói lakássá, mely még 1974-ben is ekként funkcionált.

– Külső fiú iskola
Az akkoriban Bodónak nevezett városrészen, a Bocskai és Nagy Sándor utca sarkán, a későbbi izraelita rituális fürdő telkén állt. 1882-ben ez az épület már rossz állapotban volt, ezért az iskola a Damjanich u. 19. alatti orvosi, majd később jegyzői lakásba költözött. Ez az ingatlan a század végéig iskola és tanítói lakás volt.

– Zsidó-iskola
Izraelita elemi népiskola (Zsidó iskola) Bocskai u. 23. alatt. Az első ilyen iskolát 1885-ben építették meg, majd 1911-ben új iskolát építettek. Ebben a formában 1944-ig működött. 1964/65-től általános iskolai napközi otthon egy része működött itt.

– Községi gazdasági továbbképző ismétlő iskola (Ismétlő Iskola)
Ide azon 12. életévüket betöltött és elemi iskoláikat elvégzett gyermekek jártak 15. életévük betöltéséig, akik más ipari-, kereskedelmi-, polgári-, vagy középiskolába nem iratkoztak be. Ez a felekezeti elemi iskolák mellett működött, a ref. iskola mellett 6, a róm. kat. iskola mellett 3, az izraelita iskola mellett 1 osztályban. Ez a fajta oktatási rendszer 1945-ben szűnt meg, az általános iskolák megszervezésével.

(Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben, 1974.)

***


Várjuk a hozzászólásod