Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat Debrecen, 8. sz. Püspökladányi Gyáregysége (gépállomás)

***

(Köszönjük az album fotóit és a visszaemlékezést Deme Évának)

***

“Táncsics M. u. 27. sz. alatt. A mezőgazdasági gépállomások országosan 1948-ban szerveződtek a termelőszövetkezetek és egyéni gazdálkodók mezőgazdasági termelő munkáinak ellátása, elromlott mg-i munkaeszközeinek szakszerű javítása, a háború alatt elpusztult igavonó-erő pótlása céljából. Politikailag pedig a szervezett munkásosztály létrejöttét biztosította falun.

Községünkben 1948. július 18-án alakult Állami Mezőgazdasági Gépüzem Gépállomása néven. Első telephelye a Petri-telepen a kaszárnya volt. Jelenlegi helyére 1950-ben költözött. 1954-re épült ki a Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat Debrecen, 8. sz. Püspökladányi Gyáregysége jelenlegi formájára. Munkája Püspökladány, Báránd, Biharnagybajom és Szerep község termelőszövetkezeteinek segítésére terjedt ki. 1954. dec. 1-én hozzácsatolták a sárrétudvari gépállomást is. 1956-ban Állami Mezőgazdasági Gépállomás lett a neve, 1963-68 között pedig Mezőgazdasági Gépjavító Állomás. 1968-70 közt Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat Debrecen, 10. sz. Gyáregysége Püspökladány volt az üzem neve, 1971 óta Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat Debrecen, 8. sz. Püspökladányi Gyáregysége. Az üzem területe 1966. év végén 33 kat. h. volt.”

(Forrás:  Kecskés Gyula:Püspökladány újkori története helyneveiben)

***

“A Püspökladány, Táncsics utca 27. szám alatti területen az 1950-es években alakult meg a Gépállomás.  Mezőgazdasági gépek, traktorok, kombájnok, ekék tárolásával és javításával foglalkozott.

A kapun az elnevezés – a tábla sokszor változott, ahogy a gazdasági helyzet, vagy a korabeli viszonyok kívánták, mikor hova csatolták a telephelyet. Debreceni központtal 1977. 12. 31-ig Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat volt a neve. Ebben az időszakban autóbuszok, UAZ-ok javítása, kárpitozása, festése volt a vállalat profilja.

1978. 01. 01-től a Budapesti Kéziszerszámgyár leányvállalata lett a terület, a cég fő feladata vagonajtók, ablakok, valamint bányák számára az emelő láncok gyártása lett.

A dolgozók főleg Püspökladányból és a járás területéről kerültek ki. A vállalatnál átlagban 120-160 fő dolgozott évente. A területen: TMK-, forgácsos,- asztalos-, kárpitos-, fényező- és légpuskagolyó-gyártó műhely volt található. Ebből is látszik milyen szerteágazó,  széles feladatkörre volt alkalmas az üzem.

A nagy létszámú csoportképek a Hőkezelő műhely átadási ünnepségén készültek, ahol a dolgozók többsége látható. Szoros barátságok és mély emberi kapcsolatok jellemezték mindig a dolgozók egymáshoz való viszonyát.”

Deme Éva

Várjuk a hozzászólásod