A Püspökladányi Nagygőzmalom Rt. 1912. évi zárszámadása és jelentése

 

 

 ***

(Köszönjük az album, a dokumentum fotóit Keserű Imrének)

***

 

A Püspökladányi Nagygőzmalom Rt. 1912. évi pénzügyi zárszámadását és jelentését láthatjuk e 100 éves dokumentumlapokon. A lapok önmagukért beszélnek és érdekes információk birtokába juttatják a helytörténet iránt érdeklődőket. A Nagygőzmalom Rt. az 1920-as évek legvégén megszűnt, azután az épületét is más célokra használták.

A dokumentum feltárja a 100 éve még létező szervezet működését, amely klasszikus malomipari tevékenységén kívül foglalkozott olajsajtolással, emellett gőzfürdő- és vendéglő-üzemeltetéssel is. E néhány lap által szintén különleges korképet kapunk adott időszakról, Püspökladány ipartörténetének egy rég elfeledett, de meghatározó szervezetéről.

Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben című könyvében az alábbi információkat találjuk a Nagygőzmalomról:

“Püspökladányi Nagygőzmalmi Részvénytársaság (nagymalom)

A nagygőzmalom a mai Kolozsvári utca 2 sz. alatt épült 1882-92 között. Az 1892. évi házszámjegyzékben már említik „Knopp Árpád gőzmalma” néven. 1900-ban a ladányi gazdákból alakult részvénytársaság  kezén volt (DEBRECZENI KÉPES K. 1901. Cimtár). 1917-ben 3 szakmunkást és 9 napszámost foglalkoztatott.  Évi kapacitása 75  vagon volt. Gőzfürdője  és gépjavító műhelye a környék rendelkezésére állt. Alaptőkéje  ez évben 70 860 Kor. volt, 3543 db névre szóló 20 koronás részvényben, 50%-os befizetéssel. 1920-ban leégett.  Idegen érdekeltség bekapcsolásával újból felépítették, felszerelték és üzembe helyezték 1922. nov. 15-én. 1923-ban bővítették. Kereskedelmi malom lett. 1929-ben leszerelték. Sokáig üresen állt, majd kényszerűségből raktárnak használták. 1949-50-ben olajmalommá alakították át. Mint ilyen üzemelt 1958-59-ig. Utána az egyik részében jéggyár létesült, többi részében 1960-ban az Élelmiszeripari Központi Gépjavító Vállalat kirendeltsége, 1963-tól pedig a Hajdú-Bihar Megyei Vegyesipari Javító Szolgáltató Vállalat különböző egységei kaptak helyet a többszörösen átalakított épületben, illetve a telkén emelt új épületekben.”

***

Meg kell említenünk, hogy a Nagygőzmalom Püspökladány egykori öt malmának egyike volt csupán.

A Kisgőzmalom (más néven Kismalom, Fehér- vagy Fejérmalom, később Bocskai Hengermalom) az Erőss L. u. 5. sz. alatt állt és 1944. október 8-án háborús események következtében megsemmisült.

További három malom  működését a Megyei Malomipari Egyesülés 1951-ben megszüntette. A Grünfeld-malom (Tinómalom, vagy “Tinójúlcsa” malma) volt Püspökladány első hengermalma, mely a Honvéd u. 1. sz. alatt épült, még az 1800-as évek legvégén. 1951-ben ezt is leszereltették, előbb gabonaraktár volt, majd kenyérgyárrá építették át.

A Petri-telepi Hengermalom (Berger-malom) az Árpád u. 62. sz. alatt épült 1927-ben (és amely ma is áll, impozánsan felújított állapotban)  és amelyet szintén leállíttatott és leszereltetett 1951-ben a Megyei Malomipari Egyesülés, mert nem felelt meg az előírásoknak.

Erre a sorsra jutott a Dúró-malom is, mely  a Bocskai u. 29. sz. telken épült 1936-ban és mely 1951-ig megszakítás nélkül üzemelt.

 E két utóbbi cseremalomként üzemelt még egy ideig, ahol a lakosság terményét őrleményre cserélhette.

M. Szilvia

***

(A püspökladányi Kolozsvári utca 2. sz. alatti területről, a Nagygőzmalomról további információk és fotók találhatóak a Dolgos hétköznapok/Munka az üzemekben/Kolozsvári-telep almenüben)

 

Várjuk a hozzászólásod