2012.08.20.

1976. október 31. – Csenki Imre tanító emlékünnepsége

.

  

  

Gyűjteményünk különleges darabja ez az 1976. évi meghívó. Apropója Id. Csenki Imre néptanító születésének 90. évfordulója volt, kinek tiszteletére emlékünnepséget rendeztek Püspökladányban. A közel 40 éves meghívót olvasgatva visszarepülhetünk az időben, s képzeletben akár mi magunk is találkozhatunk nevükben, emlékükben és örökségükben máig élő zeneszerzőnkkel, tanítóinkkal, néprajzi gyűjtőnkkel, vagy múzeumunk alapítójával, csakhogy a mindenki által jól ismert és elismert Csenki Imre, Dorogi Márton, Kecskés Gyula, vagy Rettegi Istvánné Annuska néni nevét említsem.

A meghívót lapozgatva azon tűnődtem, hol is olvastam korábban erről a rendezvényről, melyet egy résztvevője írt le aprólékos részletességgel. Hamar rátaláltam az élménybeszámolóra, melyet B. Kiss Albert szedett csokorba 1991-ben megjelent „Püspökladányi pékmester közéleti, családi naplója és krónikája 1920-1990” című könyvében.

Újabb időutazásra hívom az olvasót, mely során mi magunk is átélhetjük, hogyan látta ezt a 36 évvel ezelőtti napot B. Kiss Albert krónikás. Képzeljük el együtt, milyen lehetett ez a nap Csenki Imrével, Kecskés Gyulával, Dorogi Mártonnal, vagy Rettegi Istvánnéval…

„Csenki Imre emlékünnepély

1976. október 31-én vasárnap délután 3 órakor Csenki Imre tanító úr  sírjánál emlékünnepség volt. Püspökladány nagyközség közművelődési tanácsa, a Hazafias Népfront községi bizottsága és a Karacs Ferenc Iskolamúzeum közösen rendezte meg az emléksorozatot. Idős Csenki Imre 90 éves születésének tiszteletére emlékbizottság is alakult. A művelődési központban Csenki Imre munkásságát bemutató kiállítás nyílt meg. A nagyszerű kiállítást Rettegi Istvánné múzeumvezető irányításával szervezték meg. A kiállítás megmutatta azt a rengeteg kulturális tevékenységet képekben, dokumentumokban és egyéb módon, amit fáradhatatlan munkával Imre bácsi alkotott. Az ünnepség délután fél 3 órakor kezdődött. A Darányi-telepen, ahol Csenki Imre iskolája volt, mint tanító ott tanított. Az iskola falán emléktáblát lepleztek le tiszteletére. A beszédet a táblánál Bárczi Imre nyugdíjas üzemvezető mondta el. Méltatta az alkotó tevékenységét. A tanács autóbusza melyet Kovács Kálmán sofőr vezetett, az emléktáblától a közönséget a református temetőbe szállította. Ott már mivel halottak napja is volt, nagy közönség várta az eseményeket. Ott Dorogi Márton tanító úr emlékezett meg Imre bácsi kiváló munkásságáról. Majd megszólalt a gyászzene, ugyanis erre az alkalomra, tiszteletből Imre bácsi iránt fúvószenekart szerveztünk meg. A gyászinduló hangjaira többen sírtak. A zene megindította a könnyeket. Majd koszorúzás következett. Megható volt a jelenet. A zenekar tagjai, kik részt vettek a gyászzene játszásában: B. Kiss Albert, Kozma Sándor, Papp András, Nádházi József, Papp Gyula, Szilágyi Ferenc, Pócsi Imre, Szilágyi Sándor, Vencselői János és Lévi Géza. Ez alkalomból megtiszteltük Kozma Lajos karmester sírját is. Itt szintén Dorogi tanító úr mondott beszédet. Végezetül elmentünk Kurucz Mátyás nagybátyám sírjához is. A sírnál gyász zenét adtunk. Amerre csak mentünk a közönség követte a zenekart.

Este a művelődési központban Kecskés Gyula nyugdíjas iskolaigazgató mondott el nagy hatású beszédet. Kircsi Károlyné, a Hazafias Népfront községi bizottságának titkára felolvasta Kállai Gyula levelét, melyet erre az eseményre küldött Budapestről az emlékbizottságnak. Majd a jelenlévő Csenki Imre Kossuth-díjas karnagy emlékezett beszédében édesapjára. A további részben ünnepi műsor következett.

A Csenki Imre emlékbizottság munkájában aktívan részt vettek: Vadász Ferenc, a művelődési központ módszertani főelőadója, Kelemen József igazgató, Kircsi Károlyné, a Hazafias Népfront titkára, Matolcsi Lajos nagyközségi tanácselnök, Nyirkos Tibor gimnáziumi igazgató, Kecskés Gyula nyugdíjas iskolaigazgató, Dorogi Márton nyugdíjas szakfelügyelő, Rettegi Istvánné muzeológus, B. Kiss Albert zenész, Becsági Ödön, a Vegyesipari Ktsz elnöke, Nyíri Zoltán ktsz-vezető, Bárczi Imre, a Hazafias Népfront elnöke. Csenki Imre emlékét tisztelettel ápoljuk és megőrizzük.”

(részlet B. Kiss Albert: Püspökladányi pékmester közéleti, családi naplója és krónikája 1920-1990 című könyvéből)

*

Id. Csenki Imre néptanító

Cifra nyomorúság (1956) – színpadra vitte: Id. Csenki Imre tanító

(Csenki Imre ülő sor, balról az ötödik)

*

Csenki Imre néptanító Hódmezővásárhelyen született 1886. december 25-én. Tiszaszentimréről 1909. november 2-án került Püspökladányba, mint a Darányi-telepi iskola tanítója, ahol nyugdíjba vonulásáig tanított, s mely iskolát munkássága és ott-lakása után Csenki Iskolának neveztek el. Kiváló néptanító és népművelő volt, aki felkarolta és szervezte Püspökladány kulturális életét, annak legmeghatározóbb szereplőjévé vált. Közel 50 éven át szervezte és vezette a település számtalan színjátszó-csoportját, énekkarokat, dalárdákat szervezett és megannyi zenekart, köztük helyi szimfonikus zenekart is alapított és vezetett. Több évtizedes munkássága alatt előbb gyermekszínjátszó-csoportokat, majd felnőtteket tanított be, számtalan több-felvonásos darabot vitt színpadra. A fiatalok hegedű- és zongoraoktatását több évtizeden át egyedül látta el Püspökladányban.  Érdekesség, hogy a püspökladányi moziban több évig Ő játszott a némafilmek vetítése alatt zongorán, szabadon választott darabokat. A művészetek iránti fogékonyságából adódott, hogy gyönyörűen is festett, mely kedvtelésének főleg idős korában hódolt. Csenki Imrének két fia született, a Kossuth-díjas karnagy, zeneszerző Imre és a tragikusan fiatalon elhunyt cigányfolklór-kutató, Sándor.

Id. Csenki Imre 1962. december 15-én hunyt el. Távozása mélységesen megrendítette Püspökladány lakosságát, hiszen nem volt olyan ember, aki ne szerette, ne kedvelte volna a közvetlen és barátságos néptanítót.

Megyaszai Szilvia

*

(Felhasznált irodalom:

B. Kiss Albert: Püspökladányi pékmester közéleti, családi naplója és krónikája 1920-1990.

Püspökladány Anno Archívuma)

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Várjuk a hozzászólásod