Ladányi újság 1936-ból

 

Püspökladány és vidéke hírlap

1936. december 31-i száma

***

Egy igazi kuriózumot szeretnék a figyelmükbe ajánlani, mégpedig az 1936. december 31-én induló Püspökladány és vidéke című hetilap induló számát.

A Püspökladány és vidéke hírlap évfolyamsorozata ezen a néven háromszor is megjelent az idők folyamán, először 1911-ben, majd 1922-ben, végül 1936-ban.

1936. december 31-én Megay Meissner Károly körzeti országgyűlési képviselő (kit a következő lapszám szerint Püspökladány Díszpolgárává is megválasztottak) indította el a lapot “a püspökladányi járás közönsége részére és érdekében”, melynek felelős szerkesztője és kiadója Kovács Ödön lett.   A hetilap célja szerint politikai, társadalmi és közgazdasági témában igyekezett tájékoztatni, informálni az olvasókat. Kovács Ödönt 1937. október 7-én az akkor 36 éves Kecskés Gyula püspökladányi tanító váltotta a szerkesztői székben. Ő a kitűzött célok mellé továbbit is megjelölt, azaz kiemelt feladatának tekintette “igaz vonásokkal megörökíteni az előttünk élt nemzedék aggodalmait és reményeit, küzdelmeit s győzelmeit, vagy elbukását s azt az utódok számára maradéktalanul átadni”.

A hírlap főleg a püspökladányi Deutsch Dávid Nyomdájában került kiadásra és  sokszorosításra. A Püspökladány és vidéke utolsó száma 1939. október 25-én jelent meg.

***

Ajánlom szíves figyelmükbe a Püspökladány és vidéke hetilap 1936. december 31-i számát, melynek lapjai a múlt s a helytörténet iránt érdeklődőknek különleges élményekkel szolgálhatnak. Nemcsak ténybeli adatokat ismerhetünk meg a régmúlt ezen tárgyi  emlékéből, hanem ízelítőt is abból, hogyan éltek elődeink itt, Püspökladányban. Milyen értékrend és erkölcsi normák szerint, szokások és viszonyok között éltek és dolgoztak, szórakoztak és művelődtek, mik foglalkoztatták adott kor emberét, vagy épp milyen gondokkal, problémákkal kellett megküzdeniük.

E lapszámban olvashatunk többek között a lap alapításáról, az új esztendő reményeiről, karácsonyi gondolatokról, cikket a “püspökladányi diákság” báljáról, egy másikat a püspökladányi fiatalok által betanult és előadott operett-előadásról, a járás gazdasági és társadalmi híreiről, az “élet meséiről”, és recepteket, korabeli vicceket is. Érdekességként ajánlanám figyelmükbe a Gazdasági tanácsadó rovatot, melyben – ma már talán megmosolyogtató címmel, de 1936-ban felmerülő valós problémaként – írója arról értekezik, hogy “etetés előtt, vagy után kell-e megitatni a marhát”.  Ami szintén különlegessége, hogy ladányi iparosok korabeli hirdetései is megjelennek a lapban.  Így megtudhatjuk belőle többek között, hogy az akkori Községháza alatt üzemelt Lorber ékszerész üzlete és Neubart Dezső villanyszerelő műhelye is, vagy megismerkedhetünk a Kaufmann fatelep, az Ulveczky-féle könyv- és papírkereskedés, illetve Király Béla uri- és hölgyfodrász nevével is, hogy csak néhányat említsek a hírlapban közölt, de kevés kivételtől eltekintve nálunk ma már ritkán használatos nevek közül. Rengeteg további név kerül említésre a lap hasábjain,  akár a Rákóczi Szállóban bálozók, akár az operett-előadáson megjelent elöljárók és a szereplők közül, vagy akár egy tisztújító közgyűlés tisztikarának bemutatása alkalmával. Egy püspökladányi ember számára mindenképp izgalmas kutatás lehet, hogy rátalál-e valamely elődjének nevére.

A hírlap további számai egyébiránt sokat foglalkoznak helyi és a járásban történt bűnesetekkel, balesetekkel is,  és időnként az országos események is reflektálásra kerülnek bennük.

A mindenkori korabeli sajtó egyik érdeme – véleményem szerint – hogy leghűebben képes életszerű és speciális pillanatképet, metszetet adni egy közösség – ez esetben Püspökladány lakóinak – életéről,  mindennapjairól,  mely benyomásokat, hangulatokat egyetlen történelemkönyvben, vagy helytörténeti kiadványban sem találunk meg. Aki izgalmasnak tartja az effajta életszerű – humorral, szórakozással, receptekkel, helyi hírekkel és hirdetésekkel fűszerezett – múltidézést, annak szeretettel ajánlom ezt az 1936-os, mindössze 4 oldalas, de tartalommal gazdagon megtöltött hetilapot.

Kellemes időtöltést és “időutazást” kívánok mindenkinek!

Megyaszai Szilvia

(A képekre kattintva megjelennek a hírlap oldalai nagy, olvasható méretben)