2014.02.21.

Jeles püspökladányi pedagógusok tiszteletére 2001. április 28.

Dorogi Márton, Kecskés Gyula és Rettegi Istvánné emlékezete

(Püspökladány, 2002.)

Kiadta: Püspökladány Város Önkormányzata és a

Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület

Szerkesztők: Bodnár Imréné városi intézményfelelős,

Nyirkos Tibor Neveléstörténeti Egyesület elnökségi tagja

 

 *

A képekre kattintva kinagyíthatóak és lapozhatóak!

*

A könyv ajánlója helyett álljon itt a szerkesztők előszava, mely a legalaposabban foglalja össze a könyv küldetését, tartalmát és összeállításának apropóját.

„Ez a kötet a 2001. április 28-án Püspökladányban tartott jubileumi emléknap eseményeit, ezen belül az emlékülésen elhangzott előadások és felszólalások teljes anyagát tartalmazza. A megemlékezést a Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület kezdeményezte, amely fő feladatának tekinti, hogy megőrizze megyénk kiemelkedő pedagógusainak emlékét, gondozza szellemi örökségüket, tegye élővé a követésre méltó nevelési értékeket. Dorogi Márton, Kecskés Gyula és Rettegi Istvánné itt, Püspökladányban végezték példamutató iskolai nevelőmunkájukat pályakezdésüktől nyugalomba vonulásukig. Honismereti gyűjtő- és kutató szenvedélyük ébredése is egybeesett induló éveikkel, és ez a vonzalom kitartott életük végéig. A hűség és hivatástudat példái lettek ők a ladányiak szemében, s olyan életművet hoztak létre, amely meghaladta az emberi élet végességét. Városunk képviselőtestülete – jól ismervén e maradandó értékeket – egyetértéssel fogadta a kezdeményezést, s egyhangú határozattal döntött a megemlékezés megrendezéséről, teljes anyagi és erkölcsi támogatásáról. Ugyanezt tapasztaltuk a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány részéről.

A 2001. év különösképpen alkalmasnak látszott az ünneplés időpontjának kiválasztására. Erre esett Dorogi Márton 90., Rettegi Istvánné és Kecskés Gyula 100. születési évfordulója. Ez évben volt 50 éves a Karacs Ferenc Gimnázium (ahol Rettegi Istvánné az alapítástól a nyugdíjazásig tanított, s ahol a városi múzeum létrehozásáig a Karacs Ferenc Iskolamúzeumot működtette), 1000 éves a magyar iskola, s még benne voltunk az országos millenniumi év ünnepi hangulatában.

2001. januárjában megalakult az az előkészítő csoport, amely az ünnepélyes alkalom minden részfeladatát – az első teendőktől az emlékkötet összeállításáig – szétosztotta. Ennek köszönhető, hogy a helyi hírközlők (Püspökladányi Hírek, Daru TV, PTV) riportjaikkal, interjúikkal és híradásaikkal a legszélesebb nyilvánosságot is bekapcsolták az eseményekbe, hogy az iskolák, a városi múzeum, a Művelődési Központ, a könyvtár és számos önkéntes segítő, közreműködő összehangoltan, egymást kiegészítve végezte munkáját, hogy mindezek eredményeképpen a megemlékezés méltó volt jeles elődeink érdemeihez, s hogy ez a kötet is megjelenhet. Köszönet érte!”

Szeretettel ajánlom figyelmükbe e tartalmas, színvonalas és méltó megemlékezést biztosító kiadványt!

Megyaszai Szilvia

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

 

 

Várjuk a hozzászólásod