Jelentős katonai hagyaték

2015.12.07. 

*

Második világháborús püspökladányi hagyaték került átadásra a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár részére digitalizálás és feldolgozás céljából

(a hagyaték digitalizálása megtörtént, mely visszakerült a honlap szerkesztője kezelésébe)

 

A világháborúk története részben talán nyitott könyv a történészek, kutatók számára, de még napjainkban is kerülnek elő olyan, eddig féltve őrzött családi emlékek, személyes sorsokat megőrző dokumentumok és fényképalbumok, melyek az érzelmi kötődésen túl jelentős történeti értékkel is bírnak. Ezek a hagyatékok újabb és újabb szeletét világíthatják meg, pontosíthatják, vagy árnyalhatják történelmünknek, így mindenképpen fontos a felkutatásuk és közkinccsé tételük. Ezt vallja Megyaszai Szilvia helytörténeti honlapszerkesztő is, aki egy  feldolgozás céljából, kezelésébe adott  püspökladányi vonatkozású hagyatékban érdekes lelet-együttesre bukkant. Ezt a lelet-együttest – annak tulajdonosával, NÉMEDY József ny. hajóskapitánnyal egyetértésben – digitalizálásra és feldolgozásra adta át a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (továbbiakban: HM HIM) Hadtörténelmi Levéltára részére.

 

A több füzetnyi, kézzel írott napló, a sok személyes dokumentum és a közel 300 darabos fényképgyűjtemény egy egykori püspökladányi tanító, Némedy István II. világháborús frontszolgálatának állítanak emléket. Némedy István 1901-ben született Kassán, majd Püspökladányban telepedett le, ahol megnősült és tanítói állást kapott a helyi katolikus iskolában. E településen élt évtizedekig, nyugdíjazása után költözött csak el Püspökladányból. Fia, Némedy József gondosan őrizte a hatalmas, sok családtagra kiterjedő szellemi hagyatékot, melyet végül feldolgozás és közzététel céljából átadott a Püspökladány Anno helytörténeti honlap szerkesztőjének, kutatójának. A hagyaték feldolgozása, annak püspökladányi, illetve I. világháborús család- és helytörténeti anyagainak bemutatása a www.puspokladanyanno.hu  oldalon kerülnek folyamatosan bemutatásra, a Némedy-hagyaték és az I. Világháború nevű rovatokban.

Némedy István katonai hagyatékának átadása

(a képen: Megyaszai Szilvia, a Püspökladány Anno helytörténeti  honlap szerkesztője és Reszegi Zsolt, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár  munkatársa)

*

Mivel azonban a családi gyűjteményben megőrzött jelentős katonai hagyaték nem pusztán helytörténeti, hanem hadtörténeti, magyar történelmi vonatkozású információkat, illetve az eddig rendelkezésünkre álló ismeretekhez képest esetleg kiegészítő adatokat tartalmazhatnak, így a hagyaték kezelésével megbízott honlapszerkesztő kötelességének és szívügyének érezte a gyűjtemény ezen részének Hadtörténelmi Levéltárba juttatását, annak további, szélesebb körű feldolgozása céljából. A kapcsolatfelvétel, majd a hagyaték ismertetése után 2015. december 4-én a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár képviseletében Reszegi Zsolt levéltáros kereste fel a Püspökladány Anno honlap szerkesztőjét, aki átadta a gyűjteményt digitalizálás és feldolgozás céljából a Levéltárnak.

*

    

Némedy István t. főhadnagy naplói

*

Némedy István tartalékos hadnagyként – a m. kir. 41. gyalogezred II. zászlóaljának állományában – az oroszországi brjanszki erdőben teljesített katonai szolgálatot (Brjanszk alatt, Sineserkinél) a II. világháború során, ahol a terület, különösen a vasútvonal biztosítása tartozott az általa irányított egység feladatai közé. Brjanszk városában a német megszállás közel két évig tartott, míg a brjanszki erdőben szerveződtek és működtek a legnagyobb és sűrű támadásokat végrehajtó szovjet partizánalakulatok. A 41/II. zlj. a brjanski erdőből 1942. végén több száz kilométerre nyugatra települt, az ukrajnai Popelniába.

Némedy István jegyzeteiben a saját, háborúban betöltött szerepén túl az általa irányított egység életét, feladatait, valamint a területen zajló katonai eseményeket is rögzíti, nevekkel, részletes helyszínleírásokkal. A napló feljegyzései az 1942. július 28. napjának eseményeivel kezdődnek, amikor Némedy István megkapta SAS behívóját és végigkövetik frontszolgálata idejét, sőt saját, háborúról alkotott reflexiói megfogalmazásával érnek véget.  A tartalékos hadnagyot ugyan még 1942. májusában kinevezték (augusztusi kezdéssel) a magyarkanizsai állami népiskola rendes tanítójává, azt csak a frontról hazatérése után tudta betölteni. Tanítói hivatali esküjét 1943. augusztus 28-án tette le Újvidéken.

Némedy István a háborút követő időkben vetette papírra visszaemlékezéseit, napra pontosan levetített alapossággal, kellő részletességgel, így feltételezhető, hogy korabeli saját feljegyzései segítették számára a későbbi visszaemlékezést.

Az öt darab jó állapotban fennmaradt, olvasható és olvasmányos jegyzetfüzet mellett egy – azonosításra is alkalmas információkkal ellátott – fotóalbum is fennmaradt, 218 darab lembergi, kijevi, sineserki, brjanszki és popelniai fotóval, valamint további katonai fényképeket és számos korabeli okiratot, okmányt őriz a családi gyűjtemény. Ezenkívül számtalan, a püspökladányi kutatásokat segítő és a helytörténeti honlapnál maradt személyes dokumentum is rendelkezésre áll.  A fényképek nemcsak a magyar tábort és lakóinak életét, hanem az általuk végzett vasútbiztosítási feladatokat, a háború pusztításait, lerombolt hidakat, vasutat és égő városokat, de hősi temetőket és a helybeliekről készült felvételeket is ábrázolnak. A fotók többsége sorszámozott, időrendbe szedett és hátoldalán információkkal ellátott, így nagyban könnyítve és segítve az adatfeldolgozást. Az egyik fotó felirata szerint a képet a m. kir. 40. gyalogezred református tábori lelkésze, Apostol Elek szignózta és ajánlotta Némedy Istvánnak („Pistának”), az ő aláírása olvasható több fotón is. Némedy István gyermekének emlékei szerint a képeken több püspökladányi katona is szerepelhet, de beazonosításuk jelenleg még nem lehetséges.

Megyaszai Szilvia 2015. december 4-én adta át feldolgozásra a kezelésében lévő Némedy István t. főhadnagy katonai hagyatékát a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár munkatársának.

*

Néhány fotó a gyűjteményből:

.

*

„Emlékül Pistának. Brjansk alatti századközpont udvarán. 1942. Aláírás: Apostol tábori lelkész”

(Némedy István ülő sor, jobbról a második)

*

Századközpont Brjansk alatt. 1942. Aláírás: Apostol”

*

„3. sz. őrség 1942. VIII. 12.”

*

 

Veszkán László h. sírja (Béres B. szkv) a brianszki hősi temetőben. Hősi halált halt az 1942. augusztus 15-i partizán támadásnál. Brianszk, 1942. X. 14.”

(A síron szereplő felirat: Ladislaus Wesgan, Ungar, g. 15.8.42)

.

A www.hadisir.hu nyilvántartásában szerepel a m. kir. 41. gyalogezred II. zászlóaljának 5. századában szolgáló Veszkán László honvéd katonai törzslapja. E dokumentum sok információt őrzött meg a hősi halált halt katona személyes  adatairól, a sebesülés helyéről, jellegéről, illetve az eltemetés helyéről. Veszkán László Sztjasnojében sebesült meg kézigránáttól és ennek következtében hunyt el.  Brjanszkban temették el ideiglenesen (pontosan dokumentált sírba), majd később a rudkino-i temetőbe helyezték át.  A gyűjteményben fennmaradt fotók talán egyetlen örök emlékei  a Kolozs megyei Ugrócon született katona nyughelyének, melyet feltételezhetően rokonai sem láthattak soha.

*

„Lebombázott vasúti híd Sz. mellett. 1942. VIII. 20.”

***

*

 


Némedy István katonai hagyatékának átadása

(a képen: Megyaszai Szilvia, a Püspökladány Anno helytörténeti  honlap szerkesztője és Reszegi Zsolt, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár munkatársa)

***

*

Beszámoló (fotók,  szöveg): Püspökladány Anno honlap

***

Megyaszai Szilvia, a Püspökladány Anno civil helytörténeti honlap egyik alapítója, helytörténeti szerzője, valamint egyetlen önkéntes szerkesztője, aki szabadidejében a múlt emlékeinek kutatását, feldolgozását és megmentését végzi, önzetlen magánszemélyként. Önként vállalt feladatának tekinti szülővárosa helytörténeti és családtörténeti emlékeinek felkutatását, összegyűjtését és mindezek digitális adattárba rendezését, mely tevékenységet lassan négy éve végzi, anyagi támogatás nélkül, elhivatottságból. Kiemelt érdeklődési területe a világháborúk helytörténeti emlékeinek, a személyes katonai sorsoknak a kutatása, mely fejezetek önálló rovatban kerülnek bemutatásra a www.puspokladanyanno.hu weboldalon. 2015. májusában Püspökladány Helyi Értéktár Bizottsága települési értékei sorába emelte a helytörténeti honlapot és annak digitális gyűjteményét, a szerkesztő és kutató önkéntes munkáját pedig Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. novemberében az általa alapított Önzetlenség-díjjal jutalmazta.

HM HIM Hadtörténelmi Levéltár

***

SAJTÓHÍREK A FELAJÁNLÁSRÓL:

>> A Honvédelmi Minisztérium honlapján (rákattintva olvasható):

Második világháborús püspökladányi hagyatékot adtak át a Hadtörténelmi Levéltár részére

>> A Magyar Hadisírgondozás FB-oldalán (rákattintva olvasható):

A követendő példa

>> Hadtörténet Múzeum FB-oldalán (rákattintva olvasható):

II. világháborús püspökladányi hagyaték került átadásra a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár részére

>> Hadtörténelmi Délutánok FB-oldalán:

II. világháborús püspökladányi hagyaték került átadásra a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár részére

>> “II. világháború – Tények, Képek, Adatok” FB-oldalán (rákattintva olvasható):

II. világháborús püspökladányi hagyaték került átadásra a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár részére

 

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz