***

Polgári iskola

(Államilag segélyezett Községi Polgári Fiúiskola, majd Magyar Királyi Dr. Petri Pál Állami
Polgári Fiú- és Leányiskola)

1912. szeptember 1-én indult 2 osztállyal, akkor még a Bocskai u. 8. sz. alatt, bérelt épületben. Tanteremhiány miatt 1914-ben a Zrínyi u. 15. alá költözött. 1916. szept. 1-én az iskola átköltözött az e célra átalakított régi Ságvári u. 3. alá (később szoc. otthon épületébe), ebben az évben lett mind a négy osztálya nyilvános.

1926-28 között épült fel a kétemeletes iskola a Petőfi u. 9. sz. alatti telken, mely terület addig víz alatt álló nádas terület volt.
Itt 1928. szeptember 1-én indult meg a tanítás, az iskola neve ekkortól Magyar Királyi Dr. Petri Pál Állami Polgári Fiú- és Leányiskola lett, mely nevet Petri Pál kerületi országgyűlési képviselő, államtitkár után kapta, aki az iskolaépítést szorgalmazta.

1945-től a nép- és polgári iskolákat általános iskolákká szervezték át, az 1947/48. tanév végén szűnt meg az utolsó polgári iskolai osztály. Az épületben a fiú- és leány általános iskola felső osztályai kaptak helyet, 1964. szeptemberétől a Petőfi Sándor Általános Iskoláé lett az épület.

(Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben, 1974.)

***

Ahogy mi emlékszünk:

– “A polgári iskola előtt volt egy állandóan folyó kút, de azért nem nagyon szerettük, mert annak langyos volt a vize. Egyébként a polgári iskolába járó fiúk és lányok az iskola udvarában lévő kútból ittak.. Egy kútkáva tetjén rács volt, fölötte volt a vízcsap és leginkább a tenyerünkből ittuk a vizet.” (K. S-né Júlia)

Várjuk a hozzászólásod