Megyaszai Szilvia

2013.01.27.

*

A  MAGYAR  TÜZÉR

Alcím: A magyar tüzérség története

 

**

A Magyar Tüzér néhány lapja

**

Szerkesztették: az I. és II. részt vitéz Felszeghy Ferenc ny. tábornok, a történelmi arcképcsarnokot Reé László.

Előszó: vitéz tiszabeői Hellebronth Antal.

Felelős kiadó: Reé László Könyvkiadó és Terjesztővállalata, Budapest, (Merkantil-nyomda) (1938.)

*

A könyv egy képzeletbeli sorozat egyik részének tekinthető, amennyiben ennek nevezzük a magyar fegyvernemek (tüzér, huszár, gyalogos, műszaki alakulatok) történetéről és az I. világháború katonáiról készült albumokat. Ez az album alcíme szerint a magyar tüzérség történetét hivatott bemutatni a legteljesebb alapossággal, több, mint 380 oldalon keresztül, kiegészítve katonái arckép- és adattárával is.

Az album tartalma az alábbiak szerint foglalható össze:

Az I. rész mutatja be a középkor hadigépeit, a magyar tüzérséget a középkorban, majd a hódoltság korában, végül 1914-ig az összes fellelhető adatot és információt, mely a tüzérség történetéről fellelhető.

A II. rész kimerítő alapossággal tárja elénk a magyar tüzérség I. világháborúban betöltött szerepét, harcait, a hadszíntereket stb, mindezeket számos képpel, ábrával és térképvázlattal illusztrálva.

A kötet III. része „A magyar tüzér fényképcsarnoka”, mely tartalmazza az első világháború vége előtt a magyar tüzérségnél szolgált tisztek, altisztek és legénység adatait és fényképeit.

A Magyar Tüzér album érdekessége azonban, hogy bár előszava alapján minden kiadása 1938-ban jelent meg, de ezen tény feltüntetése nélkül: többféle adattárral. Az albumok tartalma a tüzérség történetét leíró 382. oldalig minden kiadásban azonos, az ezután fellelhető fényképcsarnok (adattár) viszont más és más, feltételezhetően attól függően, melyik alakulatot mutatja be.

Én magam kétféle kiadással találkoztam, az egyikben találtam a Hajdú-Bihar megyei Püspökladányból származó katonák adatait és további, a Tiszántúl vidékéről származó hősökét. A Magyar Tüzér másik kiadásában a Dunántúlról, ezen belül is elsősorban az Észak-Dunántúlról származó katonák arcképei és adatai kerültek feltüntetésre. Azt, hogy nevük szerint mely ezredek szerepelnek az albumban, nem tüntették fel a szerkesztők a könyv külső, belső borítóján. Arról sincsenek információim, hogy a Magyar Tüzérnek összesen hányféle kiadása jelent meg.

A Magyar Tüzér egyik kiadásában sok püspökladányi hős nevére és arcképére lehet bukkanni, melyeket folyamatosan töltök fel a honlapunk I. világháborús rovatának Fotótárába. Kérem, látogasson el oda is és emlékezzünk együtt püspökladányi őseinkre és hőseinkre!

(A püspökladányi hősök nevét tartalmazó Magyar Tüzér egyik példányát köszönöm Fekete Ferencnek és lányának, Marsiné Fekete Juditnak, akik azt a rendelkezésemre bocsátották!)

 


***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban

***

Várjuk a hozzászólásod