Fekete András

2017. aug. 28-30.

Fekete András (1915. Püspökladány – 1945. Várhosszúrét)

(Fotó:  az elesett katona fellelt családjának tulajdona)

*

“KERESSÜK FEKETE ANDRÁS ROKONAIT…”
akit 1 nap alatt sikerült megtalálnunk!

*

2017. 08. 30.:

“Kedves Megyaszai Szilvia,

nagy – nagy  köszönet  és hála a gyors kutató munkájáért. A honlapra véletlenül találtunk rá, és ezért csak most irtunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy meg tudjuk hívni az elhunyt katona hozzátartozóit – és ezt Önnek köszönhetjük. Mellékelve küldjük a tervezett meghívót. Megértjük, ha nem tudna (= ti. az utazás megszervezése miatt) részt venni az ünnepségen, de ha valamikor erre jár nagy szeretettel fogadjuk. Természetesen fotókat majd küldünk.

Üdvözlettel:

Nagy György, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke, Kassa Megyei képviselő”

*

2017. 08. 29.:

Örömmel adjuk közre, hogy egy kis kutatómunka, gyors engedélykérés a katonai törzslapra (amit ezúton is köszönök Dr. Kovács Vilmos ezredes úrnak, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának), és sok-sok-sok érdeklődő levél elküldése után egy napon belül sikerült megtalálni a távoli földben nyugvó püspökladányi katona családját, akik örömmel értesültek Várhosszúrét község figyelemreméltó kezdeményezéséről, s akik a meghívást is örömmel fogadták! Az elesett katona unokája fényképet is küldött Fekete Andrásról…

*

 

2017. 08. 28.:

FELHÍVÁS:

Az alábbiakban a Nagy György által a Püspökladány Anno honlap szerkesztője számára 2017. 08. 28-án megküldött levél szövegét közöljük.

*

A felvidéki Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúka) községből (Rozsnyói járás) fordulunk Önhöz segítségért és tájékoztatásért.

A II. világháborúban, 1944-45 telén hosszantartó harcok folytak községünk térségében, melynek során rengeteg (kb. 110-120) magyar katona vesztette életét. Életüket áldozták az akkori magyar hazáért, melynek szerves része volt a Felvidék visszacsatolt déli része, így községünk is. A harcok első áldozatait még külön sírokba temették el, később, a harcok felerősödésével a további áldozatokat már csak közös tömegsírba temették templomunk északi falainak közelségébe, mely védelmet nyújtott az állandó ágyú- és aknatűz ellen.

A harcok elvonultával a harcmezőn maradt halott katonákat a falu lakossága ugyanebbe a közös sírba helyezte.

Várhosszúrét lakossága ezeket a sírokat mindvégig tiszteletben tartotta és gondozta még a nehéz idők során is. A rendszerváltás után kereszteket és kopjafákat állítottunk az ismeretlen hős katonák emlékének. Ez 1994–ben történt.

Azóta sokszor foglalkoztatott minket az a gondolat, hogy ezeket az életük teljében lévő férfiakat, kik özvegyeket, árva gyermekeket, sirató szülőket hagytak maguk után, sokáig hazavárták. Mindhiába.

Itt nyugszanak Várhosszúréten a templomkertben NÉVTELENÜL. Éveken keresztül próbáltuk felkutatni az említett katonák nevét, hovatartozását. Csak részeredményekig jutottunk. Ez év elején segítőtársak szegődtek mellénk és a Kassai Magyar Főkonzulátus, valamint Magyarország katonai attaséja is támogatnak minket ezen a téren.

A kutatások alapján az Önök településéről is nyugszik itt nálunk egy hősi halott, ill. tűnt el, esett hadifogságba, vagy sebesült meg a Várhosszúréten és környékén folytatott harcokban. (NÉV SZERINT: FEKETE ANDRÁS, szül: 1915.02.20., Püspökladány. Elesett: 1945.01.12. Anyja neve: Kovács Rozália/Mária. Tudomásunk szerint Fekete András katona leszármazottja, Fekete László látogatta az elhunyt katona sírját.)

Ezért kérnénk Önöket, hogy az általunk elküldött személyi adatok helyességét pontosítani és visszaigazolni szíveskedjenek. A központi katonai nyilvántartás hiányosságai miatt (amelyet a heves harcok közepette ellehetetlenülő pontos veszteségnyilvántartás, vagy a vonatkozó iratok megsemmisülése eredményezett) a hadifogolyként, vagy eltűntként feltüntetettek nagy része valószínűleg a mi templomkertünkben nyugszik. Éppen ezért arra kérjük Önöket, hogy az Önök településén született katona sorsáról (elesett, megsebesült, hadifogságba került, esetleg ott elhunyt, vagy túlélte a világégést) szíveskedjenek mindenképpen visszajelezni.

Elhatároztuk, hogy 2017. szeptember 23-án (szombat) a már felkutatott és beazonosított hősi halált halt magyar katonák tiszteletére a neveiket megörökítő új, fából faragott emlékművet (melyen kis táblácskákon szerepelni fog a katona rendfokozata és származási helye is) emelünk és avatunk.

Szeretnénk erre az ünnepségre meghívni az itt nyugvó katonák életben maradt hozzátartozóit is, hogy kegyeletüket róhassák le rokonuk emléke előtt. Segítséget szeretnénk kérni ezen hozzátartozók felkutatásában  is (név, cím, elérhetőség). Amennyiben az Ön településén él a lentiekben megnevezett katona hozzátartozója, úgy örömmel vennénk, ha elkísérné őket a megemlékező ünnepségünkre.

Kezdeményezésünk sikeressége közös összefogást igényel. Ezért kérnénk szives segítségüket, hogy tiszteletet szolgáltathassunk azoknak a magyar férfiaknak, akik évtizedek óta névtelenül nyugszanak Várhosszúrét község katonatemetőjében. Közös igyekezetünk gyógyír is lehet azon hozzátartozók még mindig sajgó sebeire, akik szívében ott él szerettük emléke.

Tisztelettel:

A szervezők

.

Ulman István fafaragó

Nagy György a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke, Kassa Megyei képviselő

00-421-907-234-314, hadisirokhosszuret@pobox.sk

Jelentkezni lehet: Megyaszai Szilvia honlapszerkesztőnél is, a puspokladanyanno@gmail.com e-mail címen!!

*

***

M E G H Í V Ó

A Gömöri Kézműves Társulás és
Várhosszúrét Önkormányzata

 

tisztelettel és szeretettel hív minden érdeklődőt

 

a II. világháborúban, 1944 decemberében – 1945 januárjában

Várhosszúréten és környékén folytatott harcok során

hősi halált halt magyar katonák tiszteletére megrendezésre kerülő

ünnepségre és emlékműavatásra

Várhosszúrét, 2017. szeptember 23., (szombat)

 

Program:

10.00 – Gyülekező a Gömöri Kézműves Társulás udvarán

(Parkolás az udvar mellett és a környező utcákban

Koszorúzási szándékát kérjük előzetesen, legkésőbb a gyülekezésnél jelezni!)

 

10.50 – Gyalogmenet a római katolikus templomhoz

(Katonai hagyományőrzők vezetik a menetet.

Ibrányi fúvószenekar katonadalokat játszik.

A koszorúkat kérjük a templomkertben a kijelölt helyen leadni.)

 

11.00 –   Nyitó ének

Ökumenikus liturgia: Dr. Vadkerti István római katolikus plébános és Mudi Róbert református lelkész

Szavalat

11.40 – Avatóünnepség a templomkertben

Beszédet mond:

Ulman István fafaragó, szervező – bevezető

Haraszti Attila főkonzul, a rendezvény fővédnökének köszöntője

Kovács Vilmos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának ünnepi beszéde

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a FIDESZ alelnöke

Zachariás István, a Kassa Megyei Önkormányzat alelnöke

Bene János címzetes igazgató – „A Nyíregyházi 12. gyalogezred harcai a Szilicei fennsíkon”

 

Az emlékmű leleplezéseDr. Kovács Vilmos, Haraszti Attila, Ulman István, Nagy György

 

Az emlékmű felszentelése

(Az ünnepi beszédek között várhosszúréti női kórusok énekelnek.)

 

Koszorúzás – koszorúk, virágcsokrok elhelyezése

 

 A koszorúkat katonai hagyományőrzők viszik az emlékműhöz.

A koszorúzás ideje alatt az ibrányi fúvószenekar és az Andrássy Dénes Férfi Énekkar felváltva adnak háttérműsort.

 

Utána:         Gyalogosan vissza a Gömöri Kézműves Társulás udvarába

Megvendégelés (minden résztvevőt szeretettel látunk egy tál ételre)

 

14.00          Kulturális műsor

Fellépnek:       Andrássy Dénes Férfi Énekkar

Környező települések énekkarai, együttesei

Tornaljai iskolák együttesei – Koreográfus: Hunyadi Péter

 

Vásári bemutató és piac a Gömöri Kézműves Társulás tagjainak munkáiból

 

Zárás:         kb. 20.00 órakor

 

* * *

A rendezvény fővédnöke:

HARASZTI ATTILA

Magyarország kassai főkonzulja

 

A rendezvény fő szervezői:

GÖMÖRI KÉZMŰVES TÁRSULÁS

VÁRHOSSZÚRÉT ÖNKORMÁNYZATA

 

A rendezvény fő támogatója:

DR. KOVÁCS VILMOS EZREDES

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka

* * *

Köszönet minden kedves barátunknak, segítőnknek és támogatónknak, akik hozzájárultak rendezvényünk megvalósításához.

*

(Katonai törzslapok forrása:  www.hadisir.hu)

***

*

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

 

Tovább a friss hozzászólásokhoz