“Világháború, társadalom, emlékezet címmel rendeztek szakmai konferenciát 2014. szeptemberében a Politikatörténeti Intézetben, melyen előadás hangzott el többek között a Püspökladány Anno helytörténeti honlapon folyó gyűjtőmunkával kapcsolatban. A konferencia szakmai anyaga nemrég szerkesztett formában került közreadásra a Múltunk politikatörténeti folyóirat 2015/1. számában. E tény érdekessége számunkra, hogy a folyóiratban 19 oldalas képes összefoglaló került közreadásra a püspökladányi gyűjtőmunka tapasztalatairól, mely által szakmai körökben is figyelmet kaphatott az önkéntes munkával folyó, települési szintű értékmentő tevékenység.

A Kiadó ismertetője a püspökladányi gyűjtőmunkát bemutató tanulmányról:

“Az első világháború társadalmi emlékezete egyre inkább kommunikatív jellegű. Az eseményektől elválasztó, egyre növekvő távolság a családi emlékek elvesztésével fenyegetnek és a hézagos történetírói teljesítmény sem kínál alapot a széleskörű társadalmi emlékezet megteremtésére. Ilyen körülmények között a helyi emlékezet megszólaltatása különösen fontos. Ehhez elengedhetetlen, hogy hagyományos és innovatív eszközökkel felderítsük az emlékezet darabkáit és összekössük a helyi emlékezetet egy tágabb társadalmi emlékezettel. A cikk egy ilyen, jól működő kezdeményezést mutat be és elemez, rámutatva, hogy a technológiai és kommunikációs fejlődés ellenére az emberi erőfeszítés és kapcsolatépítés teszi lehetővé az emlékezet feltárását és alakítását.”

Az említett lapszám – mely 242 oldalas, könyv formátum – többek között a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

*

A 19 oldalas tanulmány képes mellékletének néhány oldala

*

Az összeállítás címe:

Megyaszai Szilvia: Világháború, társadalom, emlékezet. Az emlékezet helyi működéséről, a helyi közösség bevonásának lehetőségeiről, a püspökladányi helytörténeti honlap példáján keresztül (116-134. oldal)

A püspökladányi gyűjtőmunkáról szóló tanulmány teljes szövege a Múltunk 2015/1. számában olvasható, mely megrendelhető a Napvilág Kiadó honlapján.

*

(A Múltunk folyóiratról: “a modern kor, a 20. század politikatörténetét bemutató negyedévi folyóirat. Rendszeresen közzétesz újonnan feltárt értékes, korjelző dokumentumokat, továbbá helyet ad társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írásoknak is. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását és, hogy a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét.”)

 

 A püspökladányi összeállítást is tartalmazó lapszám címlapja és a szerzők köre (2015/1.)

*

(A lapok nem eredeti minőségükben szkenneltek, nagyíthatóak és lapozhatóak)

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

 

Várjuk a hozzászólásod