Rekonstrukciós rajz a 107. gyermeksírban talált leletekről. A rajz különböző kutatásokra alapozva és források felhasználásával készült. (Készítette, beküldő: Katona Csilla)


 

A Ladányi kereszt másolata.
A püspökladányi keramikus, Bárczi Imre Zsolt alkotása (medál)
Fotó: www.facebook.com/barczikeramia

 A Püspökladánnyal kapcsolatos ábrázolások között egyre gyakrabban találkozhatunk egy kivételesen szép kereszttel, ami városunkról kapta nevét. Egy régészeti ásatásnak köszönhetően,  egy évezrednyi földben történő pihenés után látott újra napvilágot ez a különleges medál, és az eltelt évtizedek során lassan városunk jelképévé vált.

A Püspökladány északkeleti határrészében található Eperjes-völgyben a Déri Múzeum régészei, M. Nepper Ibolya vezetésével az egyik legnagyobb Árpád kori temetőt tárták fel az 1970-es évek végén. A 8925 m2 területű, csaknem érintetlen 10–11. századi temetőben mintegy 640 sírt fedeztek fel a kutatás résztvevői. Az eltemetett 190 férfi, 161 nő és 32  fiatalkorú csontváza mellett, 251 gyermek maradványai is előkerültek a föld alól. A sírok elrendezése, valamint háborítatlansága arról árulkodott, hogy a temetőben mindkét évszázadban ugyanaz a népesség temetkezett.

A feltárás 1982 közepéig folyt és ez idő alatt a sírokból számtalan leletanyag került elő, melynek jelentőségéről az is tanúskodott, hogy a területen katonai járművek is megjelentek. A temetőben szokatlanul nagy arányú volt a mellékletes temetkezés, a sírok közel 50 %-ában találtak különböző tárgyakat a régészek. A pogány vallás követői azért temették el halottaik mellé legfontosabb tárgyaikat, eszközeiket, mert úgy hitték, hogy a túlvilági „életükben” is hasznát veszik majd azoknak. A kereszténység térhódításával a sírmellékletek száma egyre csökkent és a használati tárgyak helyét lassan a kornak megfelelő divatékszerek váltották fel. Az Eperjes-völgyi temetőben az elhunyt férfiakat a 10. században fegyverekkel és használati tárgyakkal, a 11. században ékszerekkel, ruházati kiegészítőkkel és különböző díszítőelemekkel engedték túlvilági útjukra, a női sírokban azonban mindkét században ez utóbbi kategória volt a jellemző. Az idősebbeket egyszerűbb öltözetben, kevésbé felékszerezve, ám koruk előrehaladtával egyre több használati tárggyal temették el. Minden korosztály sírjaiban találtak sima és S-végű hajkarikákat, gyűrűket. Ezek mellett karperecek, nyakláncok, gombok és gyöngyök, valamint Árpád-házi királyaink által vert pénzérmék is előkerültek a legtöbb korcsoport sírjából.

Az Árpád-kort tanulmányozó kutatók – az írásos és nyelvi emlékek tanulmányozása mellett – a feltárt tárgyakból és csontdarabokból tudják felvázolni a korszak népességének társadalmi viszonyait. Az Eperjes-völgyi leletanyag tanulmányozása során többek között az is kiderült, hogy a korabeli településnek a 10. században 57-69 fő, a 11. században 95-115 fő lehetett a lélekszáma. A temetővizsgálati számítások azt mutatták, hogy a lakosság születéskor várható élettartama a 10. században 27 év, a 11. században pedig 28 év lehetett.

A 11. században a pogány halottkultusz mellékletei között már az erősödő keresztény vallás jelképei is megtalálhatóak voltak, két gyermeket ugyanis kereszttel a nyakukban helyeztek végső nyugalomra. A 95. és 107. sírokban talált öntött bronz medálok kiszélesedő szárú latin keresztet formálnak. A rajtuk lévő dombormű kissé leegyszerűsítve ábrázolja Krisztust, ám nem a szokásos megfeszített alakban, hanem imádkozó vagy áldást osztó kéztartással. A 95. sírban talált kisebb kereszt felső szára, és a Krisztus fej hiányzik, de a másik bronz medál teljes épségében maradt fenn. Az utóbbi 4,6 cm-es kereszt az ásatáson előkerült sírmellékletek legszebb példánya, a rajta található Krisztus ábrázolás és a díszítés módja pedig akár az ősi hitvilággal is kapcsolatba hozható.

A kereszt, mint szimbólum különböző változatban már a kereszténység előtti időkben is létezett, de igazi jelképpé 380 után vált. I. Theodosius római császár egy rendeletével államvallássá emelte a kereszténységet, ezt követően kezdték Krisztus kereszthalálát is ábrázolni. A feszületek eleinte ereklyetartókon és mellkereszteken jelentek meg, melyek nagy számban és sokféle formában készültek a díszestől az egészen egyszerűig.  A vallásos emberek a kereszt viselésének varázserőt tulajdonítottak. Úgy hitték, megvédi őket a démonoktól és a betegségektől, és a túlvilági üdvözülés reményében temették el halottaikkal együtt.

Az Eperjes-völgyi feltárással egy időszakban, a Sárrétudvarihoz tartozó Hízóföldön is gazdag leletanyag került elő. Az Árpád-kor középrétegéhez tartozó emberek temetkezési helyén rengeteg nemesfém leletanyagot tártak fel a régészek. Itt is találtak hasonló keresztet, díszes ereklyetartót, ám a ladányinak mégis nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az itt élők, hiszen az Eperjes-völgyi lelet annyira az emberek szívéhez nőtt, hogy azóta is „ladányi keresztként” emlegetik.

A régészeti feltárásokat követően az Eperjes-völgyi leletek nagy részét a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték – többek között a Ladányi keresztet is – egy kisebb részét viszont a Déri Múzeumba szállították, ahol tovább vizsgálták azokat. Az ásatáson talált tárgyak 1996-ban egy kiállítás erejéig újra hazatértek, ahol megtekinthették a Ladányi keresztet is az érdeklődők. Napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bír e kis medál a püspökladányi lokálpatrióták körében és már dísztárgyakon, kiadványokon is felfedezhető városunk jelképei között. Vannak, akik egyfajta misztikus erőt tulajdonítanak neki, de talán a gyökereinkhez, szülőföldünkhöz való erős kötődés egyfajta megnyilvánulása, hogy egyre többen hordják a nyakukban a másolatát. Tehát a Ladányi kereszttel kapcsolatban még mindig számtalan kérdés vetődik fel, melynek egy részére talán a későbbiekben fény derül, de nagy része megválaszolatlan marad.

 2015. 05. 03.

Katona Csilla

***

*

További érdekesség:

Az M. Nepper Ibolya régész által feltárt és az EGYETLEN, ÉPEN MARADT “LADÁNYI KERESZTET” is tartalmazó – 4-5 éves gyermek nyughelyéül szolgáló – 107. sírból (637 sírt tártak fel összesen, gazdag leletanyaggal) az alábbi sírmellékletek kerültek elő:
1.) A koponyán körben öntött és lemezes, igen lekopott felületű bronzcsüngős ingnyakdísz-veretek 9 felső és 1 alsó tagja. A veretek letört függesztőfülei helyett fúrt lyuk szolgált a pártaszerű felerősítésre.
2.) A koponya alól és a bal halántéktájról 2 kerek átmetszetű bronzkarika, egymásra hajló végekkel.
3.) A jobb kulcscsont alatt egy öntött bronzlunula nagy, kerek függesztőfüllel, (mellyel egybefűzték a bronzkeresztet és óncsüngőt). (Lunula: hold alakú, holdacska)
4.) A lunula alatt egyoldalas öntött bronzkereszt széles, bordázott függesztőfüllel, h: 5,4, sz: 2,8 cm (EZ A “LADÁNYI KERESZT”!)
5.) A lunula függesztőfülénél egy, a közepén átfúrt, kerek óncsüngő, á: 2,4 cm
6.) A kulcscsont környékén egy tintakék alapon világoskék közepű, pávaszemes pasztagyöngy
7.) A jobb alkaron vastag, négyszög átmetszetű nehéz, tömör bronz huzalkarperec, egymásra hajló, kissé elhegyesedő végekkel, á: 7,0×6,6 cm
8.) A jobb kézen nyitott, deformált bronzgyűrű egymásra hajló, kissé ellaposodó végekkel, á: 1,5×1,2 cm
9.) A bal kézfej helyén I. Szent István körülnyírt denára.

***

Eperjes-halom (Eperjes-domb, Kelenci-domb, Kelenc-halma): Egykor csárda állt mellette, majd uradalmi méhészet állt rajta. A halmot 1970-1971-ben lehordták. Tőle nem messze, az Eperjes-völgyben az 1970-es évek végén egy nagy Árpád kori temetőt tártak fel, innen került elő a Ladányi kereszt!

***

KITEKINTŐ

A továbbélő évezredes hagyomány napjainkban

.

A püspökladányi keramikus, Bárczi Imre Zsolt alkotása (medálok)
Fotó: www.facebook.com/barczikeramia

 

A püspökladányi keramikus, Bárczi Imre Zsolt alkotása (kisplasztika).
Jézus karjain az eredetin is látható 9 rovátkával.
Fotó: www.facebook.com/barczikeramia

 

A Püspökladányban élő Győrfi Lajos szobrászművész alkotása a Szent István király emlékművön (Püspökladányban)
Fotó: Megyaszai Szilvia

 

A Ladányi kereszt a püspökladányi születésű G. Nagy Ilián költő és drámaíró által írt és rendezett Csaba királyfi rockopera díszleteként, 2014-ben Püspökladányban (alkotó: Győrfi Lajos)
Fotó: Hegyesi József

*

A fotókat válogatta: Megyaszai Szilvia. Köszönöm a fotókat azok készítőinek: Bárczi Imre Zsoltnak, Hegyesi Józsefnek és Katona Csillának, illetve a megosztáshoz való hozzájárulásukat!

***

Az EREDETI KERESZT felvételei: http://www.arpad.btk.mta.hu/lelohelyek/karpat-medence/172-puspokladany-eperjesvolgy.html

***

 

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

 

Várjuk a hozzászólásod