Közhírré tétetik 1852-ből

Közhírré-tétel: Mezőváros lettünk!

.

Újsághír 1852-ből…

.

Egy érdekes újsághír a Debrecen – Nagyváradi értesítő 1852. június 20-i számából, mely a következő adatot rögzítette Püspökladánnyal kapcsolatban:

1852. május 8-ai dátummal Beszedits Ferenc tiszttartó közhírré tette, hogy I. Ferenc József uralkodó Püspökladánynak mezővárosi címet és jogot adományozott. Így a csütörtöki heti vásár mellett négy országos marhavásárt is engedélyezett az alábbiak szerint:

I. Ferenc József osztrák császár, magyar király
(Vasárnapi Ujság 1898. évi 16. szám)

 

Ő cs. k. (császári királyi) apostoli Felsége magas figyelmére méltatván Püspök-Ladánynak népességi és területi nagyságát, úgy a’ kereskedés kifejlődésére alkalmas helyzetét, valamint szinte a’ Pest-Nagy-Váradi országutvonalban nevezetes állomási fekvését, azt mezővárosi cím és jog élvezettel felruházni, ‘s annak folytán a’ hetenkint csütörtökön tartandó hetivásárokon kívül négy országos marha vásár u.m. (úgymint) 

Martius havában József hetében.

Julius havában Margit nap előtt való hétben,

Szeptember havában Szent-Mihály nap előtti hétben,

és Novemberben havában Szent-Márton hetében

mindenkor csütörtökön leendő rendszeresítését megengedni legkegyelmesebben méltóztatott.

Melynek következtében ezennel közhírré tétetik, hogy az első engedélyezett országos vásár Püspök-Ladányban folyó évi Julius 8-kán fog megtartatni ‘s innentől kezdve rendesen a’ fent hirdetett napokon.”

Az első engedélyezett országos vásárra tehát 1852. július 8-án került sor Püspökladányban, melyre így invitálták az érdeklődőket: „Miután a’ vásárra hajtandó szarvas marha, lovak és sertések számára szükséges legelő eránt intézkedve van, e’ vásárok különös élénksége reménylhető, melyre a’ t. c. gazda közönség, iparosok, kereskedők és üzérek ezennel meghívatnak.

Püspök-Ladány Május 8-án 1852.

Beszedits Ferenc, tiszttartó

*

A Debrecen – Nagyváradi értesítő 1852. június 20-i számának híre:

***

Köszönöm Topor István debreceni helytörténet-kutatónak a korabeli újsághír megküldését!

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz