B. Kiss Albert könyvei

Püspökladányi pékmester közéleti, családi naplója és krónikája 1920 – 1990

/Kiadta: Püspökladányi Polgármesteri Hivatal,1991./

és

Püspökladányi pékmester második közéleti, családi naplója és krónikája 1920 – 2000

/Kiadta: Püspökladányi Polgármesteri Hivatal,1999./

 

Könyvajánló:

B. Kiss Albert első ladányi krónikáját maga a Kossuth-díjas karnagy, zeneszerző Csenki Imre látta el előszóval. Csenki Imre ajánlása kiemeli a könyv értékeit, bemutatva annak legfőbb tárgykörét és méltatja annak íróját. „A szülőföld iránti szeretete késztette az írásra, vezette tollát. Ez adja írásainak ízét, zamatát, és egyik legfőbb értékét. Szépirodalmi téren is jelentős. Írott, mint az események személyes átélője és hűséges krónikása (…) Megírta Ladány zenetörténetét, fáradságos munkával, utánajárással elkészítette a Ladányban működő zenekarok tablóját. A néphagyományok világából a régi betyárok életét. Megírta a régi mezőgazdasági életet, emberek szokásait, szenvedéseit. Orvosokról, pedagógusokról, a községben élő emberekről (…) ír. Megírta Püspökladány várossá válásának építészeti krónikáját. (…) Krónika ez egy volt nagyközség életéről, a benne élő emberek gondjairól, bajairól és örömeikről. E lokálpatrióta munka, páratlanul értékes kultúrtörténeti dokumentum, fényképekkel és illusztrációkkal.” A második kötet ugyanezt az elvet követi, időben és történetekkel kibővítve.

Mindkét könyv sajátossága, hogy bár az írások nagy része személyes eseményeken keresztül vezetnek bennünket, mégis feltárul előttünk Püspökladány múltja, történelmének egy jelentős töredéke. Ezek a könyvek is igazi időutazásra hívnak bennünket. Megismerkedhetünk régi falusi szokásokkal (pl. kenyérsütés, téli tanyázási szokások, falusi kikapcsolódási lehetőségek) és régi ladányi eseményekkel (a nagyvásárok megtartásának rendjétől kezdve hangversenyek, bálok, szoboravatások részletes bemutatásáig), sok jelentős ladányi rendezvény története megelevenedik előttünk. Olvashatunk ismert és csak a szűkebb környezet által ismert, de valamilyen tulajdonságuk miatt kiemelkedő ladányi emberek életéről, munkásságáról, lakodalmairól, némelyek temetéséről is. B. Kiss Albert nemcsak személyes élettörténetébe avatja be az olvasót, hanem Püspökladány kulturális, zenei, művészeti, gazdasági, társadalmi életének szemléletes bemutatásán keresztül a korabeli országos jelentőségű eseményekkel is párhuzamot von, összefüggéseket tár fel. Lebilincselő olvasmányok, ismerős élettörténetek, arcok, események köszönnek vissza e könyvek lapjain keresztül.

M. Szilvia

***

Kitekintő:

B. Kiss Albert

B. Kiss Albert 1923. június 8-án született Püspökladányban. Általános iskolai és ipari iskolai tanulmányait Püspökladányban végezte, majd 1942-től péktanonc lett. Pékmesterként 40 éven át dolgozott, Karcagi utcai házuk sütödéje évtizedekig látta el friss kenyérrel a Petri-telepet. Gyermekként, 10 éves kora óta trombitált és a zene oly meghatározó volt életében, hogy számtalan helyi zenekarnak volt a tagja. A zenélést még nyugdíjazása után is folytatta, felsorolhatatlanul sok rendezvényen, köztük legfőképpen lakodalmakban szolgáltatta a zenét. A napló és krónika írását 1962. októberében kezdte el, első könyvéhez az anyagot több, mint 10 évig gyűjtötte. Nagy hatással voltak rá iskolai tanítói, kik az írásra is biztatták, különösen Dorogi Márton és Kecskés Gyula tanítók. Erről Ő maga így vall könyvében: „Ami az írásaimat illeti, az úgy kezdődött: gyermekként szerettem a felnőttek körében tartózkodni, hallgattam beszédjeiket. (…) Tanyázások idején, téli estéken, ha tehettem, a felnőttek között voltam. Nyolc általános iskolát végeztem, azonkívül sok könyvet elolvastam. Dorogi Márton tanító úr biztatott is az írásra. (…) Tizenhárom éves korom óta állandóan zenélek is. Különböző testületi és egyéb zenekarokban játszottam. Sok mulatságban részt vettem, mint zenész. Ilyen irányú tevékenységem írásomhoz segítséget nyújtott. Az emberek között, azokat szórakoztatva, sokat láttam és hallottam. A fontosabb eseményeket feljegyeztem. (…) Helytörténetet írok. Esetenként országos jelentőségű eseményeket is. Szeretem Ladányt, ahol születtem és nevelkedtem.” B. Kiss Albert aktív közéleti tevékenységet folytatott, pékmesterként és zenészként sok embert, családot megismert szűkebb hazájában, mely ismeretek, emlékek méltó megörökítésére hivatott e általa írott két könyv. B. Kiss Albert 2000. június 30-án, 77 éves korában hunyt el.

M. Szilvia

 

Tovább a friss hozzászólásokhoz