Évfordulónk

Temetés régen (Püspökladány)

Temetés régen (Püspökladány)

.

Mindenszentek és a halottak napja a halottainkra való emlékezés kegyeletteljes ünnepe.

Mindenszentek napja az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-én ünnepel. Mindenszentek napján mindazon megdicsőült lelkekre emlékeznek, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem tehet említést.

A halottak napja november 2-án tartott keresztény ünnep, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés általánosan elfogadott emléknapjává.

Emlékezzünk kegyelettel elhunyt szeretteinkre!

*

(Fotó: Tóthné Horváth Márta)

* Tovább a friss hozzászólásokhoz

4 éves a honlap másolata (2)

*

4 éves Püspökladány elektronikus helytörténeti tudástára!

*

Nagy örömmel osztom meg a Püspökladány Anno helytörténeti honlap és digitális gyűjteménye olvasóival és minden kedves partnerével, hogy 2016. június 1-én ünnepli a Honlap indulásának 4 éves évfordulóját! Nehéz elfogultság nélkül összegezni e 4 évet, hisz rengeteg szeretet és elhivatottság, s még több munka és önzetlen együttműködés eredménye e ma már mások által is kivételesnek nevezett kezdeményezés. E püspökladányi helytörténeti tudástár és elektronikus közösségi gyűjtemény a legjobb bizonyíték arra, hogyha hiszünk valamiben, akkor a kitűzött célok elérhetőek, az igazi értékek pedig utat találnak maguknak. Köszönöm mindenkinek a Püspökladány Anno honlapba vetett hitét, kitartó támogatását, töretlen figyelmét és azt a rengeteg biztatást és ösztönzést, mellyel erősítették annak létjogosultságát!

Mivel lehetetlen lenne egyenként megköszönnöm minden kedves közreműködőnek és segítőnek a támogatást, ezért kérem, a nevekért lapozzák fel a honlap Főoldalát (ide kattintva), ahol az oldalt legörgetve megtalálhatóak azon önzetlen személyek és szervezetek nevei, kik hozzájárultak e közösségi tudástár létrejöttéhez és működéséhez. Az elmúlt 4 évről pedig meséljenek a Püspökladány Anno helytörténeti honlap számadatai: több mint 3.000 fotó,  274 összeállítás, 120 fotótulajdonos, 51 publikáló személy, illetve együttműködő sajtóorgánum, közel 30 szakértő, szakértői intézmény és partnerszervezet, 36 további segítő és sok hang- illetve mozgóképfelvétel. Számtalan, máshol megjelent publikáció, újsághír, bemutatkozó sajtó-összeállítás, valamint szakmai konferencia részvétel, végül, de nem utolsó sorban nemzeti értékként való felvétel a Püspökladányi Települési Értéktárba. Azt gondolom, hogy e számok és a tények, a honlap olvasóinak hozzászólásai, folyamatos érdeklődése, biztatása, valamint a szakértő szervezetek támogató véleménye ( lásd: ide kattintva ) önmagukért beszélnek.

4 év hosszú idő… Rengeteg átvirrasztott éjszaka, de sok hasznos ismeret és különleges relikvia is. S talán e Honlap ahhoz is hozzájárulhatott, hogy Püspökladányt sokan és sok helyen a szívükbe zárhassák! Köszönöm a honlap olvasóinak és segítőinek az elmúlt 4 évet, s sok boldog születésnapot kívánok a Püspökladány Anno helytörténeti honlapnak és digitális gyűjteményének!

Megyaszai Szilvia alapító-szerkesztő

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

 2016.03.14.

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken

***

1848-49. emlékezete – korabeli püspökladányi feljegyzéseken

.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve

*

Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezve korabeli püspökladányi egyházi körleveles feljegyzés kerül bemutatásra, mely közvetlenül, lejegyzése eredetiségében idézi meg a nemzet törekvéseit, a korszellemet. A Püspökladányi Református Egyházközségnél őrzött 1847-1857. évi körlevelek jegyzőkönyve („A Helv.(helvét) vallástételt követő tiszántúl Főtiszteletű Superintendentia és az alsó Szabolcsi Hajdúkerületi nagytiszteletű … házvidék körleveleinek jegyzőkönyve”) a helyi egyházaknak megküldött és lejegyzett (lemásolt) esperesi körleveleket tartalmazza, s egyidős a történésekkel. Az alábbiakban egy 1848. december 30-án, Püspökladányban lejegyzett (lemásolt) püspöki körlevelet mutatunk be, mely esperesi közvetítéssel került el a helyi egyházakhoz, így Püspökladányba is.

*

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken3

.

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken4
*

„Püspök Szoboszlai Pap István Ur körlevele
Dec. 30. 1848.

.
Szép példák jöttek már köztudomásra, magasztos példái a forró honszeretetnek, melytől hevülve városok s különböző hitű egyházak felajánlották harangjaikat álgyukká öntetés végett veszélyben forgó hazánknak.
>> Nekünk semmiben sem lehet, nem szabad elmaradnunk, mi az imádott hon megmentésére, a szabadság kivívására segéd eszközül szolgálhat, semmiben nem, mi az oly sok oldalról megtámadott, annyi gonoszsággal ostromlott nemzet szent ügye iránt hő lelkesültséget tanusíthat.
Én elégnek tartom – ugyan azért kérem e nehány szót gyülekezeteinkben körlevelek utján sietőleg eljuttatni – s megvagyok győződve, hogy a fent érintett fénylő példák, mint már eddig is találtak követőkre általánosan, követve leendenek és harangok lesznek, sőt nélkülözhető szent edények is lesznek áldozatul téve a hon oltáraira.
Hiszen ugyis ha hazánk s szabadságunk veszve lenne csak az lehetne harangunk rendeltetése, hogy halotti ban hangon siratni az elpusztult egyházakat, az ismét letiport vallás szabadságot, szent edényeink pedig vagy ellenség szentségtelen kezeibe esnének ragadmányul, vagy köz gyászhoz nem illő ékszerekül fognának rejtekben heverni.
Ellenben megmentetvén egyszer a haza, s kivívatván a szabadság, mint ezt az igazság istenétől másként várnunk nem is lehet, harangok nélkül is égig harsogand győzödelmi énekünk, drágább edények nélkül is mennyei lángal lobogand vallásos buzgalmunk, s aztán lesz felvirulandó egyházainknak erejük vissza állítani mind azt, mit önön fentartásuk végett is a legüdvösb célra feláldoznak.
Illy hazafiui áldozatok hadd tüntessenek ki közöttünk, kezdetén az új évnek – melyben adjon Isten a haza, a szabadság szent ügyének fényes diadalt, a diadal után nemzetünknek dicső létet, virágzást és bóldogságot.”
Én emé lelkes felhíváshoz annál többet nem adhatok, hogy már egyházmegyénkben is van példája az itt felkért hazafiui buzgóságnak. Legyen velünk az erős Isten.

.
H.Böszörményben Január 3-dikán 1849.

Benedek Lajos mb esperes

***

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken6

A körleveles jegyzőkönyv eme bejegyzése előtti másik bejegyzés Szemere BertalanFelső magyar országi teljhatalmu kormány biztosa” 1848. december 17-i, Miskolcon kelt felhívásának másolata. (Szemere Bertalan 1848. decemberétől Felső-Magyarország kormánybiztosa, aki Miskolcon részt vett a Franz von Schlik tábornok elől visszavonult felső-tiszai hadtest újjászervezésében. 1849. május 2-ától miniszterelnök és belügyminiszter Kossuth Lajos kormányzó mellett, egészen a kormány lemondásáig.) A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. szeptember 20-i felhívásának kézzel lejegyzett korabeli másolatát is.

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken7

***

Az 1847. októberi bejegyzéssel kezdődő, kézzel írott püspökladányi jegyzőkönyv teljes terjedelmében, számtalan oldalon keresztül követi, érinti az országos eseményeket, a Püspökladányba is megküldött és a helyi egyházi jegyzőkönyvvezető által lejegyzett (lemásolt) magasabb szintű körlevelek által. E fennmaradt jegyzőkönyv különleges, jelentős helytörténeti értékkel is bíró egyháztörténeti és történelmi relikviánk.

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken8

*

Köszönöm az 1847-1857. évi „A Helv. vallástételt követő tiszántúl Főtiszteletű Superintendentia és az alsó Szabolcsi Hajdúkerületi nagytiszteletű … házvidék körleveleinek jegyzőkönyve” bemutatásának lehetőségét a Püspökladányi Református Egyházközségnek és Pella Pál tiszteletes úrnak.

Megyaszai Szilvia

*

(Fotók: Megyaszai Szilvia)

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

A sorokra kattintva olvashatóak a bejegyzések:

 

Hősök napi megemlékezés

Emlékezés a hősökre 11.11.11.

 

2016.01.01.

 30 éve város Püspökladány

 

*

1986. január 1-jétől viseli a városi címet Püspökladány, melynek pontosan 30. évfordulóját ünnepeljük a mai napon. Az ebből az alkalomból készített összeállítás a korabeli eseményeket idézi meg, fotók, dokumentumok és a várossá nyilvánítás alkalmából kiadott településtörténeti kiadvány segítségével.

Püspökladány, mint városi jogú nagyközség városi rangra emelése nagy jelentőséggel bírt a település életében, hiszen hosszú időn át tartó felkészülési folyamat eredményeként kapta meg e címet.  Az ünnepi eseményre egy rendezvénysorozattal is készült a település, s egy gondosan összeállított bemutató kiadványt jelentetett meg. A Városépítés Kiskönyvtára 86/1. száma 64 oldalon, kimerítő részletességgel, rengeteg korabeli fotó, statisztikai adat és leíró szöveg segítségével mutatja be Püspökladány gazdasági, igazgatási, egészségügyi, kulturális, oktatási, mezőgazdasági és infrastrukturális helyzetét, mely a várossá váláshoz vezetett, s mely átfogó képet ad a település 1986. évi fejlettségi szintjéről, állapotáról. Dr. Szűrös Mátyás MSZMP KB titkár, országgyűlési képviselő köszöntője és Dr. Matolcsi Lajos tanácselnök bevezetője után az „Új város: Püspökladány” című fejezet nyitja a könyvet, mely e sorokkal kezdi, indokolja és foglalja össze a várossá nyilvánítás előzményeit (a fejezet teljes tartalma elolvasható az összeállításban feltöltött képeken):

„Püspökladány körzetközpont. Regionális szerepkörét tekintve középfokú központ, Debrecentől 50 km-re helyezkedik el DNY irányban a 4. közlekedési főút mellett.

A település várossá fejlesztésével a megyei párt, tanácsi szervek 1971. óta tervszerűen foglalkoztak. Indokolta ezt földrajzi fekvése, környezete, gazdasági helyzete, egészségügyi, kulturális, igazgatási szervezőközpont jellege.

Püspökladány a környezetének természetes központja. Középfokú beiskolázási és vasútközlekedési központ jellege túlnő vonzáskörzetén.

A várossá fejlesztési munkát céltudatossá tette az 1007/1971. Korm. határozat és az erre alapozott megyei településfejlesztési koncepció, amely meghatározta a település helyét, szerepét és perspektíváját.

A megyei tanács fenti határozatát több alkalommal is megerősítette. Legutóbb 1980. február 12-i vb. ülésén, amikor a 23/1974. ÉVM-MTH sz. együttes közlemény követelményei szerint áttekintette Püspökladány helyzetét és megállapította, hogy a település tervszerűen, tudatosan készül a várossá nyilvánításra.

Püspökladány városi jogú nagyközség közigazgatási területe 187 km2 , belterülete 920 ha. A településen áthalad a 4-es és 42-es számú főközlekedési út. A Budapest-Záhony vasútvonal itt csatlakozik le a Püspökladány-biharkeresztesi Romániába áthaladó és a Békés megyével összekötő Püspökladány-szeghalmi vasútvonal.  Vonzáskörzetében mintegy 60.000 lakos él, mezőgazdasági  településeken. (…)”

*

Püspökladányt 1986. január 1-én emelték városi rangra, a Városavató Ünnepi Tanácsülésre 1986. január 10-én, délelőtt 10 órakor került sor a Sportcsarnokban, “telt ház” előtt. Egy korabeli híradórészletet, egy Püspökladányról készült prezentációt, a városi ünnepség fotóit, a rendezvény meghívóját, valamint az alkalomra kiadott emléklapot, kártyanaptárat, a kísérőrendezvények meghívóit és az emlékplaketteket megtekinthetik összeállításunkban. A meghívó a rendezvény részletes programját is tartalmazza. Érdekesség, hogy Győrfi Lajos Püspökladányban élő és alkotó szobrászművész is ezekben a napokban, 1986. január 3-án tartotta első önálló kiállítását, éppen Püspökladányban, így munkásságában Ő is jubileumot ünnepel.

*

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:

Köszönet az ünnepség fotóiért Bene Zoltánnénak és Kárai Lajosnak, a dokumentumok képeiért, valamint az MTVA-filmrészlet (korabeli híradó-részlet) beszerzéséért a honlap részére Keserű Imrének. Köszönöm a “Püspökladányért” feliratú emlékplakett és a “Püspökladány 1986” minikönyv tényleges felajánlását  Bíró Ferenc Mihálynak, a “Városavatás 1986″ plakett fotóját Varga Zoltánnak, a “Ki tud többet Püspökladányról” plakett fotóját Török Péternek. Köszönöm az MTVA-nak a film vetítési engedélyét, Tóth Sándornak, valamint Szilágyi Editnek a filmmel kapcsolatos technikai segítséget! A “Városépítés Kiskönyvtára 86/1.” című kiadvány Megyaszai Szilvia tulajdona, aki a “Város születik” prezentáció készítője is egyben. 

*

A képek kinagyíthatóak, lapozhatóak!


*

KORABELI HÍRADÓRÉSZLET

az ünnepi tanácsülésről (hang nélküli felvétel):

(A felvétel az MTVA tulajdona, az engedélyükkel történik a film bemutatása. Harmadik személynek a további felhasználása TILOS, nem engedélyezett!)

A felvétel az MTVA tulajdona, az engedélyükkel történik a film bemutatása. Harmadik személynek a további felhasználása TILOS, nem engedélyezett!

***

*

KORABELI DOKUMENTUMOK

A városavató rendezvény emléklapja, meghívója és egy kártyanaptár:

*

A várossá avatás kísérő programjai:

***

*

EMLÉKPLAKETTEK,

a városavató ünnepségen kiosztott kitüntetések:

  

*

“PÜSPÖKLADÁNYÉRT” kitüntetés:

Kapta:

– Dr. Szűrös Mátyás MSZMP KB-titkár, országgyűlési képviselő

– a városi KISZ-bizottság képviselője

*

“Ki tud többet Püspökladányról” iskolai verseny városi döntője résztvevőinek járó emlékplakett:

***

*

KORABELI FÉNYKÉPEK

a városavató ünnepi tanácsülésről:

                           

 

***

*

A PÜSPÖKLADÁNY VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL KIÁLLÍTOTT OKLEVÉL:

***

*

KORABELI KIADVÁNYOK

Városépítés Kiskönyvtára 86/1. számú kiadványa:

 

 

 

     

 

*

Püspökladány 1986.

A korabeli fillérek a 100 oldalas minikönyv méretét hivatottak jelölni. A minikönyv tartalmazza az 1986. január 10-i városavató ünnepi tanácsülés teljes (!) jegyzőkönyvét is! A kiadvány szabad szemmel nehezen, inkább nagyítóval olvasható, ellenben szkennelve már jól olvasható. A minikönyvet az “Alföldi Nyomda, Debrecen” készítette (minden bizonnyal a püspökladányi telephelye), felelős kiadója Dr. Matolcsi Lajos tanácselnök.

 

***

*

VÁROS SZÜLETIK:

A képre kattintva egy képes összeállítást, prezentációt tekinthetnek meg arról, hogy milyen volt Püspökladány arculata, infrastruktúrája és intézményhálózata a várossá válás éveiben, az 1980-as évek közepén:

***

*

Rendezvényfotók tulajdonosai: Bene Zoltánné, Kárai Lajos. Dokumentumok, illetve film beszerzése: Keserű Imre. Emlékplakettek: Bíró Ferenc Mihály (+ Püspökladány 1986 minikönyv), Török Péter, Varga Zoltán. Városépítés Kiskönyvtára kiadvány,  “Város születik” prezentáció és fotók: Megyaszai Szilvia. Szöveg: Püspökladány Anno. A film az MTVA tulajdona, az engedélyükkel történik annak bemutatása. Harmadik személynek a film további felhasználása nem engedélyezett!

***

Készítette:  Megyaszai Szilvia

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

*

3 éves Püspökladány elektronikus helytörténeti tudástára!

*

Nagy örömmel osztom meg a Püspökladány Anno helytörténeti honlap olvasóival és minden kedves partnerével, hogy 2015. június 1-én ünnepli a Honlap indulásának 3 éves évfordulóját! Nehéz elfogultság nélkül összegezni e 3 évet, hisz rengeteg szeretet és elhivatottság, s még több munka és önzetlen együttműködés eredménye e ma már mások által is egyedinek és kivételesnek nevezett kezdeményezés! E püspökladányi helytörténeti tudástár és elektronikus közösségi gyűjtemény a legjobb bizonyíték arra, hogyha hiszünk valamiben, akkor a kitűzött célok elérhetőek, az igazi értékek pedig utat találnak maguknak. Köszönöm mindenkinek a Püspökladány Anno honlapba vetett hitét, kitartó támogatását, töretlen figyelmét és azt a rengeteg biztatást és ösztönzést, mellyel erősítették annak létjogosultságát!

Mivel lehetetlen lenne egyenként megköszönnöm minden kedves közreműködőnek és segítőnek a támogatást, ezért kérem, a nevekért lapozzák fel a honlap Főoldalát, ahol az oldalt legörgetve megtalálhatóak azon önzetlen személyek és szervezetek nevei, kik hozzájárultak e közösségi tudástár létrejöttéhez és működéséhez. Az elmúlt 3 évről pedig meséljenek a Püspökladány Anno helytörténeti honlap számadatai: több, mint 2230 fotó,  225 összeállítás, 97 fotótulajdonos, 47 publikáló személy, illetve együttműködő sajtóorgánum, több mint 20 szakértő, szakértői intézmény és partnerszervezet, 29 további segítő és 13 hang- illetve mozgóképfelvétel. Számtalan, máshol megjelent szakpublikáció, újsághír és bemutatkozó sajtó-összeállítás, 2 fővárosi szakmai meghívás, végül, de nem utolsó sorban nemzeti értékként való felvétel a Püspökladányi Települési Értéktárba. Azt gondolom, hogy e számok és a tények, a honlap olvasóinak hozzászólásai, folyamatos érdeklődése, valamint a szakértő szervezetek támogató véleménye ( lásd: ide kattintva ) önmagukért beszélnek.

3 év hosszú idő… Rengeteg átvirrasztott éjszaka, de sok hasznos ismeret és különleges relikvia is. S talán e Honlap ahhoz is hozzájárulhatott, hogy Püspökladányt sokan és sok helyen a szívükbe zárhassák! Köszönöm a honlap olvasóinak és segítőinek az elmúlt 3 évet, s sok boldog születésnapot kívánok a Püspökladány Anno helytörténeti honlapnak és digitális gyűjteményének!

Megyaszai Szilvia alapító-szerkesztő

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz