Püspökladányi füzetek

2012.08.20.

  

A Püspökladányi füzetek sorozatnak 3 száma jelent meg, 1996. és 1998. között. A kiadványokat Püspökladány Város Önkormányzata jelentette meg, különböző tartalommal. Az első szám egy antológiagyűjtemény Dankó Imre püspökladányi vonatkozású tanulmányaiból, a sorozat második része egy nemzetközi vonatkozású városi rendezvény hanganyagát hivatott megörökíteni, míg a harmadik szám egy könyvtári gyűjtőmunka cikk-bibliográfiáját tartalmazza.

 ***

Püspökladányi füzetek 1.

Dankó Imre: Püspökladányi tanulmányok

(Kiadta: Püspökladány Város Önkormányzata 1996.)

 

A kiadvány számos – többségében Dankó Imre által írt – püspökladányi vonatkozású tanulmányt tartalmaz.

Dr. Dankó Imre (1922 – 2008) magyar etnográfus, történész, muzeológus, múzeumigazgató, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora (néprajz). Dankó Imre 1969. július 1-től lett a Debreceni Déri Múzeum és egyben a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója, s ezt a felelősségteljes munkát 1983. január 1-én történt nyugdíjba vonulásáig látta el.

Dankó Imre ügybuzgalmát dicséri Püspökladányban a Rettegi Istvánné tanárnő által létrehozott Iskolamúzeum alapjain kiteljesített Karacs Ferenc Múzeum létrejötte is a hetvenes évek végén.

 

Ujváry Zoltán ezt írja Dankó Imréről a kiadvány bevezetőjében:

Dankó Imre

„Dankó Imre etnográfus, korábban a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Déri Múzeum igazgatója, több kisebb-nagyobb tanulmányában, cikkében foglalkozott a számára oly kedves Püspökladány történeti, néprajzi és muzeológiai kérdéseivel. Egyrészt be akarta erőteljesebben kapcsolni Püspökladányt a megújított Sárrét-kutatásba, másrészt muzeológiai szempontból kiemelni a várost…. Másik törekvése pedig az volt, hogy fejlessze a püspökladányi múzeum-ügyet, kiemelje és korszerű múzeummá, valóságos közgyűjteménnyé formálja a püspökladányi múzeumkezdeményezést. 1974-bn sikerült neki a tisztelt és múzeumszervezői munkájáért Móra Ferenc-emlékéremmel kitüntetett Rettegi Istvánné, Annuska néni által létesített Karacs Ferenc Iskolamúzeumot (a Karacs Ferenc Gimnáziumban) újjászerveznie, megfelelő, önálló épületben elhelyezni, erőteljesen gyarapítani, állandó kiállítással és Annuska néni érdemei elismerése mellett, mindenféle sérelem nélkül állandó, teljes munkaidejű muzeológussal ellátni, sorozatos időszaki kiállításokkal ráirányítania és fenntartania a közfigyelmet a múzeumra, a múzeum-ügyre. Felmerült vele kapcsolatosan annak is a terve, hogy rábízzák Püspökladány monográfiájának szervezését, szerkesztését. És bár ebből a szép tervből semmi se lett, Dankó Imre nem fordított hátat Püspökladánynak, a püspökladányi múzeumnak. Egyrészt tovább foglalkozott a különféle püspökladányi kérdésekkel, másrészt – például – nyugdíjazása után három éven át, heti egyszeri egész napos kijárással a püspökladányi múzeumban töltött be tanácsadói munkakört.”

 A kiadványban megjelent tanulmányok:

– Egy tiszántúli mezőváros – Püspökladány – önkormányzatának gazdasági szabályozó tevékenysége

– A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeumról

– Püspökladány árucsere-viszonyainak alakulása az urbanizáció folyamatában

– Püspökladányi népességszámítási próbák a XVI. századra vonatkozóan

– Az üveg Püspökladányban

– Sok huzavona a püspökladányi vásártartás körül

– A Sárrét néprajzi vizsgálata a tájkutatások keretében

– Nyolcvan éve született Szűcs Sándor

– Püspökladány – Sárrét-kutatás

– A Sárrét-kutatás eredményei

– Néprajzi adalékok a daru szimbolikájához, címerben való megjelenítéséhez

 

 ***

Püspökladányi füzetek 2.

Püspökladányiak Világtalálkozója 1996. augusztus 19.

(Kiadta: Püspökladány Város Önkormányzata 1997.)

Szerkesztő: Kárai Lajos

 

1996. augusztus 19-én került megrendezésre a püspökladányi Művelődési Központban a Püspökladányiak Világtalálkozója, melye meghívást kaptak és részt vettek olyan Püspökladányból elszármazott emberek, akikre a város méltán büszke.

Csenki Imre karnagy, zeneszerző beszédet mond a Püspökladányiak Világtalálkozóján

A meghívásnak eleget téve megtisztelték a rendezvényt és felszólaltak többek között: Csenki Imre zenetanár, karnagy, zeneszerző, népzenekutató, Maria Lenches (született Várszegi Magda) Amerikában élő festőművész, Dr. Buka Ágnes címzetes egyetemi tanár, a fizikatudományok doktora, Dr. Szűrös Mátyás az Országgyűlés elnöke, a Magyar Köztársaság ideiglenes köztársasági elnöke, országgyűlési képviselő, Dr. Palkonyai László orvos Kanadából, akinek édesapja 31 évig volt a püspökladányi szülőotthon vezető főorvosa, G. Nagy István író, költő, Szabó Lajosné pedagógus, Benczéné Dr. Szabó Gizella vegyész, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Szerveskémia Tanszékének adjunktusa, Skoumal Gábor építőmérnök, aki a sok püspökladányi emlékezetében élő Skoumal gyógyszerész családról beszélt, Lazányi István a Budapesti Műszaki Egyetem egykori docense, rektorhelyettese, Benedek László és Nyirkos Tibor volt gimnáziumi igazgatók, Pápai Sándor a püspökladányi fiúiskola egykori igazgatója, Prof. Dr. Czirják László orvos, a Pécsi Orvostudományi Egyetem tanára,  Rácz Tibor Németországból, Molnár Zoltán tanító és nem utolsó sorban Almási Árpád, a Püspökladányból Elszármazottak Baráti Társaságának Elnöke.

A rendezvényen felszólalók beszéltek életútjukról, pályafutásukról, de legfőképpen Püspökladányhoz fűződő viszonyukról, kinek szülőhelye, kinek munkahelye, kinek tanulmányainak színhelye volt e város. A fennmaradt és e kiadványban megőrzött felszólalások értékes és személyes hangvételű bemutatkozásai városunk szülötteinek, vagy diákjainak.

 ***

Püspökladányi füzetek 3.

Híradás Ladányról 1986 – 1997.

(Kiadta: Püspökladány Város Önkormányzata 1998.)

Összeállította: Laskai Irén

 

Ez a kiadvány 1986 – 1997. közötti évek viszonylatában gyűjti össze a főleg megyei, illetve országos folyóiratokban, kiadványokban megjelent, Püspökladányról szóló cikkeket, írásokat. A kiadvány végén név- és tárgymutató is segíti a kronologikus elrendezésben az eligazodást.

.

Megyaszai Szilvia

Tovább a friss hozzászólásokhoz