2015.12.27.

Édesapám emlékezete…

 

Az alábbiakban egy rövid riportfilmet tekinthetnek meg, melyben a püspökladányi Fekete Ferenc mesél édesapjáról, Fekete Sándorról. Fekete Sándor 1899-ben született Püspökladányban s itt élt élete végéig, miközben megjárta az I. világháború (korabeli nevén a Nagy Háború) harctereit. Szinte gyermekként, 18 évesen küldték a háború poklába, melyből súlyos betegséggel tért haza. A háborúban sok veszélyt átélt, melyekre fia emlékezik vissza. Fekete Sándor hosszú életet élt szerettei körében, 1979-ben bekövetkezett haláláig.

A riportfilm azt a ritka, ma már különlegesnek  számító helyzetet igyekszik szemléltetni, miszerint a családban elevenen élő első világháborús emlékezet létezik, illetve még 100 évvel a Nagy Háború kitörése után is élnek és fellelhetők olyan adatközlők, akik közvetlenül a háborút megjárt édesapától szerezték értesüléseiket, emlékeiket, s őrzik azokat tovább családon belül.

A kisfilm a Püspökladány Anno honlaphoz kötődő „A Nagy Háború emlékezete napjainkban. Családi emlékezetekre épített helyi közösségi identitások püspökladányi példán”  című előadáshoz készült, mely  “A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására” elnevezésű, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2015. novemberében megrendezett konferencián került bemutatásra. A kisfilm egy hosszabb beszélgetésből került összeállításra, figyelemmel az előadás időkorlátaira.

*

KISFILM

Cím:    “Édesapám az I. világháborúban… Fekete Ferenc emlékezése”

Szerkesztette:    Megyaszai Szilvia (Püspökladány Anno honlap)

Videó:    Lévai Péter

Készült:    Püspökladány, 2015. október

Műsoridő:     6 (perc) : 32 (másodperc)

*

*

A beszélgetés szereplője Fekete Ferenc, az 1899-ben született és fiatalon hadbavonult Nagy Háborús katona kései, 1942-ben született gyermeke, így fordulhatott elő az a ritka helyzet, hogy 2015-ben egy gyermek mesél édesapja I. világháborús frontélményeiről. Hallhatjuk, hogy a gyermek töredékeket őriz apja nemzedéki emlékezetéből, 100 év távlatából azonban ezek a töredékek természetesen már a jelen tapasztalatai között kerülnek értelmezésre, újramondásra. Az emlékezés során tetten érhető – még a családban elevenen élő első világháborús emlékezet esetében is – a felejtés, a történet töredezett részeit kitöltő magyarázatok, az emlékezetben ténnyé vált korabeli feltételezések stb. Ezek természetes jelenségek, hisz 100 évvel ezelőtti események kerülnek felidézésre!

A 100 éves emlékek felelevenítésének, ezek értelmezésének a kutatók adhatnak megfelelő keretet, tudományos feldolgozást, azonban ezek önmagukban is jelentős információértékkel bírnak. A családoknál a tárgyi emlékeken kívül emléktöredékek is fellelhetőek.

Püspökladány település vonatkozásában önkéntes helytörténeti gyűjtőmunkát végzőként – saját tapasztalatokra alapozva – nem győzöm hangsúlyozni, hogy az adatgyűjtés az utolsó pillanatba érkezett, mely a leszármazóknál és a családi emlékezetben még meglévő adatok (történetek, fényképek, dokumentumok, emléktárgyak stb) összegyűjtését illeti.

A püspökladányi I. világháborús helytörténeti gyűjtőmunka eredményeiről e rovat menürendszerében olvashatnak (almenük a honlap bal oldali menüoszlopából közvetlenül nyithatóak): I. világháború

Köszönöm Fekete Ferencnek a közreműködést, Lévai Péternek pedig a kisfilm elkészítését!

Megyaszai Szilvia

*

Fekete Sándor (1899-1979)
Fotó tulajdonosa: Fekete Ferenc

 

Fekete Sándor születési anyakönyvi másolata (Forrás: Family Search)

*

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

 

 

 

 

Várjuk a hozzászólásod