1848-49. emlékezete

 2016.03.14.

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken

***

1848-49. emlékezete – korabeli püspökladányi feljegyzéseken

.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve

*

Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezve korabeli püspökladányi egyházi körleveles feljegyzés kerül bemutatásra, mely közvetlenül, lejegyzése eredetiségében idézi meg a nemzet törekvéseit, a korszellemet. A Püspökladányi Református Egyházközségnél őrzött 1847-1857. évi körlevelek jegyzőkönyve („A Helv.(helvét) vallástételt követő tiszántúl Főtiszteletű Superintendentia és az alsó Szabolcsi Hajdúkerületi nagytiszteletű … házvidék körleveleinek jegyzőkönyve”) a helyi egyházaknak megküldött és lejegyzett (lemásolt) esperesi körleveleket tartalmazza, s egyidős a történésekkel. Az alábbiakban egy 1848. december 30-án, Püspökladányban lejegyzett (lemásolt) püspöki körlevelet mutatunk be, mely esperesi közvetítéssel került el a helyi egyházakhoz, így Püspökladányba is.

*

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken3

.

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken4
*

„Püspök Szoboszlai Pap István Ur körlevele
Dec. 30. 1848.

.
Szép példák jöttek már köztudomásra, magasztos példái a forró honszeretetnek, melytől hevülve városok s különböző hitű egyházak felajánlották harangjaikat álgyukká öntetés végett veszélyben forgó hazánknak.
>> Nekünk semmiben sem lehet, nem szabad elmaradnunk, mi az imádott hon megmentésére, a szabadság kivívására segéd eszközül szolgálhat, semmiben nem, mi az oly sok oldalról megtámadott, annyi gonoszsággal ostromlott nemzet szent ügye iránt hő lelkesültséget tanusíthat.
Én elégnek tartom – ugyan azért kérem e nehány szót gyülekezeteinkben körlevelek utján sietőleg eljuttatni – s megvagyok győződve, hogy a fent érintett fénylő példák, mint már eddig is találtak követőkre általánosan, követve leendenek és harangok lesznek, sőt nélkülözhető szent edények is lesznek áldozatul téve a hon oltáraira.
Hiszen ugyis ha hazánk s szabadságunk veszve lenne csak az lehetne harangunk rendeltetése, hogy halotti ban hangon siratni az elpusztult egyházakat, az ismét letiport vallás szabadságot, szent edényeink pedig vagy ellenség szentségtelen kezeibe esnének ragadmányul, vagy köz gyászhoz nem illő ékszerekül fognának rejtekben heverni.
Ellenben megmentetvén egyszer a haza, s kivívatván a szabadság, mint ezt az igazság istenétől másként várnunk nem is lehet, harangok nélkül is égig harsogand győzödelmi énekünk, drágább edények nélkül is mennyei lángal lobogand vallásos buzgalmunk, s aztán lesz felvirulandó egyházainknak erejük vissza állítani mind azt, mit önön fentartásuk végett is a legüdvösb célra feláldoznak.
Illy hazafiui áldozatok hadd tüntessenek ki közöttünk, kezdetén az új évnek – melyben adjon Isten a haza, a szabadság szent ügyének fényes diadalt, a diadal után nemzetünknek dicső létet, virágzást és bóldogságot.”
Én emé lelkes felhíváshoz annál többet nem adhatok, hogy már egyházmegyénkben is van példája az itt felkért hazafiui buzgóságnak. Legyen velünk az erős Isten.

.
H.Böszörményben Január 3-dikán 1849.

Benedek Lajos mb esperes

***

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken6

A körleveles jegyzőkönyv eme bejegyzése előtti másik bejegyzés Szemere BertalanFelső magyar országi teljhatalmu kormány biztosa” 1848. december 17-i, Miskolcon kelt felhívásának másolata. (Szemere Bertalan 1848. decemberétől Felső-Magyarország kormánybiztosa, aki Miskolcon részt vett a Franz von Schlik tábornok elől visszavonult felső-tiszai hadtest újjászervezésében. 1849. május 2-ától miniszterelnök és belügyminiszter Kossuth Lajos kormányzó mellett, egészen a kormány lemondásáig.) A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. szeptember 20-i felhívásának kézzel lejegyzett korabeli másolatát is.

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken7

***

Az 1847. októberi bejegyzéssel kezdődő, kézzel írott püspökladányi jegyzőkönyv teljes terjedelmében, számtalan oldalon keresztül követi, érinti az országos eseményeket, a Püspökladányba is megküldött és a helyi egyházi jegyzőkönyvvezető által lejegyzett (lemásolt) magasabb szintű körlevelek által. E fennmaradt jegyzőkönyv különleges, jelentős helytörténeti értékkel is bíró egyháztörténeti és történelmi relikviánk.

1848-49. emlékezete - korabeli püspökladányi feljegyzéseken8

*

Köszönöm az 1847-1857. évi „A Helv. vallástételt követő tiszántúl Főtiszteletű Superintendentia és az alsó Szabolcsi Hajdúkerületi nagytiszteletű … házvidék körleveleinek jegyzőkönyve” bemutatásának lehetőségét a Püspökladányi Református Egyházközségnek és Pella Pál tiszteletes úrnak.

Megyaszai Szilvia

*

(Fotók: Megyaszai Szilvia)

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz