2015.12.23.

*

.

A legrégebbi püspökladányi református anyakönyv

 

Helytörténeti összeállításunkban ma egy igazán különleges, koránál fogva is egyedülálló püspökladányi relikviát szeretnénk bemutatni a Püspökladány Anno helytörténeti honlap olvasóinak.

Kérem, ismerjék meg a Püspökladányi Református Egyházközség legkorábbi, fennmaradt anyakönyvét, melynek bemutatására nagy tisztelettel kértem fel Pella Pál tiszteletes urat, aki ennek készséggel tett eleget. Ezúton is köszönöm sorait.

Az anyakönyv egy egyházközség vagy település írásos nyilvántartása, amelyet a születésekről, házasságkötésekről, illetve halálesetekről vezetnek. Magyarországon a rendszeres adatnyilvántartás a római katolikus egyház 1563. évi  tridenti zsinatának döntése alapján kezdődött meg, ekkortól a plébániák többféle anyakönyvet vezettek. Az anyakönyvek vezetését hamarosan más egyházak is megkezdték, 1827. évtől az államilag elismert egyházaknak két példányban kellett vezetniük az anyakönyveket, melyekből a másodpéldányt az illetékes törvényhatóság levéltárába kellett megküldeniük. Az állami anyakönyvezés Magyarországon 1895. október 1-től lett kötelező.

Kecskés Gyula püspökladányi tanító, helytörténet-kutató feljegyzéseiből tudjuk, hogy a II. világháború során a püspökladányi egyházközségek anyakönyveinek, jegyzőkönyveinek, levéltárának nagy része megsemmisült, a megszállók szándékos pusztítása, rongálása következtében. Így nagy szerencsének mondható, hogy az 1858. évtől vezetett püspökladányi keresztelési (születési), esketési és halotti anyakönyv (vegyes anyakönyv) helyben fennmaradt.

Az összeállításunkban bemutatott püspökladányi anyakönyvben az alábbi adatok találhatóak meg: születések 1858-1870. évek között, házasságkötések 1863-1869. évek között, halálesetek 1859-1867. évek között, valamint egyik hitről a másikra való áttérés dokumentálása is feljegyzésre került a nyilvántartásban.

Az anyakönyv 1858. novemberi bejegyzéssel kezdődik, folytatólagos sorszámozással. A fennmaradt helyi nyilvántartásban dokumentált legelső adat, az első születés 1858. november 16-ai keltezésű, Daróczi Márton földműves és Nádházi Ágnes törvényes gyermeke, Daróczi József adatai kerültek feljegyzésre. A lelkész ebben az időben Kálmán Lajos volt. Az anyakönyvbe bejegyzett első házasságkötés 1863. november 18-ai keltezésű, a 32 éves B. Nagy Balázs kiszolgált katona és T. Szilágyi István hajadon leánya, a 19 éves Zsuzsanna (Susanna) keltek egybe. Az anyakönyvben rögzített első haláleset a 3 és fél éves B. Kis Albert (B. Kis Sámuel fia) 1859. május 26-ai halálhíre, kit nem prédikációval, hanem énekléssel helyezett örök nyugalomra Harmaty Imre kántor. A gyermek betegsége az anyakönyv feljegyzése szerint „általános vízkór” volt.

Az anyakönyvek sok személyes adatot megőriznek az utókornak, ugyanakkor a régi helyi házszámozásról, a foglalkozás-fajtákról, a megélhetésről, vagy a korabeli betegségek elnevezéseiről is. Nemcsak a családfa-kutatóknak, de a helytörténet iránt érdeklődőknek is fontos információkat őriznek településünk múltjával kapcsolatban.

A születés és más fontos életesemény, azok körülményeinek, illetve az emberek emlékének megőrzése és dokumentálása évszázados igénye az emberiségnek. Ennek egyik autentikus forrása az anyakönyv, mely egyik legrégebbi, helyben őrzött írásos emléke településünknek is.

Ezen összeállítással kívánok békés, boldog és meghitt karácsonyi ünnepet a Püspökladány Anno helytörténeti honlap minden kedves olvasójának!   

.

Megyaszai Szilvia alapító-szerkesztő

*

Múltunk darabjai

 

Karácsony ünnepe közeledik. Karácsony Jézus Betlehem városában való megszületésének ünnepe.

Véleményem szerint egy olyan honlaphoz, amely egy település múltjával foglalkozik, fontos és profiljába illő foglalatosság egy régi anyakönyv bemutatása. Karácsony ünnepéhez közeledve pedig mi lehetne „alkalomhoz” illőbb, mint egy születési anyakönyv ismertetése.  A püspökladányi református egyházközség legrégebbi anyakönyve egy 1858-ban kezdődő vegyes anyakönyv. Ennek az anyakönyvnek első oldalai születési anyakönyvi adatokat tartalmaznak, ezt szeretném bemutatni. Ami legelőször feltűnik, milyen szépen formáltak a betűk. Mintha nem is írták, hanem rajzolták volna. Ezek után következzen a tartalom.

 1858-ban Püspökladányban 241 gyermek született, 118 fiú és 123 lány, 1849-ben pedig 241 gyermek, 133 fiú és 108 lánygyermek született. Az év utolsó keresztelése után azt is odaírták, hogy hány gyermek született halva. 1859-ben 2 fiú és 2 lány.

A születések számát a mai helyzethez mérve azt látjuk, hogy bizony akkor jóval több gyermek született. Ismereteim szerint ma talán ennek a számnak hozzávetőlegesen a fele születik meg városunkban. A gyermek a jövő. Nem véletlen, hogy településünk nem félt attól, hogy utódok hiányában eltűnik.

Nézzük tovább az anyakönyvet, milyen adatokat tartalmaz még. Nyilván a legfontosabb a születés és a keresztelés időpontja. Itt érdekesség a hónapok megnevezése. Nem januárt említ, hanem januáriust. Az anyakönyv rögzíti a gyermekek keresztnevét. Igazi magyar nevek: András, Mihály, József, Lajos, Sára, Piroska, Zsófia. Manapság már ritkán fordulnak elő, mintha ezekről a keresztnevekről elfelejtkeztünk volna. Következőkben az anyakönyv rögzíti a gyermek nemét. Majd ismét egy különös rubrikát láthatunk: törvényes vagy törvénytelen a gyermek. Ez nyilván arra utal, hogy a gyermek házasságból, vagy házasságon kívüli kapcsolatból született. Ebből is látjuk, hogy annak idején a házasság milyen fontos „intézmény” volt. Nemcsak egy papírt jelentett, ahogy ma mondják, hanem azt, hogy a gyermek egy stabil, törvényes kapcsolatban növekedhetett fel. Márpedig a férj és feleség erős szeretetkapcsolata a gyermek számára a biztonságot jelenti.

Az anyakönyv következő érdekes adata a „szülék” neve. Nem szülőket, hanem szüléket említ. A beazonosítás fontos adata a lakóhely megnevezése. Nem utca, házszám, hanem csak házszám volt, és e szerint voltak a házak nyilvántartva.

Nyilván fontosak voltak a keresztszülők, akiknek nevét a következő adatsor tartalmazza. A keresztelő lelkipásztor nevét is tartalmazza az anyakönyv. Egyháztörténet szempontjából fontos ez a bejegyzés, hiszen innen tudjuk követni a lelkipásztorok változását.

Legutolsó rovat az észrevételek. Ez az a rovat, amely kicsi bepillantást enged annak a kornak az életére. Innen tudhatjuk, milyen gyakori eset volt, hogy a születendő gyermekek nem érték meg a felnőtt kort. Itt találunk bejegyzést arról is, hogy az akkori idők szerint törvénytelenül, azaz házasságon kívül született gyermekek szülei megígérik, hogy kapcsolatukat törvényessé teszik, azaz megházasodnak.

Anyakönyvünkben sok apró, de érdekes, az adott korra jellemző adatot találunk. Múltunk fontos dokumentumai ezek a könyvek. Sajnos a világháborúkban sok elpusztult közülük. A megmaradtak lapjaikat böngészve rácsodálkozunk egy adott település – jelen esetünkben Püspökladány – életének egy részletére. Az életvitelünk, szokásaink a korral együtt változnak, de vannak maradandó értékek.

Remélem, hogy a ma élő nemzedék életéről több minden megmarad, mint az elmúlt korok emberének mindennapjaiból. Vitatni lehet álláspontomat, mégis megkockáztatom: lehet, hogy sok esetben elődeink életéből többet tanulunk, mint a tankönyvekből.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves püspökladányi családnak.                                          

 

                                                                                       Pella Pál lelkipásztor

*

***

(Fotók: Püspökladány Anno honlap, Megyaszai Szilvia)

***

Hamarosan a Püspökladányi Római Katolikus Egyházközség legrégebbi anyakönyve is bemutatásra kerül a honlapon!

***

*

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

*

Várjuk a hozzászólásod