*

Kardos Ernő

Kardos Ernő (1910-2007)

.

Kardos Ernő MÁV főfelügyelő Püspökladányban született, második fiúgyermekként. Édesapja községi állatorvos, édesanyja tanítónő. Negyedik elemi iskolába járt, amikor apja meghalt, megözvegyült édesanyjának nem volt lehetősége gimnáziumba járatni, így a helyi polgári iskolában folytatta tanulmányait. A polgári után megpróbálta Budapesten a tanonciskolát, de visszavágyott szülőfalujába. Itthon nem volt munkalehetőség, a Posta telefon- és távírda központjában vállalt ingyenes munkát, közben magántanulóként elkezdte Nyíregyházán a Felső Kereskedelmi iskolát, majd rendes tanulója lett és 1930-ban leérettségizett.

1931-ben önkéntes katonai szolgálatra jelentkezett az M. Királyi Központi Híradó iskolába.

.

1. Felavatási igazolvány

1. Felavatási igazolvány

2. Igazolás katonai szolgálatról

2. Igazolás katonai szolgálatról

3. Emléklap

3. Emléklap

.

Leszerelése után 1933-ban került Püspökladányban a MÁV-hoz forgalmi díjnokként.

.

4. Kardos Ernő (1933-ban)

4. Kardos Ernő (1933-ban)

5. Személyazonossági igazolójegy

5. Személyazonossági igazolójegy

.

1934-ben letette a forgalmi-, kereskedelmi-, távírdai szolgálati szakvizsgákat.

.

6. Forgalmi szakvizsga bizonyítvány

6. Forgalmi szakvizsga bizonyítvány

.

1935-36-ban elvégezte a Tisztképző tanfolyamot, majd megkapta a tiszti rangfokozatot.

.

7. Tisztképző tanfolyam tabló töredék (2. sor bal az első)

7. Tisztképző tanfolyam tabló töredék (2. sor bal az első)

.

Több éven keresztül forgalmi szolgálattevőként dolgozott. A hagyatékában találtam néhány állomásfőnöki felelősségre vonási és pénzbüntetési feljegyzést, amiből arra lehet következtetni, hogy abban az időben igen komoly fegyelem volt a vasútnál.

.

8. Állomásfőnöki büntetés

8. Állomásfőnöki büntetés

.

Egyik tisztképző tanfolyamos barátjával, – kihasználva a vasutasok nemzetközi utazásra jogosító kedvezményét -, nyugat európai utakra indultak. Jártak Londonban, Párizsban, Németországban, Ausztriában.

Később különböző beosztásokban dolgozott, volt közbeváltó, fizetőtiszt, árupénztáros, állomásfőnök helyettes. A forgalmi és kereskedelmi szolgálat minden munkakörében megfordult. Rövid ideig a Debreceni MÁV Igazgatóságon is dolgozott, de nem érezte ott jól magát, visszavágyott az állomási szolgálatra.

1941-ben főtisztté, 1944-ben intézővé nevezték ki.

Házasságot kötött Tóth Ilonával, közben behívták katonának híradós tartalékos tisztként szolgált az orosz fronton, ott érte a szomorú hír, felesége gyermekszülés közben elhunyt. Később Erdélybe vezényelték.

1944 őszén századparancsnok helyettesként századával Ausztriába vonult. A gyászév letelte után házasságot kötött, Ujhelyi Erzsébettel, aki szintén MÁV alkalmazott volt Püspökladány állomáson. Magával vitte Ausztriába, ahol amerikai hadifogságba estek.

1945 októberében érkeztek vissza Püspökladányba, szomorú látványban volt részük. A Gólyavárban levő szolgálati lakását feldúlták, kifosztották. A rajtuk levő ruházaton kívül, semmijük nem maradt.

1946 februárjában főhadnagyi rangban leszerelt.

.

9. Leszerelési igazolás

9. Leszerelési igazolás

.

1947-ben megszületett István fia. A szülői házban laktak az édesanyjával. Akkor itt több család élt igen mostoha körülmények között. A házukat nagy nehezen sikerült megmenteni az államosítástól, de a ház egy részét tanácsi rendelkezésű bérlakásnak nyilvánították, melyben jórészt BM. dolgozók laktak 1971-ig. Így könnyű feladat volt a rendőrségnek a család megfigyelése.

.

10. Értesítés fellebbezés elfogadádáról

10. Értesítés fellebbezés elfogadádáról

11. Értesítés házingatlan államosításáról

11. Értesítés házingatlan államosításáról

.

A katonai múltja, származása miatt a szocialista rendszerben igen sok megpróbáltatás érte. 1948 júniusában azonnali hatállyal áthelyezték Budapest Kelenföld állomásra, kocsimesteri szolgálatra.

.

12. Áthelyezés szolgálati érdekből

12. Áthelyezés szolgálati érdekből

13. Visszahelyezés Püspökladányba

13. Visszahelyezés Püspökladányba

.

Állítólagos bűne az volt, hogy nem írta alá az iskolák államosítását követelő aláírásgyűjtő ívet. Hat hónap után visszakerült Püspökladányba.

A meglévő kinevezési okiratok között található, újabb intézői rangot megerősítő kinevezés az 50’-es évekből. Valószínű, hogy nem ismerték el a M. Királyi Államvasutak által kiadott kinevezéseket.

1952-ben főintézői rangot kapott.

.

14. Egyenruhás fénykép az 50'-es évekből

14. Egyenruhás fénykép az 50′-es évekből

15. Megbízás oktatótiszti feladatok ellátására

15. Megbízás oktatótiszti feladatok ellátására

.

1953-54-ben kereskedelmi oktatótiszt, majd 1954 augusztusában Püspökladány gócpont, üzemviteli tervirányító munkaköri feladattal bízták meg.

1956. október 26-án Püspökladány állomás forgalmi- és kereskedelmi dolgozói megválasztották a Munkástanács elnökének és így tagja lett a községi Forradalmi Bizottmánynak.

.

16. Forradalmi bizottmányi igazolás

16. Forradalmi bizottmányi igazolás

.

A forradalom idején, az állomáson kocsi feltörés, a községben semmilyen atrocitás nem történt. Senkit nem bántalmaztak, termelő szövetkezetek vagyonát nem hordták szét.

1957. március 13-án letartóztatták, majd októberben „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétellel elkövetett bűntettért” 1 év börtönbüntetésre és 3 évre a közügyektől való eltiltásra ítélték.

.

17. Megyei bírósági ítélet

17. Megyei bírósági ítélet

18. Megyei bírósági ítélet indoklási részletek

18. Megyei bírósági ítélet indoklási részletek

.

 

1958 márciusában szabadult, a közügyektől eltiltást is kimondó bírói ítéletre hivatkozva a MÁV-tól elbocsájtották.

.

19. Elbocsájtási értesítés

19. Elbocsájtási értesítés

.

Megfosztották katonatiszti rangjától, lefokozták honvéddé.

Munka és jövedelem nélkül maradt, sem őt, sem a feleségét sehol nem alkalmazták.

1958 szeptemberétől, a Fa- Fém- és Építőipari KTSZ-ben kubikos- rakodómunkásként dolgozott, 1960. december 31-ig.

1961 januárjától a Talajjavító Vállalat karcagi kirendeltségén kapott munkát szállítás felelős munkakörben.

Annak tudatában, hogy ő nem tett semmi olyat, amiért bűnhődnie kellene, próbálkozott, – per újra felvételtől kezdve, a különböző a minisztériumokig, az Elnöki Tanács Elnökének titkárságáig – sikertelenül. Hiába kérvényezte, hogy vegyék vissza a vasút állományába.

.

20. MÁV Igazgatóság elutasító levele

20. MÁV Igazgatóság elutasító levele

21. KPM Vasúti Főosztály elutasító levele

21. KPM Vasúti Főosztály elutasító levele

22. Elnöki Tanács Elnöki titkárság válaszlevél

22. Elnöki Tanács Elnöki titkárság válaszlevél

23. Igazságügy miniszteri elutasítás

23. Igazságügy miniszteri elutasítás

24. KPM Vasúti Főosztály második elutasítás

24. KPM Vasúti Főosztály második elutasítás

.

Az 1963-as amnesztia hatására augusztus 28-án szerződéses havibéresként a III. szakcsoport 16. fokozatába segédtisztként alkalmazták, mint újfelvételest. A vasút iránti elkötelezettségével, szeretetével magyarázható, hogy otthagyta a magasabb jövedelmet biztosító állását és vállalta ezt a megalázó helyzetet.

.

25. Munkaadói igazolás

25. Munkaadói igazolás

26. Munkaszerződés

26. Munkaszerződés

27. Besorolási értesítés

27. Besorolási értesítés

.

Segédvezénylői munkakörbe helyezték. Néhány hónap alatt újra letette a forgalmi-, személypénztári-, árufuvarozási-, árupénztári szakvizsgákat.

1964-ben II/8. fokozatba tisztté nevezték ki. A későbbiek folyamán sem a képzettségének és szakmai tudásának megfelelő munkakörökben alkalmazták. A dolgozók körében köztiszteletben állt, tudását, munkáját elismerték. Nem mondható ez el a vezetők részéről, ők a hivatalos „ellenforradalmár” megbélyegzést érvényesítették. Valószínű így tettek eleget a felsőbb elvárásoknak. Időközben visszakapta a főintézői rangját, beosztásában és munkaköri besorolásában viszont nem érte el a vele hasonló korú és képzettségű kollégái bérét.

1971-ben nyugállományba vonult, ekkor megkapta a főfelügyelői rangot és az első elismerést a visszavétele után eltöltött évekről.

.

28. Főfelügyelői kinevezés

28. Főfelügyelői kinevezés

29. Dicséret jó munkavégzésért

29. Dicséret jó munkavégzésért

.

Az 1970-es évek elején épülő Kabai Cukorgyárhoz kerestek vasúti szállításhoz értő embereket. Néhány öreg-vasutas társával jelentkezett. Az alacsony nyugdíja és a munkaszeretete a magyarázat arra, hogy 80 éves koráig eljárt dolgozni a cukorgyári kampányokba.

Idős éveit bearanyozta két kis unokájának érkezése.

.

30. A várva várt unokákkal

30. A várva várt unokákkal

31. Feleségével és az unokákkal

31. Feleségével és az unokákkal

.

1983-ban elveszítette feleségét, ezután a fia családjával élt békességben.

Jóleső érzéssel vette tudomásul a rendszerváltozás folyamán, hogy rehabilitálták.

.

32. Büntetésének semmissé nyilvánítása

32. Büntetésének semmissé nyilvánítása

.

Visszakapta a katonai rangját, sőt előléptették őrnaggyá.

Megkapta a Magyar Köztársaság Elnökének Hivatalától az 1956-os Emlékérmet, Püspökladány Város Díszpolgára címet, tagja lett az 1956-os Vitézi Lovagrendnek.

Az viszont nagyon fájt neki, hogy az általa hőn szeretett vasút részéről egy hivatalos megkeresés, egy gesztus sem történt.

Utolsó éveiben is érdeklődéssel hallgatta a vasútról szóló híreket, szívesen olvasott, mesélt régi történeteket. Sajnálattal vette tudomásul, hogy kihaltak körülötte a régi kollegák, már egyre kevesebben keresték meg.

.

33. Családja körében 97. születésnapján

33. Családja körében 97. születésnapján

.

Az állomásépületen elhelyezett 150 éves jubileumi emléktábla avatásáról már a halálos ágyán értesült.

 

2017. január 12.

Kardos István

a fia

***

Várjuk a hozzászólásod