2017.08.20.

.

Aki helyesebben lát Leonardo da Vincinél…

Látogatás Győrfi Lajos szobrászművész műhelyében

(Írta és fényképezte: Megyaszai Szilvia)

.

Gyerekkorom óta nagy csodálattal tekintek az irodalom- és képzőművészet nagy mestereire, akik képesek könnyet csalni a szemünkbe néhány verssorba formált költői képpel, akik egy üres vászonra varázsolják a bennük élő, de bennünket is körülvevő világ hangulatait, benyomásait, illetve akik egy puszta kőtömb, egy rideg márványtömb belsejében is meglátják a lágyan omló drapériák fodrait.

Így mérhetetlen volt az örömöm, amikor a napokban ellátogathattam egy szobrász műhelyébe, oda, ahol maga a műalkotás születik, ahol az alkotó keze alatt megformálódik a csoda, s ahol hetekig, hónapokig fejlődik mindaddig a pillanatig, amíg el nem készül. A látottakat és benyomásaimat pedig örömmel osztom meg olvasóinkkal is. S amennyiben a címben szereplő kijelentésem megalapozottságára is kíváncsiak lennének, kérem, tartsanak velem…

*

Püspökladányt méltán nevezhetjük a szobrok városának, hiszen számtalan szebbnél-szebb köztéri alkotás található a közterein, a közintézményeiben (melyekről ITT olvashatnak), emellett attól a ténytől is vitathatatlanul különleges, hogy „saját” szobrásszal, egy elismert alkotóval is büszkélkedhet, aki 1985 óta él és alkot városunkban.

A Püspökladányban élő és alkotó Győrfi Lajos szobrászművésznél 2017. augusztus idusán tettem látogatást – az élmény megosztása érdekében szokásom szerint családommal – aki barátsággal fogadott. Nagy megtiszteltetés volt számomra a – többek között – Holló László-díjas, Kölcsey Ferenc-díjas, Magyar Örökség-díjas alkotó vendégszeretetében részesülni, mivel ezen élménygyűjtés régi vágyaim között szerepelt. Annál is inkább, hiszen 2015 novemberében egy Győrfi Lajos által készített kisplasztikát – az akkor utoljára adományozott Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Önzetlenség-díját megtestesítő, a saját vérével fiókáit etető pelikán madár kompozíciótvehettem át a Megyei Közgyűlés Elnökétől, s így válhattam magam is egy saját Győrfi-alkotás büszke tulajdonosává, mely elismerésnek dupla értéke lett ezáltal számomra.

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Önzetlenség-díja, Győrfi Lajos alkotása

Győrfi Lajos műtermében járva nemcsak esztétikai élményben, de valóságos időutazásban is részem lehetett, s elmerülhettem a múlt „tengerében”. A műteremben ugyanis Győrfi Lajos szinte valamennyi szobrának, domborművének és egyéb alkotásának tervei, tanulmányai, vázlatai és kisplasztikái között járva egy térben és egyszerre láthattam együtt Magyarország és számtalan más ország településén felállított alkotásait az egykori királyokról, költőkről és egyéb jelentős történelmi, irodalmi és közéleti személyekről. A gyönyörű, elsősorban figurális műalkotások megtekintése mellett az alkotás folyamatába is bepillanthattam a művész „tárlatvezetése” során, s nemcsak maradandó élményekkel, de lélekben feltöltődve távozhattam az „utazás” végén.

A beszélgetésünk során Lajos mesélt a munkájáról, a gyökereiről, a művészetéről, melyet röviden ekképpen tudnék összefoglalni:

Győrfi Lajos 1960-ban született Karcagon, a család legkisebb gyermekeként. A budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola elvégzése után a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol 1985-ben diplomázott. Ezután került Püspökladányba, ahol ugyanebben az évben készítette el első nyilvános köztéri szobrát, a református templom parkjában álló Ádám szobrot, melyet a település várossá avatásának alkalmából adtak át a nagyközönségnek.

Győrfi Lajos elsősorban köztéri szobrásznak vallja magát. Az ihleten túl természetesen kötik a megrendelések, a helyszín és a tér, de nagyon fontosnak tartja a hitelességet is, ezért történelmi és egykor élt közéleti személyek esetében alkotás előtt mindig alaposan tanulmányozza az adott korszak történelmét, az ábrázolandó személy életútját, s természetesen a fennmaradt képi ábrázolásokat is. Lajos szerint a stílusok, az alapok ismerete igenis alapvető a művészetben, s ezért sem elhanyagolható a folyamatos tanulás, a tájékozottság, illetve a múltba tekintés sem. A szobrásszal társalogva azonnal magával ragadott az, amilyen széles látókörű történelmi ismeretekkel felvértezve mutatja be és ábrázolja az általa megformált személyeket, illetve témákat. Minden, általa ábrázolt személyről, vagy korszakról hosszan mesélt, egy-egy szobra előtt megállva, s pillanatok alatt elindultam vele egy különleges időutazáson.

Győrfi Lajos a magyar szellemiség képviseletét, a nemzeti identitástudat fontosságát minden alkotása során fontosnak tartja, s ez meghatározza azt is, milyen felkérést fogad örömmel megrendelései során. Lajos nem tartja magát modern szobrásznak, nem részesíti előnyben az elvont, absztrakt ábrázolást, s ezt a műtermében sorakozó, a lényeget, a részletet megragadó gyönyörű figurális alkotásai is bizonyítják.

Győrfi Lajos érdeklődésemre elmondta, hogy egyik kedvenc témája a lovak ábrázolása, s lovas szobraira a legbüszkébb. Legmonumentálisabb alkotása is e témában született, mégpedig a Párkányban (Szlovákia) álló lovas szobor Sobieski János lengyel királyról (A párkányi csata emlékműve, 2008). A lovak iránti szeretetét gyermekkorától datálja, hiszen édesapja csikós volt, s testvéreivel együtt ebben a közegben, a Karcaghoz tartozó Kunlaposon nőtt fel. Bár felmenői között nem voltak a művészet különböző ágaiban tevékenykedő ősök, a négy testvér közül három mégis ebben a műfajban jeleskedik. Győrfi Lajos és bátyja, Sándor szobrászok, egyik nővére pedig keramikus. A kun ősök mellett székely felmenőkkel is rendelkezik, mégis – a Karcag mellett fekvő Berekfürdő után – a Hajdú-Bihar megyei Püspökladányban talált otthonra, s itt teljesedett ki munkássága.

Győrfi Lajost a számára legkedvesebb alkotása felől is faggattam, s ő természetesen nehezen tudott közülük választani. Számára mindig a legutolsó munkája a legkedvesebb, melyen rendszerint reggeltől estig dolgozik. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy nagyon közel áll a szívéhez – a lovas szobrai mellett – a budapesti Corvin-közben álló 56-os pesti srác szobra is, melyet 1996-ban készített. A szobor nyolc nap alatt készült el, de az akkori rezsim a megrendelés ellenére sem akarta engedni a kihelyezését, s fegyveres őrök akadályozták, hogy az alkotást a téren felállítsák. Végül a tömeg nyomására kerülhetett rá sor, s áll a szobor azóta is a Corvin-közben, emlékeztetve az 1956-os szomorú eseményekre. Győrfi Lajosnak több mint 220 köztéri szobra áll Magyarországon és külföldön, Püspökladányban 29 köztéri szobra található, a domborműveket is beleértve. Püspökladány arculatát is nagyban meghatározó alkotásai közül néhány, a teljesség igénye nélkül: Karacs Ferenc szobra (2014) a középiskola előtt, a Ladányi kút (2014) a Gyógyfürdő előtt, a Trianoni emlékmű (2010) a református templom parkjában, Szent István emlékmű (2001) a katolikus templom mellett, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékműve (1998), közismertebb nevén a Huszár szobor a főtér parkjában, a Darvak díszkút (1994) a főtéren, a II. világháborús emlékmű (1991) a katolikus templom előtti téren, az Őrdaruk (1987) a település bejáratainál és Ádám (1985) a református templom parkjában áll. Győrfi Lajos a Püspökladány helytörténete szempontjából jelentős személyek közül is megformált, „bronzba öntött” jónéhányat (szobrok, domborművek formájában), úgymint Karacs Ferenc, Csenki Imre, Erőss Lajos, Túry Elemér, Petri Pál, Szerdi János és Berencsi György.

Győrfi Lajosnak több mint 12 élet- vagy annál nagyobb nagyságú lovas szobra van, ami egyedülálló a maga nemében. Egy magyar kutatás a ló képzőművészetben való helyes anatómiai ábrázolását vizsgálta, és megállapította, hogy nagyon kevesen adják vissza élethűen a lovak mozgását, s míg például Leonardo da Vinci helytelenül, addig a püspökladányi Győrfi Lajos anatómiailag helyesen ábrázolja a ló járását (erről bővebben ITT olvashat).

*

Győrfi Lajos bronzszobrai „megszólítják” a nézelődőt, nemcsak a szemet, de a lelket is magukhoz vonzzák, gyönyörködtetik, s olykor meg is rendítik. Így jártam én is a műterembe lépve, s rögtön megragadott az ajtóban álló szomorú, fájóan fiatalon elhunyt, ugyanakkor gyönyörű lány mellszobra, melynek Lajos az Örök tavasz címet adta. Nemcsak a szobor születésének apropója szomorú, de a művészhez visszakerülésének története is, hiszen a megrendelő utólag mégsem volt hajlandó kifizetni a lányáról készült alkotás értékét. A szobrászok élete sem könnyű, hiszen az is megtörténik olykor, hogy a megrendelt alkotások árát – a beléfektetett rengeteg munka és nyersanyag értékét – nem kapják meg. Ugyanakkor a szobrászat a tehetség és a tudás mellett komoly fizikai erőnlétet is igényel, hiszen a nagytömegű kövek megmunkálása, mozgatása, a köztérre szánt nagyméretű szobrok megformálása megterhelő fizikai munka is egyben, és sokszor nyelik a finom kőport is, mely a nagyobb kövek vágása során keletkezik. A műterem is dacol az idő vasfogával, s olykor az esővel is, mely nem kímélve a tetőszerkezetet, néhol utat tör magának a műterembe az esőzések alkalmával.

A szobrász műhelyében szinte az összes, általa készített szobor és emlékmű méretarányos, kisméretű plasztikája (emlékmű terve) is megtalálható, de a köztéri bronzszobrok, emlékművek mellett domborműveket, kisplasztikákat, érmeket és – ha ideje engedi – egyedi kívánságok szerinti alkotásokat is készít (ottjártamkor éppen egy monumentális síremléken dolgozott a művész), ezenkívül régi szobrok helyreállításával is foglalatoskodik.

A szobrok születéséről is mesélt vendéglátóm, s így megtudtam többek között azt is, hogy a megformáláshoz használt agyagot kezdetben még maguk keverték, gyúrták, s csak később tértek át a „készen” vásárolt, jelenleg is használt karcagi agyagra. A szobrok tanulmányrajzai mellett megismerhettem, hogyan hordják fel az agyagot a lovas szobrok készítéséhez használt vázszerkezetre, majd bejártuk a finom kőporral bőven borított esztergaműhelyt  is, ahol a köveket vágják, alakítják (pl talapzatokat, posztamenseket). Végül a monumentális alkotások mozgatására szolgáló daruszerkezetet elnézve, illetve a későbbi remekműveket rejtő kőtömbök tárolására szolgáló udvart bejárva képzeletben magam is részesévé válhattam egy köztéri emlékmű elkészítési folyamatának a tervektől egészen a helyére emelés folyamatáig.

Különös meghatottsággal szemléltem meg a helyi köztemetőben még fellelhető és onnan nemrégiben átszállított néhány első világháborús hadisír sírköveit is, melyeket egy elnyert pályázat keretében éppen most állíttat helyre a város.  Rendkívül jelentős számomra ez az esemény, hiszen az I. világháború helytörténeti emlékeinek kutatása (erről bővebben ITT olvashat), a püspökladányi katonaősök emlékének ápolása kiemelt témája a Püspökladány Anno honlapnak, s személy szerint nekem is.

*

Látogatásom során Győrfi Lajos bemutatta legfrissebb alkotásait is, s nemcsak a múltról, hanem a terveiről is mesélt. Mivel őszinte csodálója vagyok a különböző művészeti ágak ősi, rendkívüli tehetségről tanúskodó alkotásainak és az alkotók alázatos munkájának, számomra nagy megtiszteltetés volt ez a látogatás és az, hogy bepillanthattam – illetve hogy az átélt élményeket be is mutathatom – egy különleges ember „szentélyébe”, ahol szobrait álmodja meg, s önti formába ezeket az álmait.

A beszélgetésünk alatt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Győrfi Lajos nemcsak művész, de szerető apa is, aki nagyon büszke gyermekeire. Ádám fia az ő tehetségét örökölve és mesterségét követve szintén szobrász lett és Debrecenben található műhelyében dolgozik, Lajos fia pedig történész muzeológus. Fiai egy-egy tüneményes unokával, egy kisfiúval és egy kislánnyal ajándékozták meg eddig a nagyapát. Ott jártamkor Győrfi Lajos idősebbik fiával, Lajossal és családjával is volt szerencsém találkozni, akik büszkén figyelték az Apát, a Nagyapát. Ekkor, s Ádám néhány, a műteremben található saját szobrát elnézve fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy ki más is tudná igazán bemutatni nekünk Győrfi Lajost, mint a saját fiai, akik legjobban ismerik őt. Ezért megkértem ifj. Győrfi Lajost és Győrfi Ádámot, hogy meséljék el nekem, milyen ember is Püspökladány büszkesége, a tehetséges szobrászművész, az apa és nagyapa, ahogyan csak ők ismerhetik. Köszönöm nekik, hogy megtiszteltek a visszaemlékezésükkel, melyekkel Édesapjukat is szerettem volna meglepni…

Megköszönve olvasóink eddigi figyelmét, ezennel örömmel adom át a szót Győrfi Lajos fiainak.

 

Megyaszai Szilvia

***

*

A Győrfi család (Fotó: Győrfi Ádám)

*

Ifj. Győrfi Lajos:

Gyermekkorom a műteremben

 

Születésem után néhány hónappal, 1985 telén költöztünk át Karcagról a nagyszülői háztól Püspökladányba. Édesapám a Kunlaposon született, melynek szűnni nem akaró horizontja egész életére kihatással volt.

Mindig nagy szeretettel meséli, hogy milyen szabad volt a gyermekkora a tanyán. Lovak között nőtt fel. Csikós nagyapánk csak a horizontig engedte el lóháton, de minél messzebb ment, az csak távolodott. A Karcag melletti puszta végtelensége olyan szabadságszeretet jelentett számára, mely művészetét és egész életét meghatározta. Ettől a tájtól, szülőföldjétől nem tudott elszakadni igazán sohasem, a puszta határtalan nyugalmát a nagyváros sosem tudta megadni. Középiskolai tanulmányait Budapesten a „Kis Képzőben” először üveggyári rajzoló szakon kezdte, s mivel érezte, hogy ez a szakma már tizennégy évesen sem tartogat számára kihívásokat, a következő szemesztert szobrász szakon folytatta. A Képzőművészeti Főiskolán Borsos Miklós volt a mestere, akinek mediterrán szellemisége és humanizmusa találkozott azzal végtelen szabadságvággyal, akarattal és tehetséggel, melyet Apa magával hozott és ami a gyökereit jelentette. Azonban, ahogy mondani szokta „a tehetséget nem adják ingyen, azért meg kell dolgozni”, így a főiskolai éveket és azt követőeket is a munka szeretete és a tenni akarás határozta meg és persze a szerelem, hiszen ekkor találkozott édesanyánkkal, a strzegomi lengyel lánnyal, aki Kertészeti Egyetemen tanult. 1984-ben házasodtak össze. Így a lengyel és a magyar gyökereim formálták identitásomat, két egymáshoz közel álló kultúra gyümölcseit élvezhettem.

1985-ben telepedtünk meg (már velem együtt) Püspökladányban, ahol a város (ekkor még község) biztosított édesapám számára egy műtermet, édesanyám pedig kertészmérnökként az Arborétumban kapott állást. A Rákóczi utcai műterem határozta meg a gyermekkoromat, ahol rengeteg időt töltöttem és átélhettem azt a szabadságot, amit édesapám hozott magával. Ahol korlátok nélkül rajzolhattam, és nem utolsósorban megismerkedtem a történelemmel, melyet később hivatásomnak választottam, és ahol testvérem szobrásszá vált. Ádám már három évesen tudta, hogy szobrász lesz. Minden fiú gyermekkorában az apjára akar hasonlítani, őt akarja követni, de ez Ádámnál sokkal több volt. Egy tudatos döntés, egy életcél, mely a pici gyermeket arra késztette, hogy készüljön erre a nemes hivatásra. Egy boldog és gondtalan gyermekkort élhettünk meg.

Édesapám egyik első köztéri alkotása a református templom kertjében álló Ádám szobor volt, mely a várossá válás alkalmából került felavatásra. Az első szobor, mely tisztán él az emlékezetemben viszont nem ez, hanem a kunhegyesi kun emlékmű. Látom magam előtt a mintázást és a felállítást, mikor a hátrafelé nyilazó kun lovas kompozíciót egy hatalmas méretű daru elhelyezi azokra a számomra akkor még felfoghatatlan méretű oszlopokra. A megvalósulásnak szintén kalandos története van, hiszen készítése közben többször is elvitték Apát katonának, de az emlékmű mai is büszkén hirdeti a kun hagyományokat Kunhegyes főterén.

Itt a Rákóczi utcai műteremben készült gyermekkorom kedvenc szobra, a „Játszó csikók”, melynek patináját a rajtuk játszó hortobágyi gyermekek fényesre koptatták, persze én lehettem az első aki felülhetett a csikók hátára. A Ladányban látható szobrok döntő többsége a Rákóczi utcai műteremben valósult meg: a Szent Flórián, a világháborús emlékmű, melynek talapzata a rendszerváltás után elsőként jelenítette meg a történelmi Magyarországot, de itt készült a 48-as huszár emlékmű, a Szent István szobor és még sokan mások. A műterem a Rákóczi utcán a kultúra kis fellegvára volt, számos művészeti alkotás jött itt létre, de nem csak Apa alkotott itt. Számtalan tehetség és egyéniség megfordult a műtermében, ami évekig a Nemzetközi Kőszobrász Szimpózium helyszíne volt, többek között olyan nemzetközi hírű művészek dolgoztak itt, mint Antoni Gabarré vagy Jorgen Maier Larsen, akiknek az alkotásait a ladányi szoborparkok őrzik. Mivel a „Lordok házában” laktunk, hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy a „szobám falát”, vagyis külső homlokzatát Antoni Gabarré „Darvak” című festménye díszíti, nem beszélve Ádám testvéremről, aki valóságos barátságot kötött a spanyol festővel. Egy hosszú és termékeny korszak után, melyet országhatáron belül s kívül nagyon sok köztéri alkotás jellemzett, 2008-ban a Műterem új helyszínre költözött, a Táncsics utcára, egy olyan környezetbe, ahol az alkotásra talán jobban fogékony a művészi elme, hiszen fák és madárcsicsergés veszi körül.

A kultúra közege és ez az egyszerű nemes és tiszta sárréti világ határozta meg gyermekkorunkat testvéremmel, mely kiváló helyszíne volt a gyermeknek az igazi értékek felismerésében és igazán mi sem tudtunk, s talán nem is akartunk innen elszakadni, hiszen azt tanultuk édesapánktól, hogy az ember a gyökereit sosem feledheti.

*

Győrfi Ádám: Önportré

 

Győrfi Ádám:

Apával a műteremben

 

A Győrfi család második gyermekeként jöttem a világra. Karcagon születtem, de én már bátyámmal, Lalival ellentétben születésem óta Püspökladányban cseperedtem fel. Édesapám műtermében nőttem fel. Minden lehetséges időt ott töltöttem. Azon kevés emberek közé tartozom, akik már óvodás korukban tudták, hogy mivel szeretnének foglalkozni: eldöntöttem, hogy én is szobrász akarok lenni. Nem volt ez nehéz, hiszen apám példakép volt ebben. Szereti, amit csinál. Ez a legjobb és legfontosabb dolog és ez a munka iránti szeretet ragadt rám is a műteremben töltött gyermekéveim alatt. Játszva indultam el a szobrászi pályán. 10 éves voltam, amikor Apám Makóra készítette Kiss Jenő Ferenccel Szent István lovas szobrát. Én is részt vettem a mintázásban, vagyis inkább belepiszkáltam a szoborba ide-oda. A ló egyik hátsó patáján és lábszárán is matattam, amihez „elvileg” nekik már nem kellett hozzá nyúlniuk olyan jól sikerült. Engedte, hogy azt csináljunk Lalival a műteremben, amit csak akarunk. Nem volt gond az sem, ha kalapáccsal vertem szét egy értékes követ. Mindig önmagam lehettem. A másik, amit tőle tanultam (vagy igyekszem megtanulni) a végtelen precizitás, mely egyébként nem csak az alkotásaira, hanem mindenre jellemző, ami a keze munkájából kerül ki. Apám volt a legjobb mester a tanulmányaim alatt és persze most is az. Az ő mestere  Borsos Miklós volt akinek a művészete talán még jobban hatott rám, mint Apára.

Fontos az is, hogy könnyű vele együtt dolgoznom, mert meg tudjuk fogadni egymás tanácsait. Ennek köszönhetően születnek meg közös munkáink is. Büszke vagyok rá, hogy már több közös alkotásunk megvalósult vagy egy helyszínen élhetnek a szobraink. Előbbire jó példa Kisújszálláson a Kumánia Gyógyfürdőbe készült Kunok Vándorlása dombormű, melyen én készíthettem el a szürkemarhákat és birkákat, Apa pedig a lóval és lovasszekéren vándorló kunokat mintázta meg. A Karacs Ferenc Gimnáziumban pedig édesapám és nagybátyám Györfi Sándor domborművei mellé alkothattam meg a sajátomat, mely Pénzes Lajos egykori tanár urat ábrázolja. Ebesen pedig Apa Halas szökőkútja mellé faraghattam ki a Harcsa ivókutamat.

Mint apa pedig úgy viszonyult hozzánk, mint egy baráthoz. Nem volt velünk szigorú és a mi szemszögünkbe is bele tudta magát képzelni. Remélem én is ilyen jó apja és barátja is tudok lenni a fiamnak. A fiam, Ádámka belsőleg talán rá hasonlít a legjobban. Nagy öröm ez számomra, hiszen ha ez így van, akkor hihetetlen teherbírással rendelkezik és a céljait már biztosan el tudja érni.

*

FOTÓGALÉRIA:

(A fotókat készítette: Megyaszai Szilvia, családi fotó: Győrfi Ádám)

.

***

Köszönöm Győrfi Lajosnak a látogatás lehetőségét, ifj. Győrfi Lajosnak és Győrfi Ádámnak a visszaemlékezést, a szakmai életpálya és a családi fotó rendelkezésre bocsátását!

***

SZAKMAI ÉLETPÁLYA

.

Győrfi Lajos

Lakás / Address: H-4150 Püspökladány, Zrínyi utca 57.

Műterem / Studio: H-4150 Püspökladány, Táncsics u. 25.

Telefon / Phone: (36) 54 451-619; (36) 54 451-684; (36) 30 978-4082

E-mail: gyorfilajosszobrasz@gmail.com

 

Született: 1960. július 4.-én, Karcagon.

1974 és 1978 között a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában tanult, majd 1981 és 1985 között végezte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Mestere Borsos Miklós és Rátonyi József volt.

1985 óta Püspökladányban él.

A MKISZ (1991-től), a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, majd a MAOE (1985-től) Bocskai István Társaság (2011-től) tagja.

 

Díjak, ösztöndíjak / Prizes, scholarships:

1986 Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat, nívódíj, Debrecen

1989 Holló László-díj, Debrecen

1994 Pro Urbe-díj Püspökladány

1998 XV. Debreceni Országos Nyári Tárlat kiemelt díja

2000 Kölcsey Ferenc-díj

2001 Püspökladány Város Díszpolgára

2004 Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetése

2005 Berekfürdőért-díj

2009 Magyar Örökség-díj

2014 Berekfürdő díszpolgára

2015 Szervátiusz Jenő-díj

2016 MS Mester-díj

 

Szimpozionok, művésztelepek / Symposions, Art Camps:

1987 Nemzetközi Szobrász Művésztelep, Tokaj

1988 Nemzetközi Szobrász Művésztelep, Mátészalka

1993, 1994, 1995, 1996 I., II., III., IV. Nemzetközi Kőszobrász Szimpozion, Püspökladány

 

Egyéni kiállítások / Solo exhibitions:

1986 Püspökladány, Művelődési Központ

1986 Biharnagybajom

1986 Sárrétudvari

1986 Debrecen, Művelődési Központ

1987 Karcag

1987 Kaba

1988 Kunhegyes

1988 Püspökladány

1989 Kisújszállás, Alkotóház

1989 Nagykáta, Nagykáta Barátainak Köre

1989 Jászberény, Kortárs Galéria

1990 Szolnok, Művelődési Központ

1990 Karcag

1991 Püspökladány

1992 Karcag

1992 Fischamend (Ausztria), Városháza Galéria (Györfi Sándorral)

1995 Hattem (Hollandia)

1996 Budapest, Hilton Galéria

1996 Budapest, Hotel Korona

1996 Odense (Dánia)

1997 Debrecen, Ifjúsági Centrum (Györfi Sándorral)

1997 Firenze (Olaszország)

1999 Polgár, Ady Endre Művelődési Központ

1999 Székelyszentistván (Erdély, Románia)

1999 Ehringshausen, Elké s Galeria (Németország)

2004 Debrecen, Konzervatórium

2005 Berekfürdő, Bod László Művelődési Ház

2005 Püspökladány, Karacs Ferenc Múzeum

2005 Karcag, Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

2005 Nyíregyháza, Városi Galéria

2006 Hajdúdorog, Görög Demeter Művelődési Ház

2006 Debrecen, DAB-székház

2008 Derecske, Művelődési Ház

2008 Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium

2008 Párkány, Múzeum (Felvidék, Szlovákia)

2009 Püspökladány, Dorogi Márton Művelődési Központ

2010 Nagyrábé, Kossuth Lajos Művelődési Ház

2010 Komárom, (Felvidék, Szlovákia), Limes Galéria (Litomericzky Nándor építésszel)

2011 Krakkó (Lengyelország), Pałac Sztuki (Litomericzky Nándor és Siklósi József építészekkel)

2011 Zator (Lengyelország), Galeria Szklana

2012 Budapest, Magyarok Háza, Csontváry Terem

2012 Karcag, Györffy István Nagykun Múzeum

2012 Élesd (Partium, Románia), RMDSZ Székház

2014 Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium

2014 Nagyvárad (Partium, Románia), Lórántffy Zsuzsanna Református Kulturális Központ

2014 Tenke (Partium, Románia), Tenkei Református Egyházközség Művelődési Központ

2015 Püspökladány, Karacs Ferenc Múzeum

2015 Debrecen, Árpád Galéria (Győrfi Ádámmal)

2015 Budapest, Magyarság Háza (Corvin Terem)

2016 Budapest, Vígadó Galéria

2016 Debrecen, Konzervatórium Galéria

2016 Gyergyócsomafalva (Erdély, Románia), Borsos Miklós Emlékház

 

Művek közgyűjteményekben / Works in public collections:

Mátészalka, Művelődési Központ (Kodály portré – bronz)

Debrecen, Déri Múzeum (Kis lovas- bronz)

Hajdúszovát, Kodály Zoltán Művelődési Ház (Kodály portré- bronz)

Püspökladány, Karacs Ferenc Múzeum (Érmek- bronz)

Budapest, Hilton Elnöki Lakosztály (Melankólia- bronz)

Budapest, Hilton Elnöki Lakosztály („Királyok” szoborsorozat- bronz,14 db)

Hattem (Hollandia), Városháza (II. világháború áldozatainak emlékmű terve- bronz)

Sepsiszentgyörgy (Erdély), Megyeháza („Királyok” szoborsorozat- bronz,14 db)

Fischamend (Ausztria), Városháza (Fischamendi Szellemgrófnő- bronz)

Budapest-Párizs, Az Európai Hajóút tíz nagyvárosának városházai (Gróf Széchenyi Ödön- bronz)

Brüsszel (Belgium), (Magvető- bronz)

Charlotte (USA, Észak-Karolina Állam), Myers Parki Presbiteriánus Gyülekezet (Szent István- bronz)

Izmir (Törökország), Thököly Imre Emlékház (Thököly Imre- bronz)

Budapest, Köztársasági Elnöki Hivatal, Sándor Palota (Árpád-házi Szent István király lovas szobra, terv

Révkomárom– bronz, kő)

Krakkó (Lengyelország), Pałac Sztuki (A párkányi csata emlékművének terve. Jan III Sobieski lengyel király
lovas szobra- bronz, kő)

Krakkó (Lengyelország), Pałac Sztuki („56-os pesti srác” kisplasztika- bronz, kő)

Zator (Lengyelország), Galeria Szklana („Kavicson ülő” kisplasztika- bronz, kő)

Tokió (Japán), Zeneművészeti Egyetem (Kodály-portré – bronz, kő)

Csíkszentkirály (Erdély, Románia), (Árpád – házi Szent István lovas szobor – bronz, kő)

Debrecen, Hollósi gyűjtemény (Hollósi Krisztián hegymászó – bronz, kő)

Krasznahorkaváralja (Felvidék, Szlovákia), (Árpád- házi Szent István lovas szobor – bronz, kő)

Tiszapéterfalva (Kárpátalja, Ukrajna), (Árpád- házi Szent István lovas szobor – bronz, kő)

 

Közösségi megbízásra és magán megrendelésre készített művek /

Works made for communal and private commission:

1977 Jászkarajenő, Életfa – égetett samott,

1981 Karcag, Apai Nagyszüleim síremléke, rondó- bronz

1985 Budapest, Szent István kápolna, Feltámadás – bronz

1986 Püspökladány, Református templomkert, Ádám – bronz, mészkő

1987 Nyíregyháza, Ungvár sétány, Dr. Jósa András – bronz, mészkő

1987 Püspökladány, Őr-daru, bevezető főutakbronz  (3 db)

1988 Kunhegyes, Kun emlékmű –bronz, műkő

1989 Nagykáta, Váci Mihály Általános Iskola, Váci Mihály – bronz, mészkő

1989 Debrecen, Köztemető, Nagy István – bronz

1989 Püspökladány, Vasútállomás, Városcímer – bronz

1990 Hortobágy, Fő tér, Játszó csikók – bronz, mészkő

1990 Püspökladány, Szent Imre herceg szobor rekonstrukciója – műkő

1990 Földes, II. világháború áldozatainak emlékműve – bronz, mészkő

1990 Püspökladány, Református Gyülekezési Ház, Erőss Lajos dombormű – bronz, mészkő

1990 Mátészalka, Vasútállomás, Feliratok, embléma – bronz

1991 Tiszacsege, Temető, Dr. Porcsin Ambrus-síremlék – bronz, gránit

1991 Püspökladány, Rákóczi út, II. világháború áldozatainak emlékműve – bronz, andezit, mészkő

1991 Tiszadob, II. világháború áldozatainak emlékműve – mészkő

1991 Püspökladány, Szent Flórián – bronz, mészkő

1991 Fischamend (Ausztria), Szent Sebestyén szobor rekonstrukciója– homokkő

1991 Fischamend (Ausztria), Szent Flórián szobor rekonstrukciója – festett homokkő

1991 Fischamend (Ausztria), Várúr falfestmény rekonstrukciója – olajfesték

1992 Bakonyszeg, Nadányi Zoltán dombormű – bronz, mészkő

1992 Karcag, Kováts Mihály dombormű – bronz, mészkő

1992 Kisújszállás, II. világháború kisújszállási áldozatainak emlékműve (Györfi Sándorral) –bronz, mészkő

1993 Kunhegyes, A XX. század áldozatainak emlékműve – mészkő

1993 Kunhegyes, Kossuth Lajos dombormű – bronz, mészkő

1993 Debrecen, Dr. Vitéz Roncsik Jenő dombormű – bronz, mészkő

1994 Biharnagybajom, Pro Patria, I. és II. világháború áldozatainak emlékműve – bronz, mészkő

1994 Karcag, Fazekasház, Kántor Sándor  dombormű – bronz

1994 Mezősas, Pro Patria, I. és II. világháború áldozatainak emlékműve –bronz, mészkő

1994 Tomajmonostora, II. világháború áldozatainak emlékműve – mészkő

1995 Püspökladány, Fő tér, Darvak-díszkút – bronz¸ mészkő

1995 Hattem (Hollandia), II. világháború áldozatainak emlékműve – bronz

1995 Kunhegyes, Szegő Gábor matematikus – bronz, mészkő

1995 Stanford (Amerikai Egyesült Államok), University, Szegő Gábor matematikus – bronz

1995 Washington (Amerikai Egyesült Államok), University, Szegő Gábor matematikus – bronz

1996 Kunhegyes, Országzászló – kő

1996 Álmosd, Álmosdi határ, csatamező, Álmosdi csata emlékműve – mészkő

1996 Budapest VIII., Corvin köz, 56-os pesti srác – bronz, mészkő

1996 Téglás, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc dombormű – bronz, mészkő

1996 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola, Petőfi Sándor dombormű – bronz, mészkő

1996 Püspökladány, 56-os emlékkő – sziléziai márvány

1996 Balassagyarmat, Református parókia, Tildy Zoltán dombormű – bronz, gránit

1996 Püspökladány, Egészségügyi Intézmény, Dr. Berencsi György professzor dombormű – bronz

1996 Szolnok, Bornemissza kút rekonstrukciója –  bronz,műkő

1997 Gáborján, Pro Patria, I. és II. világháború áldozatainak emlékműve –bronz, mészkő

1997 Püspökladány, Testvérvárosok parkja, Hattemi Kút – mészkő

1997 Püspökladány,  Karacs Ferenc Gimnázium, Hattemi Kút – mészkő

1997 Debrecen, Bem tér, Petőfi Sándor  dombormű – bronz, mészkő

1997 Bagamér, II. világháború áldozatainak  emlékműve – mészkő

1998 Nyírkáta, Református templom kertje, Vörösmarty Mihály – bronz, mészkő

1998 Kaba, 1848-as emlékkő – mészkő

1998 Püspökladány, Hősök tere, 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműve („Huszár emlékmű”)

bronz, mészkő

1998 Létavértes, Kossuth Lajos – bronz, mészkő

1998 Debrecen, Református Kollégium Oratórium, Bay Zoltán-emléktábla dombormű – bronz

1998 Téglás, Városi Könyvtár, Városcímer – bronz  

1998 Létavértes, Falikút –bronz, tardosi vörösmárvány

1998 Szakoly, Mátyás király-díszkút – bronz, mészkő

1998 Komádi, 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműve – bronz, mészkő

1998 Gáborján, Bethlen Gábor Erdély Fejedelme – bronz , mészkő

1998 Komádi, Pro Patria bronzkoszorú – bronz,

1999 Debrecen,  Nagytemplom park, Gergely A. és fia: A debreceni gályarabok emlékművének rekonstrukciója –

         mészkő

1999 Püspökladány, Arborétum, Túry Elemér – bronz, mészkő

1999 Biharkeresztes, O’sváth Pál – bronz, mészkő

1999 Püspökladány, Csenki Imre Művészeti Iskola, Csenki Imre(karnagy) dombormű – bronz

1999 Debrecen, Malompark, Pekár Imre –bronz, mészkő

1999 Debrecen, Bem tér, Emile Guilleaume:  A „magyar fájdalom” szobor rekonstrukciója –bronz, mészkő

1999 Debrecen, Kisfaludy Stóbl Zsigmond :Gróf Tisza István szobor rekonstrukciója –bronz, mészkő

1999 Hajdúszoboszló, Szent Flórián – bronz, tardosi vörösmárvány

2000 Ebes, Gróf Széchenyi István –bronz, mészkő

2000 Újfehértó, Városi Múzeum, Szoboszlai Pap István református püspök  – bronz, mészkő

2000 Biharkeresztes, Országzászló – bronz, mészkő

2000 Debrecen, Megyeháza, Millenniumi dombormű –bronz, mészkő

2000 Kaba, Szent István – bronz, mészkő

2000 Makó, Csanád vezér tér, Szent István lovas szobor (Kiss Jenő Ferenccel) –bronz, mészkő

2000 Szakoly, Millenniumi emlékmű (Szent István) –bronz, mészkő

2000 Szentpéterszeg, IV. Béla király –bronz, mészkő

2000 Létavértes, Millenniumi emlékpark, Szent István-díszkút – bronz, mészkő

2001 Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark, Bocskai István fejedelem – bronz, mészkő

2001 Berekfürdő, Millenniumi emlékmű –bronz, mészkő

2001 Váncsod, Szent István – bronz

2001 Hajdúböszörmény, Bocskai tér, Millenniumi emlékmű – bronz, mészkő

2001 Karcag, Római katolikus templom, Az Államalapító (Szent István király) – bronz, mészkő

2001 Mezősas, Nagy Sándor utca, Az Államalapító – bronz, mészkő

2001 Püspökladány, Millenniumi emlékmű –bronz, mészkő

2001 Bihartorda, Kossuth utca, Az Államalapító –bronz, mészkő

2001 Püspökladány, Temető, Kerekes László- Jászai-díjas színész síremléke – bronz, andezit

2001 Fényeslitke, Irinyi Bertalan huszárőrnagy– bronz, mészkő

2001 Újfehértó, Az 1956-os forradalom emléktáblája – bronz, mészkő

2001 Újfehértó, Temető, Kocsis József-síremléke – mészkő

2002 Nyírkáta, Kossuth Lajos emlékmű – bronz, mészkő

2002 Üröm, Faluház, Kossuth Lajos-emléktábla – bronz, mészkő

2002 Üröm, , József nádor – bronz, mészkő

2002 Fényeslitke, 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműve – mészkő

2002 Berekböszörmény, Kossuth Lajos dombormű – bronz, mészkő

2002 Püspökladány, Katica óvoda  dombormű– bronz, mészkő

2002 Berekfürdő, Strandfürdő, „Kócsagok” –bronz, mészkő

2002 Üröm, II. Rákóczi Ferenc dombormű– bronz, mészkő

2002 Nagyrábé, Kossuth Lajos Művelődési Ház, Kossuth Lajos-emléktábla – bronz, mészkő

2002 Létavértes, Mátyás király-díszkút – bronz, mészkő

2002 Biharkeresztes, O’sváth Pál ülő szobra –bronz, mészkő

2002 Berettyóújfalu, O’sváth Pál – bronz, mészkő

2002 Püspökladány, Köztemető, Balogh-család-síremléke – carrarai márvány

2003 Berekfürdő, Strandfürdő, Berekfürdői írótábor emlékköve – mészkő

2003 Berekfürdő, Deák Ferenc – bronz, mészkő

2003 Biharkeresztes, Szent László –bronz, andezit

2003 Győr, Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Deák Ferenc – bronz, mészkő

2004 Tokaj, Kiss Albert kuruc ezeres kapitány lovas szobra – bronz, mészkő

2004 Mezőtelegd (Erdély, Románia), Hagymássy Kata – bronz, mészkő

2004 Kassa (Felvidék, Szlovákia), Hlavna utca 67., Bocskai István-emléktábla – bronz, mészkő

2004 Rév-Komárom (Felvidék, Szlovákia), Európa Udvar, Mária Terézia királynő – bronz, mészkő

2004 Rév-Komárom (Felvidék, Szlovákia), Európa Udvar, Nagy Lajos király – bronz, mészkő

2004 Rimaszombat (Felvidék, Szlovákia), Tompa Mihály tér, Petőfi Sándor (Izsó Miklós szobrának
rekonstrukciója) – bronz mészkő

2004 Nagyrábé, Móricz Zsigmond Általános Iskola, Móricz Zsigmond-emléktábla –bronz , mészkő

2004 Bánk, Tó Hotel, Louis Armstrong – bronz , andezit

2005 Hajdúdorog, Bocskai István lovas szobor –bronz, tardosi vörösmárvány

2005 Hajdúhadház, Bocskai István lovas szobor –bronz, mészkő

2005 Hajdúnánás,  Bocskai István álló szobra – bronz, mészkő

2005 Debrecen, Református Kollégium, Ifj. dr. Varga Zsigmond-emléktábla –bronz, mészkő

2005 Berekfürdő, Strandfürdő, Körmendi Lajos író emlékköve – tardosi vörösmárvány

2006 Debrecen, Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Baross Gábor – bronz, mészkő

2006 Nemesradnót (Felvidék, Szlovákia), Radnóti Miklós – bronz, andzit

2006 Szeghalom, Péter András Gimnázium, Sándor Jenő iskolaigazgató – bronz, tardosi

vörösmárvány

2006 Berekfürdő, Körmendi Lajos író-síremléke – bronz, tardosi vörösmárvány

2006 Berekfürdő, „Délibáb” főtéri díszkút – bronz, mészkő

2006 Hajdúhadház, 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve –andezit

2006 Biharkeresztes, Gloria Victis 1956 – bronz, andezit

2006 Szimő (Felvidék, Szlovákia),  Szent Márton – bronz, mészkő

2006 Berekfürdő, Móricz Zsigmond dombormű – bronz, mészkő

2006 Rimaszombat (Felvidék, Szlovákia), Tomasik u 24., Múzsák Háza, Petőfi Sándor dombormű
bronz, mészkő

2006 Abara, Református templom kertje, Németh László –bronz, mészkő

2007 Debrecen, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ, Méliusz Juhász

         Péter dombormű –bronz, mészkő

2007 Markaz, Szent István park, Szent Korona-emlékmű – bronzlemez, bronz, mészkő

2007 Berekfürdő, Termálfürdő, Teknősbékás vízköpő –bronz, mészkő

2007 Gyulafehérvár (Erdély, Románia), Bocskai István fejedelem emléktábla – mészkő

2007 Berekfürdő, Termálfürdő, Kősün, kőgomba – mészkő

2007 Hajdúhadház, „Ócska Templom” emléktábla – márvány

2007 Hajdúhadház, Dr. Földi János emléktábla – márvány

2007 Hajdúhadház, Dr. Földi János emlékoszlop rekonstrukciója – homokkő

2008 Libán (Erdély, Románia), Kistemplom, Feltámadás – bronz

2008 Mátraszentlászló, 56-os emlékkő – mészkő

2008 Debrecen, Református Kollégium, Szenci Molnár Albert dombormű – bronz

2008 Püspökladány, Vasútállomás, 150 éves a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal emléktábla– márvány

2008 Püspökladány, Vasútállomás, Bucsánszky József emlékkő – mészkő

2008 Debrecen, Köztemető, Juhai Nagy János író – bronz

2008 Debrecen, Köztemető, Bényi Árpád festőművész síremléke – tardosi vörösmárvány

2008 Püspökladány, Dr. Petri Pál – bronz, mészkő

2008 Párkány (Felvidék, Szlovákia), A Párkányi Csata Emlékműve (Jan III Sobieski lengyel király lovas
szobra)
– bronz, mészkő

2008 Pécs, Tóth Ilona emléktábla– bronz, márvány

2008 Biharnagybajom, Miskolczi Nagy András hajdúfőkapitány – bronz, mészkő

2008 Kassa (Felvidék, Szlovákia), Wick Béla dombormű –bronz, mészkő

2009 Révkomárom (Felvidék, Szlovákia), Árpád-házi Szent István király lovas szobor –bronz, mészkő

2009 Nagyvárad (Partium, Románia), Bocskai István emléktábla – bronz, mészkő

2010 Libán (Erdély, Románia), Petőfi Sándor dombormű, – bronz,mészkő

2010 Berekfürdő, Nagy Gáspár emlékkő – tardosi vörösmárvány

2010 Debrecen, Református Kollégium, Tisza István gróf dombormű – bronz

2010 Kisújszállás, Trianon-emlékmű (országzászló) – bronz, süttői mészkő, bazalt

2010 Hajdúdorog, Dr. Kocsis Miklós dombormű – bronz

2010 Nána (Felvidék, Szlovákia), Trianon-emlékmű – mészkő

2010 Csengerújfalu, O’sváth család emlékműve – tállyai andezit

2010 Püspökladány, Trianon-emlékmű (országzászló) – bronz, süttői mészkő

2010 Párkány (Felvidék, Szlovákia), Andrzej Przewoźnik emlékkő – süttői mészkő

2010 Párkány (Felvidék, Szlovákia), Lengyel menekültek emlékköve – tállyai andezit

2010 Hajdúdorog, Dr. B. Papp János dombormű– bronz

2011 Kolozsvár (Erdély, Románia), Bocskai István fejedelem szülőháza (Sapienta- Erdélyi Magyar
Tudományegyetem), Bocskai István fejedelem domborműve– bronz

2011 Hajdúdorog, Nemzeti összetartozás domborműve– bronz, tardosi vörösmárvány

2011 Varsó (Lengyelország), Białołẹka ker., Lengyel menekültek emlékműve- O’sváth László ülő szobra– bronz,
tardosi vörösmárvány

2011 Sáp, Sápi Emlékkő – tállyai andezit

2011 Debrecen, Széchenyi Kerti Református Templom Kert, Hegymegi Kiss Áron református püspök ülő

         szobra – bronz, süttői mészkő

2011 Lukácsfalva – Lukino Selo (Vajdaság, Szerbia), Petőfi Sándor dombormű – bronz, mészkő

2011 Berettyóújfalu, Kádár Vitéz lovas szobra – bronz, tardosi vörösmárvány

2012 Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium, Dr Szerdi János dombormű – bronz, mészkő

2012 Budapest, Csepel, A Bolsevik Agresszió Lengyel- Magyar emléktáblája – gránit

2012 Berekfürdő, Berek Tér, Díszpark – Díszkút – (Győrfiné Dudzinska Mariával) – süttői mészkő

2012 Kisújszállás, Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, Oroszlánfejes Ívókút – bronz, süttői mészkő

2012 Kisújszállás, Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, Kunok Csatája dombormű – mészkő hatású üvegszálas
műgyanta

2012 Kisújszállás, Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, Kunok Vándorlása dombormű (Győrfi Ádámmal) – mészkő
hatású üvegszálas műgyanta

2012 Ebes, „A halászok álma” főtéri díszkút – bronz, süttői mészkő

2012 Ungvár, Ungvári Vár (Kárpátalja, Ukrajna), Gróf Bercsényi Miklós – bronz, mészkő

2012 Szováta (Erdély, Románia) Szováta Hajdúhadház testvérgyülekezet emlékköve – tállyai andezit

2013 Debrecen, Debreceni Egyetem, Dr. Bognár Rezső akadémikus dombormű – bronz, mészkő

2013 Berekfürdő, Mátyás király-díszkút – bronz

2013 Ungvár, Ungvári Vár (Kárpátalja, Ukrajna), Csáky Krisztina Grófnő – bronz, mészkő

2013 Budapest, Csepel, Boldog Jerzy Popiełuszko emléktábla– gránit

2014 Budapest, Csepel, Kommunizmus áldozatainak emléktáblája– gránit

2014 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel félalakos portrészobra– bronz, mészkő

2014 Püspökladány, Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő félalakos portrészobra– bronz, tállyai andezit

2014 Budapest, Csepel, Magasházy Ödön és Magasházy Ádám emléktábla – jura mészkő

2014 Budapest, Csepel, Vermes Miklós emléktábla – jura mészkő

2014 Budapest, Csepel, Görgey Artúr emléktábla – jura mészkő

2014 Budapest, Csepel, Dr. Konc János emléktábla – jura mészkő

2014 Budapest, Csepel, Kőrősi Sándor emléktábla – jura mészkő

2014 Budapest, Csepel, Mansfeld Péter emléktábla – jura mészkő

2014 Budapest, Csepel, Teller Ede emléktábla – jura mészkő

2014 Budapest, Csepel, Károli Gáspár emléktábla–  jura mészkő

2014 Berettyóújfalu, Szilágyi Péter karmester félalakos portrészobra – bronz, tardosi vörösmárvány

2014 Biharkeresztes, Trianoni emlékmű – tardosi vörösmárvány, süttői mészkő, burgerlandi zöldpala

2014 Debrecen, Köztemető, Hollósi Krisztián síremléke – bronz, rakacai márvány, kalcit

2014 Füzesgyarmat, Hegyesi János parasztköltő félalakos portrészobra – bronz, tállyai andezit

2014 Bánk, Joe Murányi legendás klarinétos félalakos portrészobra – bronz, tállyai andezit

2014 Füzesgyarmat, „Korpusz” szobor restaurálása – festett fa

2014 Körösszegapáti, Emlékkő– tállyai andezit

2014 Püspökladány,  A ladányi kút – bronz, süttői mészkő

2014 Pereszteg, Szent István király – bronz, mészkő

2014 Füzesgyarmat, Szőke Sándor: Szent Borbála-kút restaurálása – pirogránit

2014 Hajdúdorog, Jaczkovics Mihály dombormű – bronz

2014 Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Kárpátalja, Ukrajna), Dr. Soós Kálmán

bronz, tállyai andezit

2015 Nádudvar, Horváth Géza: I. Világháborús Hősi Emlékmű restaurálása, felújítása – mészkő

2015 Berekfürdő, Vízesés – süttői mészkő

2015 Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium, Dr. Kálmánfi Béla Dombormű – bronz, mészkő

2015 Piliscsév, Dr. Kálmánfi Béla Dombormű – bronz, mészkő

2015 Püspökladány, Castor-kút- tállyai andezit

2015 Tokaj, Nagy László dombormű- bronz, mészkő

2015 Kállósemjén, Kállay Béni a Kiegyezés pénzügyminisztere egész alakos álló szobra – bronz, mészkő

2016 Budapest, Óbudai temető, Adonyi Sztancs János író síremléke – tardosi vörösmárvány

2016 Debrecen, Református Kollégium, Karácsony Sándor dombormű – bronz

2016 Debrecen, Köztemető, Hollósi Krisztián hegymászó síremléke – bronz, pirit, márvány

2016 Bánk, Oscar Peterson – homokkő

2016 Makó, Návay Lajos szoborcsoport rekonstrukciója (szerzőtársak: Kiss Jenő Ferenc és Győrfi Ádám

szobrászművészek) – bronz mészkő

2016 Debrecen, Az 1956-os forradalom és szabadságharc debreceni hőseinek és áldozatainak emlékműve

bronz, gránit, bazalt

2016 Debrecen, Gróf Tisza István szobor felújítása, áthelyezése – bronz, mészkő

2017 Tiszaörs, 1956-os emlékmű – bronz, mészkő

2017 Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium, Híres diákok emléktáblája – jura mészkő

2017 Püspökladány, Köztemető, Kovács Imre rendőrkapitány síremléke – tardosi vörösmárvány

2017 Debrecen, Nagy István: Térdeplő leányka szobor restaurálása – süttői mészkő

2017 Nagyhegyes, Kosztolányi László mellszobor – bronz, andezit

2017 Debrecen, Köztemető, Dr. Molnár Ferenc síremléke – hargitai görgeteg kő

 

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Várjuk a hozzászólásod