Bemutatkozott a Püspökladány Anno helytörténeti honlap és digitális gyűjteménye is a püspökladányi értéktár rendezvényen

 

.

2015. október 7-én került sor a püspökladányi Városi Könyvtár Tagintézményben a Püspökladányi Települési Értéktár Bizottság munkáját bemutató rendezvényre. Az Országos Könyvtári Napok keretében megvalósuló eseményt Tányér József, a Városi Könyvtár Tagintézmény vezetője nyitotta meg. Az előadások sorát Kovács Krisztina, a Települési Értéktár Bizottság, illetve az Oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke kezdte meg, aki ismertette a bizottság munkáját és az értéktárak működésének jogszabályi hátterét. Elnök Asszony tájékoztatója során hangsúlyozta a bizottság és a civil szféra együttműködésének fontosságát, valamint kérte a magánszemélyek, civil szervek és más szervezetek közreműködését a további helyi értékeket ajánló dokumentációk benyújtásában.

Ezt követte a Települési Értéktárba eddig felvett püspökladányi értékek bemutatása.

– A 2014. május 20-án a Települési Értéktárba felvett és az országban egyedülálló volt MÁV Fatelítő gépi berendezéseiről és épületegyütteséről a püspökladányi vasúttörténeti gyűjtemény tulajdonosa, Bíró Ferenc vasúttörténeti honlap-alapító és szerkesztő tartott érdekfeszítő előadást.

– A települési értéktárba – 2015. május 19-én – másodikként felvett Püspökladány Anno helytörténeti honlapról és digitális gyűjteményéről a honlap szerkesztője és egyik alapítója, állandó helytörténeti szerzője Megyaszai Szilvia beszélt, s bemutatta a jelenlévőknek a honlap több, mint 3 éves működésének történetét, a  honlap önként vállalt közösségi feladatait, céljait, tevékenységét, valamint a magánerőből fenntartott digitális gyűjtemény és elektronikus tudástár tartalmát. A püspökladányi értéktárba felvételre néhány további javaslatot is tett, mely kör természetesen tovább bővíthető, hisz Püspökladány bővelkedik a helyi jelentőségű és a püspökladányiak többségének valóban közös értéket jelentő tényezőkben (javaslatai itt is megtekinthetőek). Az előadó hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a múlt értékeinek ápolása, megismertetése és továbbadása a jövő generáció számára.

– Ezt követte a 2015. szeptember 15-én a Települési Értéktárba felvett további három érték, úgymint Karacs Ferenc életművének, az Árpád-kori kápolnaromnak és a Püspökladányi űrzászlónak a bemutatása, Ferenczyné Csáki Annamária, a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény vezetőjének előadásában. A tagintézmény-vezető ezután részletesen ismertette a benyújtott, de még a bizottsági elbírálás előtt álló további négy helyi érték körét, illetve szintén egyéb lehetséges alternatívákat vázolt előadásában.

A rendezvényt Rásó János alpolgármester prezentációja zárta, mely a Hungarikum evolúció címet viselte, s a hungarikumok jogszabályi hátterét, az értéktár-rendszer felépítését ismertette.

A rendezvény előadói az értékmentésre fogékony hallgatóság figyelmét szerették volna felhívni a Helyi Települési Értéktár jelentőségére, s igyekeztek kedvet csinálni a lokálpatrióta magánszemélyek, civil szervek és más szervezetek számára további jelentős helyi értékek felfedezésére és a bizottság részére történő javaslattételre. A helyi jelentőséggel bíró értékek körében nincs hiány, ezek felsorolása, meghatározása közös feladat, s bárki gazdagíthatja azt, írásos dokumentáció formájában benyújtva a Püspökladányi Értéktár Bizottságnak. Az előadók egyetértettek abban, hogy sok még a feladat, hiszen Püspökladány számtalan potenciális értékkel bír, melyeknek helye van az értéktárunkban.

.

A települési értéktár a vonatkozó jogszabály értelmében a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A nemzeti érték pedig a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.

A bizottság az alábbi szakterületi kategóriákban várja az elkészített, elfogadásra javasolható dokumentációkat:

1. agrár- és élelmiszergazdaság

2. egészség és életmód

3. épített környezet

4. ipari és műszaki megoldások

5. kulturális örökség

6. sport

7. természeti környezet

8. turizmus és vendéglátás

.

Megyaszai Szilvia

***

A Ladány Televízió összefoglalója a rendezvényről:

(Püspökladány Anno honlap 6:10-től és 11:34-től)

Forrás: www. youtube.hu – közvetlen linkajánló

*

***

Köszönöm a fotókat Hegyesi Józsefnek!

.

      

*


***

Korábbi összeállításaink a témában (rákattintva olvashatóak):

A Püspökladány Anno helytörténeti honlap és digitális gyűjteménye felvételre került a Püspökladányi Települési Értéktárba (a javaslat teljes dokumentációjával)

 – Megyei értéktár konferencián járt a Püspökladány Anno honlap (az anyagban sok, a Püspökladány Anno honlap által javasolt további, potenciális helyi értékkel)

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Várjuk a hozzászólásod