Zádor és Ágota

2017.04.14. – Frissítve: 2017.07.18.

Zádor vitéz és Ágota kisasszony története (1)

.

Ágota és Zádor legendájáról szóló könyv 1870-ből

.

Nemrégen tovább gyarapodott (vásárlással) a Püspökladány Anno honlap mára már tetemesre nőtt és különlegességeket is tartalmazó szerkesztői könyvgyűjteménye, mely főleg antik és püspökladányi, sárréti témájú könyveket foglal magába.

A Püspökladány közelében található  Ágota-híd és Zádor-híd, s a hasonló nevű puszták, valamint névadóik közös legendája talán egyre közismertebb a püspökladányiak körében is, s honlapunkon is olvashatnak ezekről régi írásainkban (Ágota-puszta: ITT és Zádor-híd: ITT). A helyszínek felkereséséről, a Püspökladány határában tett barangolásról pedig ITT olvashatnak egy képes beszámolót, melynek célja nemcsak a település határának megismerése volt, hanem az is, hogy az olvasókhoz közelebb hozzuk a megismert legendákat.

Kecskés Gyula helytörténet-kutatónk is foglalkozott Ágota és Zádor történetével az 1974-ben megjelent könyvében, felhasználva az általa kutatott forrásokat, többek között az itt bemutatott kiadványt is.

Zádor vitéz és Ágota kisasszony története (2)

A honlap szerkesztői könyvgyűjteményébe bekerült kuriózum ennek a legendának állít emléket, s különlegessége, hogy 1870-ben jelent meg Debrec(z)enben!  A könyv címe: Zádor vitéz és Ágota kisasszony története a tizenegyedik századból, mérete aprócska: 10,5 x 13,5 cm, oldalainak száma azonban 112.

A könyvet – mely remek állapotban maradt fenn –  Telegdi Lajos nyomatta és adta ki 1870-ben, korlátozott számban, s számtalan szöveg közti képet, fametszetet is tartalmaz. A mű egy régi kun regét dolgoz fel, feltehetően Ujj Péter karcagi főjegyző „Kún történetek a régi időből” című, 1828-ban megjelent munkájának későbbi átirata. A rímekbe szedett történet Ágota és Zádor szerelmi történetének legendáját dolgozza fel, a – többségében kun – szereplők és Karcag vidékének (Püspökladány határának) bemutatása mellett az ármányokkal kísért szerelem végső beteljesüléséig. A szintén rímekbe szedett rövidke bevezető szerint a legenda igaz történeten alapul, s írott forrásokra támaszkodik, ennek hitelességének eldöntése azonban az olvasóra van bízva.

A Püspökladány Anno honlap tárgyi gyűjteményét gyarapító könyvecske valódi kuriózum, mely korából, korlátozott megjelenéséből és remek állapotából adódik.

.

Bevezetés

„Történetet mondok bár egy kicsit régit,

De azért menj rajta atyámfia végig

Magyar történet ez; magyar a ki mondja

Magyar ennek ize minden szava pontja..

Szük de kedves kis vidékem!

Kis hangomhoz nagy nem kell

Kedveljed, ha kun bárdusod

Ma néked igy énekel,

Bóldog, ki a történetek

Avult régi könyveit

Forgatván látja a mai

Dolgok eredeteit.

Karczag molyos irási közt

Találtam e verseket,

Czáfolják ezek az illyen

Tudatlan beszédeket..

Ez igazi kis történet

Meglátszik a Karczagi

Határon, hol vóltak régen

Asszonyszállás házai..”

.

Zádor vitéz és Ágota kisasszony története (4)

.

Álljon itt egy rövid idézet a könyvből, mely Ágotáról és családja Karcag vidékére kerüléséről szól:

.

„Ágotát: Ohat Mártonnak

Egyetlen leányát

A férfiak bálványát

Tudni illik az Ohatok

Közt oszolván a nagy birtok,

Márton kegyes özvegye

E földre költözött le.

Asszonyszállást építette,

Udvarházát oda tette

Az egyik szép halomra

Arczal a nagy templomra.

A Kunkarczagi határon

Meglátszik egy Laponyagon

Hol vólt Asszonyszállása

Egy gyermek megmutatja.”

.

Zádor vitéz és Ágota kisasszony története (5)

.

S hogy ki volt Zádor?

.

„Zádor a ki Kevének

A Kunok főemberének

Törzsökéből sarjadzott

Be másképpen származott,

A nemes tőkének nemes

Jó nagy vitéz és kellemes

Csemetéje ő leve,

Fénylett vele Túrkeve.

Túrkevi udvarházába

Ha béke vólt a hazába

Az a ki várt jó asztalt

Magyar szivet tapasztalt.

Mind urral mind a cseléddel

Élt izes igaz beszéddel,

Szivét tette szájára

Sokat tartott szavára,

Az igaz érdem ő nálla

Nyájas barátra talála…”

 

A legendák tovább élnek, melyeknek valóságtartalma mindig vitatott. E kiadvány helytörténeti, s bibliofil értéke azonban vitathatatlan. Mi is őrizzük a legendákat, s vele együtt szülőhelyünk, s környezete múltjának kincseit.

.

Megyaszai Szilvia

***

A hozzászólások megtekintéséhez kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban!

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz