***

Református iskolák

Szervezése idejéről nincs pontos információ. Egy 1592-es ref. egyházkerületi (legrégebbi) jegyzőkönyvben maradt feljegyzés egy püspökladányi lelkészről, majd 1742-ből származó feljegyzés szerint a református iskolának már leány osztálya és lányok tanítója is volt, megelőzve ezzel a környéken nála nagyobb egyházközségeket is.

– Tanulóház
A ref. egyház egyik iskolaépületének 18. sz. végi neve, épült 1766-ban. A Hold u. 1. és 3. sz. alatti iskolaépületek telkén állt valahol, közel a parókiális pincéhez. Majd 1802-1881 közt állt egy fiúiskola a Hold u. 1-3. telkeken. 1817-ben új iskola épült a bodai leányok iskolája helyett. Érdekesség, hogy 1881-től kezdődött a tanév a korábbi április helyett szeptember 1-től, a presbitérium döntése értelmében.

 – Ary-iskola (Ref. elemi népiskola, Papp Kálmán-féle iskola)
A régi Hold u. 1. alatti iskolaépület, melyet először Ary Gyula (1872-1939) ref. tanító több évtizedes ottlakása és tanítása után Ary-iskolának neveztek. A ma is álló, régi Hold. u. 1. alatti ref. elemi népiskola, vagy fiúiskola alapjait 1881-ben rakták le, melyet később Papp Kálmán tanárról (1894-1969) ottlakása és tanítása után Papp Kálmán-féle iskolának neveztek.

– Belső leányiskola (Központi leányiskola, vagy Nyugati leányiskola)
A régi Hold u. 3. alatti telken állt, a ref. egyház iskolája volt. Építési ideje ismeretlen, fennmaradt iratok szerint 1872-ben már állt, majd 1894-ben lebontották rossz állapota miatt. Helyére építették a Szabó Elek-féle iskolát, mely 1894 és 1938 közt állt, ezt az iskola mellett lévő kettős „halálkanyar” megszüntetése miatt bontották le. Nevét a felépültétől haláláig benne lakó Szabó Elek (1869-1915) ref. tanítóról kapta.
Ennek a helyére épült a régi Hold u. 3. sz. telken – de beljebb – a mai iskolaépület. Ezt az iskolát sokáig Lakatos-féle iskolának is nevezték a benne több évtizeden át oktató Lakatos Benjámin tanító (1904-1965) neve után.

– Nagylányiskola
A Nagylányiskola már az Iskolaköz 1. alatti volt ref. népiskola épületének később használatos neve. 1901-ig ezen a telken a községi jegyzői lakás állt, 1901-ben felépült egy 5 tantermes ref. iskola, 1902-ben megkezdődött a tanítás (ezzel egyidőben szűnt meg a bodói külső iskolában a tanítás). A Nap utca felőli sarkot, a nagy tantermet 1904-ben építették az épülethez, így épült ki 1905-re a mai utcafront. Neve onnan származik, hogy közel 60 évig csak lányosztályok voltak benne. A Nap utca felőli 2 tantermet 1910-ben létesítették, ide már fiúosztályok is kerültek. Ennek a két tanteremnek a létesítését Kiss Ferenc lelkész eszközölte ki, aki előtte 120 „lelenc” gyermek iskolába-fogadását vállalta.

– Virág-iskola
A régi Hold. u. 4. sz. alatti eredetileg 2 tantermes ált. iskola, melynek telkén állt 1909-ig Virágh Ferenc szűrszabómester háza. Az iskola 1909-10-ben épült, 1911-ben kezdődött benne a tanítás.

– Csenki-iskola (Darányi-iskola)
A Csenki u. 20. sz. alatt. 1911-ben épült. 1911-től 1945-ig, nyugdíjba vonulásáig tanított és lakott benne Csenki Imre tanító. Eredetileg Darányi-iskolának nevezték el, Darányi Ignác földművelésügyi miniszter azon intézkedése után, hogy a pl-i ref. egyháznak területet adományozott a Darányi-telepen, iskolaépítés céljára.

– Petri-telepi iskola
Az 1920-as évek közepén épült a két-tantermes Petri-telepi iskola, 1931-ben újabb két tantermes (+tanítólakásos) iskola épült a Petri-telepen.

(Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben, 1974.)

***

Ahogy mi emlékszünk:

– “Amikor alsó tagozatosként ide jártam, az osztályteremben a hajópadló olajos padló volt. Egy fekete v. barna színű olajjal itatták át a padlót, hogy ne poroljon. A pedellus seprűvel takarított, és szünetben rakta a vaskályhában a tüzet! De nem csak itt volt olajos padló, hanem más iskolákban is, és hivatali helyiségekben, irodákban is. Felső tagozat a “polgári iskolában” volt, ott már parkettások a tantermek.” (K. S-né Juli) 

– “Igen még a hatvanas években is olajos padló volt, és kiskájhával fűtöttek. Ha reggel még olyan hideg volt a tanár megengedte, hogy kabátba maradjunk. Még sincs rossz emlékem ezekről az időkről, legfeljebb az, ha kaptunk a toltartó fedélell egy körmöst az azért fájt.” (Cs. József)

– “Még 1973.ban biztosan olajos padló volt a Nagylányiskolában!  Aztán amikor felépült az új épület, linóleumot tettek a termekbe.” (O-né N. Erna)

Várjuk a hozzászólásod