Szabóky Csaba – Csóka György:

A  PÜSPÖKLADÁNYI  FARKASSZIGET  LEPKÉI

 (Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest, 2008.)

***

 

 

A könyv borítója, s néhány oldala

***

Mindig szívesen ajánlom azon könyveket, kiadványokat, melyek településünk egyediségére, valamely különleges tulajdonságára kívánják felhívni a figyelmet. Ennek egyik legszebb  példája a most ajánlani kívánt könyv is.

Szerencsére egyre több fórumon, kiadványban olvashatunk a püspökladányi Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) múltjáról, céljáról, kiemelt feladatairól, melyek a szikes területek fásítási törekvéseire, kísérleteire irányulnak és melyek az országban is egyedülállóvá teszik jelentőségét. Arról talán már kevesebbet hallhatunk és olvashatunk, hogy milyen különleges állat- és növényfaunája van a Farkasszigetnek, s a területén található Arborétumnak. E könyv a püspökladányi Farkassziget gazdag lepkefaunáját mutatja be, szebbnél szebb – főleg a könyv szerkesztői által készített – fotók segítségével. A kiadvány igen részletes ismertetést nyújt a bemutatott lepkefajokról, melyeket főleg az Arborétumban működtetett fénycsapda segítségével sikerült összegyűjteni.

 „A püspökladányi Farkassziget egy zöld folt a szikes puszta tengerében. A Szikkísérleti Telep 1924-es megalapítása óta eltelt idő alatt a kezdetben fátlan területen 407 ha erdő jött létre. Ezek nagyrészt változatos korosztály- és fafajösszetételűek, közéjük gyepterületek ékelődnek. Az Arborétumban 480 fásszárú taxon található. 1996-tól kezdődően fénycsapda is működik itt. A Farkassziget egy értékes, gazdag sziget. Ezt bizonyítja lepkefaunája is. Az eddigi gyűjtések 905 lepkefaj előfordulását igazolták. Ebbe a gazdag faunába nyújt rövid betekintést ez a kis könyv.” (Olvasható a könyv fülszövegében)

 A Farkassziget területéről – a könyv egyik fejezetében ismertetett – 18 védett lepkefaj került elő. Hangsúlyozni kell azonban – melyre a szerzők is felhívják figyelmünket – hogy nemcsak a törvény által védett, eszmei értékkel felruházott fajok jelentenek értéket, hanem a területen található fajok összessége képezi a valódi értéket.

A védett lepkéken kívül több tucat faj is kiemelkedő jelentőséggel bír. Számos olyan lepke farkasszigeti előfordulásáról tájékoztat a kiadvány, melyek magyarországi megjelenése csupán az elmúlt évtizedekben vált ismertté.

A szerzők bemutatnak olyan lepkefajokat is, melyek első hazai példányai a kiadvány megjelenése előtt pár évvel kerültek elő a Farkasszigetből. Igazán különleges gyűjteményt tartalmaz e könyv, melyet ajánlok megismerésre.

Óvjuk s védjük együtt mi is épített és természeti értékeinket!

 

(Az Arborétum múltjának megismeréséhez ajánlom szíves figyelmükbe a bal oldali menüoszlopban található Határaink menü Arborétum fejezetét, melyben egy 1983-as kiadvány segítségével ismerhető meg a püspökladányi Arborétum története, feladatai és céljai.)

Megyaszai Szilvia

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

Várjuk a hozzászólásod