Kolozsvári-telep

 

Egykor és most

***

(Köszönjük az album fotóit Keserű Imrének, 

fotók: FMF KFT archívuma)

***

 

Egy városrész, egy utca, egy ingatlan története

 

Van városunkban egy ingatlan, melyen 1892-től, tehát 120 éve megszakítás nélkül ipari tevékenység folyik. Az alábbiakban a Kolozsvári-telep és az itt működő üzemek története kerül bemutatásra, a rendelkezésre álló információk birtokában.

 

Kolozsvári-telep (Kolozsvár-telep) – Kolozsvári utca

 A község belterületétől É-ra, a Borbástó É-i szélénél létesült, a régi Nagygőzmalom mellet. A régi Klein fatelep oldalában lévő terület községi legelő volt, a Sertéstartó közbirtokosság kezelésében. Ez adott el községi engedéllyel  néhány telket még az I. világháborút követő évek legelején. Vele szemben a Nagymalom mellet lévő szántóföld Kovács Imre róm. kat. tanító birtokában volt. Az I. világháborút követő házhelyigénylések során a vasutasok közül sokan nem a Göre-telepen (mai Petri-telepen), hanem a MÁV Pályaudvarhoz közel eső területen szerettek volna építkezni. Kovács Imre egy MÁV mérnökkel felparcelláztatta szántóföldje egy részét, a legtöbbet 200 n.-ölével, n.ölét – emlékezet szerint – 11kg búzáért. A községi képviselőtestület s a felettes hatóságok  jóváhagyták a parcellázási tervet. Így épült fel a Kolozsvári utcának a nagymalom felőli oldala és a belőle nyíló Hargita utca. A telep lakosai akkor két család kivételével vasutasok voltak, közülük többen erdélyi menekültek. Ők adták az új településnek a Kolozsvár(i)-telep nevet. A Kolozsvári utca másik oldalán lévő községi legelő egy részét a II. világháború után 1945-ben mérték fel és az újtelepi házhelyekkel egyidőben osztották ki.

 (Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben 99.oldal)

 

***

  

 Püspökladányi Nagygőzmalmi Részvénytársaság (nagymalom)

 A nagygőzmalom a mai Kolozsvári utca 2 sz. alatt épült 1882-92 között. Az 1892. évi házszámjegyzékben már említik „Knopp Árpád gőzmalma” néven. 1900-ban a ladányi gazdákból alakult részvénytársaság  kezén volt (DEBRECZENI KÉPES K. 1901. Cimtár). 1917-ben 3 szakmunkást és 9 napszámost foglalkoztatott.  Évi kapacitása 75  vagon volt. Gőzfürdője  és gépjavító műhelye a környék rendelkezésére állt. Alaptőkéje  ez évben 70 860 Kor. volt, 3543 db névre szóló 20 koronás részvényben, 50%-os befizetéssel. 1920-ban leégett.  Idegen érdekeltség bekapcsolásával újból felépítették, felszerelték és üzembe helyezték 1922. nov. 15-én. 1923-ban bővítették. Kereskedelmi malom lett. 1929-ben leszerelték. Sokáig üresen állt, majd kényszerűségből raktárnak használták. 1949-50-ben olajmalommá alakították át. Mint ilyen üzemelt 1958-59-ig. Utána az egyik részében jéggyár létesült, többi részében 1960-ban az Élelmiszeripari Központi Gépjavító Vállalat kirendeltsége, 1963-tól pedig a Hajdú-Bihar Megyei Vegyesipari Javító Szolgáltató Vállalat különböző egységei kaptak helyet a többszörösen átalakított épületben, illetve a telkén emelt új épületekben.

 (Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben 129.oldal)

***

 Jéggyár

Püspökladányban még Jéggyár is működött. Az 1930-as évek közepén helybeliekből alakult részvénytársaság üzemeltette, ekkor még a Rákóczi Vendéglő egyik melléképületében. A háborús évek alatt a működése szünetelt. Az 50-es években a Kolozsvári u. 2. sz. alatti volt Nagygőzmalom egyik helyiségében rendezték be, de pár év múlva megszűnt.

(Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben. 88.oldal)

 

***

     

Hajdú-Bihar Megyei Vegyesipari Vállalat Püspökladányi Vasüzeme (“vazsgyár”)

Szintén a Kolozsvári u. 2. sz. alatt. Mint az előbb említett Vegyesipari Javító Szolgáltató Vállalat és az Élelmiszeripari Központi Gépjavító Vállalat utóda  1960. júniusa óta üzemel és működik  egy helyen, csak a gyártmányok profilja változott. 1971-ben 75 dolgozót foglalkoztatott, ezenkívül 42 ipari tanulója volt. Nagy nyomástartó edényeket gyártott.

 (Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben.  78. oldal)

***

      

Hajdú-Bihar Megyei Vegyesipari Vállalat Püspökladányi Gombüzeme (gombgyár)

Ugyancsak a Kolozsvári u. 2. sz. alatt működött 1966. február hava óta. 1971 végén az iparban 133 dolgozót foglalkoztatott.

(Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben. 78.oldal)

***

 Fém és Műanyagfeldolgozó Kft.

A cég 1991. október 15-én alakult, de helyén 1896-tól ipari üzem működött.

Az 1960-as évek elejéig különböző tulajdonosi szerkezetben malomként üzemelt, majd annak leszerelése után helyén megyei központú állami vállalat két üzeme működött, melyek különféle tartályszerkezeteket és konfekcióipari ruházat gombjait gyártották. Az 1989-es rendszerváltást követően, 1991.október 15-én önálló, magántulajdonú társasági formává  alakult át. A megalakulást követően a bekövetkezett piaci átrendeződések miatt folyamatosan csökkent a gombgyártás (műanyagfeldolgozás) aránya, és folyamatosan nőtt, meghatározóvá vált a hegesztett szerkezetek, nyomástartó berendezések és az ipari hűtéstechnológia nyomástartó berendezéseinek gyártása.

A cég 1993-tól részt vett a hazai PB-gáz piac tartálygyártás igényeinek kielégítésében: 3-100m3 tartályok tömeges gyártása, autóba szerelhető tartályok gyártása folyt, majd 1995-től állandó fejlesztéssel alakították ki profiljukat.

A folyamatos termékszerkezet váltás következtében 2009-től az üzem területén kizárólag különböző nyomástartó edények gyártása folyik, főleg a hűtőipar, vegyipar és a gépipar számára. A KFT-ben dolgozók létszáma átlagosan 100-120fő.

 Az anyagot ifj. Tóth Sándor és Bartha Tamás segítségével összeállította:

Keserű Imre

***

A Kolozsvári u. 2. szám alatti ingatlan melletti, akkoriban üres telket (Kolozsvári u. 4.) Rizoli Aladár ny. postafőellenőr 1920-24 között befásította, 1923-ban kocsmát, 1927-ben gőz- és kádfürdőt építtetett a telekre (mely a II. világháború előtt szűnt meg). Ezt a területet akkoriban Rizoli-parknak hívták, tudjuk meg Kecskés Gyula könyvéből. Azt viszont eddig kevesen tudhatták, hogy ez a Rizoli Aladár az ismert püspökladányi tanító és helytörténet-kutató Kecskés Gyula apósa volt.

  M. Szilvia

***

(A Nagygőzmalomról és Püspökladány malmairól további információ olvasható az

Antikvár/Nagygőzmalom Rt 1912. című menüpont alatt.)

 

Várjuk a hozzászólásod