Köztéri alkotásaink

2014.12.19 – Tartalmi frissítés: 2019.08.04.

*

KÖZTÉRI ALKOTÁSOK PÜSPÖKLADÁNYBAN

– egykor és most –

*

“Prológus”

E különleges és alapos munkáról tanúskodó összeállítást állandó olvasónk, majd szerzőnk, Bere Tamás készítette 2014-ben a Püspökladány Anno honlap számára. Az összeállításban a ma fellelhető püspökladányi köztéri, illetve intézményekben található alkotások (továbbiakban együtt: köztéri alkotások) kerülnek bemutatásra a szerző fotóival, emellett azonban kiegészítettük az anyagot a már nem létező köztéri alkotások képeivel is, melyeket a Püspökladány Anno honlap Archívumából válogattunk.

Az összeállítás tematikája: A köztéri alkotásokat tematikusan csoportosítottuk, úgymint Szobrok, Emléktáblák, Domborművek, Domborműves emléktáblák, Emlékkövek, Kopjafák, Egyéb (pl. feszületek, falképek, iskolaharangok, köztéri műtárgyak stb). A témakörökön belül előbb a leírás, majd egy fotógaléria található. Nem minden leíráshoz tartozik fénykép, illetve egy leíráshoz több fotó is tartozhat. Minden esetben a témakör végén található fotóalbum átlapozása nyújt eligazítást, melyben a képek természetesen megnevezésre kerültek. A fotók rákattintással nagyíthatók, lapozhatók.

Kérem, fogadják szeretettel összeállításunkat, melynek fotóit, leírásait Bere Tamás készítette, a képanyagot pedig Archívumunkból egészítettük ki. A válogatást honlapunk szerkesztője szerkesztette.

Köszönöm Bere Tamás munkáját és együttműködését, mellyel hozzájárult digitális tudástárunk bővítéséhez!

*

A 2014-ben megjelent összeállításunkat szerzőnk folyamatosan bővítette, tovább folytatva az anyaggyűjtést. Ennek eredményeként 2019-ben jelentősen bővült rovatunk tartalma, több mint 30 fotóval és 24 köztéri alkotás leírásával. A szöveges leírásban zöld színnel tüntettük fel a friss tartalmakat. Ekkor egészült ki a képanyag a Püspökladány Anno Archívumában található képekkel is.

Megyaszai Szilvia

*

 

SZOBROK

 

I. világháborús emlékmű (Hősök szobra)

A Hősök terén áll az I. világháborús emlékmű.1929-ben a község lakosságának önkéntes adományából készült, az elesett püspökladányi hősök nevének, emlékének megörökítése céljából. A bronzszobor Horváth Géza alkotása, Krausz Ferenc budapesti műhelyében készült. Talapzatára 451 nevet véstek. A névsor nem teljes, mert a családok bejelentése alapján kiderült, hogy több név lemaradt, melynek pótlására később kísérlet történt.  Az emlékmű talapzatán 8 külön oszlopban olvashatók azoknak a nevei, akik a különböző hadműveletekben vesztették életüket. Az emlékmű feliratát többször is megváltoztatták, mai felirata: ” AZ 1914-1918 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN ÉS AZ 1938-… ÉVI HADMŰVELETEK SORÁN A HAZÁÉRT HŐSI HALÁLT HALTAK EMLÉKÉRE!”.

Szent Imre herceg

A római katolikus templom udvarán áll Szent Imre herceg szobra, amely 1931-ben készült, halálának 900. évfordulójára. Harkányi Ede szobrászművész alkotása. Eredeti helye a római katolikus iskola újonnan megépült épületének homlokzatán volt. (Ma Karacs Ferenc szobra található ott.)  Az államosítás után, 1949-ben vették le onnan és helyezték el a katolikus templomban, majd onnan került mostani helyére.

Kaán Károly

1958 október 2-án avatta fel az Országos Erdészeti Egyesület a Kaán Károly által 1923-ban életre hívott egykori szikkísérleti telepen, a Farkasszigetben. Anyaga terméskő. A szobor alkotója Palotai Gyula.

Karacs Ferenc (I.)

1959-ben leplezték le Kóthai Nándornak, Karacs Ferencről készített szobrát, melyet a Hősök tere 2 szám alatt, az akkori gimnázium épülete homlokzatán helyeztek el. Kálinfalvai Béla, akkori igazgató közbenjárására a Művelődésügyi Minisztérium eljárt a Képzőművészeti Alapnál, hogy készítsék el a szobrot. A költség egy részét a községfejlesztési alapból fedezték. A szobor anyaga alumínium.

Virágültető kislány

Eredetileg a Bajcsy-Gagarin utca sarkán, a gimnázium mellett lett felállítva 1969-ben Józsa Bálint bronzból készült szobra. 1972-ben került a Bajcsy utcába, annak kiszélesedett, parkká átalakított részébe, amely egészen a múlt század ’30-as éveinek elejéig a Szent János kertje nevet viselte. 2009-ben a körforgalom építése miatt került az egykori vallásalapítványi kastély elé.

Anya gyermekével

A rendelőintézet parkjában 1970-ben került elhelyezésre Gömbös László mészkőszobra.

Felszabadulás emlékmű

Hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára emelték. Tervezője Mikolás Tibor debreceni építési tervező. 1970-ben avatták fel a Hősök terén. (Elbontották.)

Magyar Pál

Ungváry Lajos szobrának avatására 1975-ben került sor az Erdészeti Tudományos Intézet területén.

Növekedés

Tilless Béla krómacélból készült alkotását 1980-ban avatták fel a művelődési ház mellett/előtt. (Elbontották.)

Ölelkezők

1984-ben avatták fel a püspökladányi születésű Borsos István szobrát a Hősök terén, a “Lordok háza” mellett. A szobor egy fiatal párt ábrázol, akik egymást szorosan átölelve, összesimulva fejezik ki együvé tartozásukat, szerelmüket.

Labdázó fiú

1985-ben leplezték le Farkas Aladár szobrát a Sportcsarnok előtt. (Elbontották.)

Ádám

Győrfi Lajos szobra 1986-ban került felállításra a református templom parkjában..

II. világháborús emlékmű

A római katolikus templom szomszédságában, a Rákóczi utcán került sor a II. világháború áldozatainak emlékére Győrfi Lajos által készített emlékmű felállítására 1991-ben. Az emlékmű talpazata a történelmi Magyarországot formázza. A rajta elhelyezett kőtömbön találhatók azoknak a nevei, akik a hazáért életüket áldozták.

Szent Flórián

A tűzoltóság előtti téren 1992-ben leplezték le a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak a szobrát, amely Győrfi Lajos alkotása. A szoboravató ünnepségen részt vettek Szent Flórián ausztriai “utódai”, a fischamendi tűzoltók is.

Kút

Egyed Judit munkáját 1993-ban helyezték el a Szent István utcai óvoda udvarán. A kút áthelyezésre került a Bajcsy utcai Katica óvoda udvarára.

Sárkányos kút

A Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán helyezték el 1993-ban Németh Árpád alkotását.

Darvak (díszkút)

1995-ben az átépített főtér közepén helyezték el Győrfi Lajos alkotását, – amely márvány és bronz kompozíciója – Püspökladány címermadarát, az őrdarut ábrázolja.

Holdbéka-Napmadár

A Petőfi Sándor Általános Iskolában találjuk meg Németh Árpád 1995-ben felállított alkotását.

Andalucia/Befogadás

Antoni Gabarre alkotása 1996-ban lett elhelyezve a Testvérvárosok parkjában.

Mosztári híd

A mintegy 2 méter magas talapzaton vasból megformázott romba dőlő hídat 1996-ban avatták fel. Sebestyén Sándor alkotása a Testvérvárosok parkjában áll.

Pusztulás

Jörgen Meier-Larsen szobra 1996-ban lett felállítva a Testvérvárosok parkjában.

Híd

Annu Eklund alkotása a Testvérvárosok parkjában áll 1996 óta.

Fischamendi őrtorony

Matza Hertiann szobra 1996-ban került felállításra a Testvérvárosok parkjában.

Hattemi kút

Győrfi Lajos díszkútja a Testvérvárosok parkjában lett elhelyezve 1996-ban. A kút mását még 1995-ben helyezték el a Karacs Ferenc Szakiskola (volt ipari iskola) udvarán.

Termékenység

A Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy utcai épületének udvarán látható Matl Péter alkotása, mely 1996-ban került felállításra.

Petőfi Sándor

A Farkas Aladár által készített bronz mellszobor az 1950-es években készült. 1996 óta áll a Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy utcai épületének udvarán.

’56-os emlékkő

A Hősök tere 4 számú ház előtti parkban avatták fel 1996-ban az 1956. évi forradalom és szabadságharc 40. évfordulója alkalmából készített emlékkövet, melyet Győrfi Lajos ötlete alapján Papp Zoltán faragott meg.

Arc

Mikola Malisko szobra a gyógyfürdő előtti parkban lett felállítva 1996-ban.

Három igazság

Roman Vaszil alkotása a gyógyfürdő előtti parkban került elhelyezésre 1996-ban.

Ladány

Mikola Malisko szobra a gyógyfürdő előtti parkban lett felállítva 1996-ban.

Nap és szél

Roman Vaszil szobra a gyógyfürdő előtti parkban került elhelyezésre 1996-ban.

Torzó

Kiss Jenő alkotása a gyógyfürdő előtti parkban lett felállítva 1996-ban.

1848-as emlékmű (Huszár emlékmű)

A Hősök terén áll az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára készült lovas szobor. A “huszár emlékmű” a hármas halom jelképes szimbólumából indul ki. A halmon egy 25 tonnás sziklakő áll, melynek egyik oldalába Gábor Áron rézágyúja, a másikba egy lőcsös harci szekér töredéke került megformázásra. A szakított szikla tetején áll ló és lovasa. A huszár kezében a kard lefelé lóg, így a szemet a talpazaton lévő világosi fegyverletétel motívumára vezeti. De kézben maradt a kard, a huszár és a ló éber szeme arra utal, hogy a harc elbukott ugyan, de mégsem volt hiábavaló. A lovat takaró pokróc egyik oldalán a korona alatt “PL” rövidítés Püspökladányra, a másik oldalon a “GyL” Győrfi Lajosnak, a szobor alkotójának nevére utal. A szobor méretét tekintve az átlagosnál nagyobb, 2:1 arányú, hiszen egy nagy teret kell betöltenie.

dr. Tury Elemér

1999-ben volt a farkasszigeti Erdészeti Tudományos Intézet fennállásának 75. évfordulója. Ebből az alkalomból avatták fel a Győrfi Lajos által készített bronz mellszobrot.

Szent István emlékmű

A római katolikus templom szomszédságában, a Bajcsy és a Rákóczi utca sarkán áll a 2001-ben felavatott millenniumi emlékmű. A Győrfi Lajos által alkotott szobor az egész államalapítást ragadja meg, tehát nem csak Szent Istvánt ábrázolja, hanem egész tettét. A sziklába lett belefaragva, vagy azon elhelyezve a hun, szkíta, avar kori, honfoglalás kori püspökladányi leletegyüttes. Attila kardja, a csodaszarvas is “kibújik” az egyik kőből, de Lehel kürtje és a “püspökladányi kereszt” is megtalálható rajta. A sziklán áll Szent István alakja. A szobor kezében lévő kard lefelé mutat, szinte a múltba, a turul legendára utal. Másik kezében kettős keresztet tart, mely az égre mutat. Mögötte latin formájú oszlopfő, mely a latin kultúra meghonosítását szimbolizálja. Szent István intelmeiből való részletek találhatók rajta. A szobor arca jellegzetesen Árpád-házi arc, a korona nem a hétköznapi korona, hanem a Szent Korona.

Fészek

A Zrínyi utcai Fészek óvoda udvarán áll. (kiegészítés: Henry Schorno munkája)

dr. Petri Pál

Győrfi Lajos alkotása 2008-ban került leleplezésre a Petri-telepen, a református idősek otthona előtt.

Az emlékkő felirata: “1922-1935-IG TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, 1922-TŐL KULTUSZMINISZTERI ÁLLAMTITKÁR, MAJD KLEBELSBERG KUNO GRÓF KULTÚRPOLITIKAI PROGRAMJA KIDOLGOZÁSÁNAK EGYIK LEGFŐBB MUNKATÁRSA. ÖNZETLEN ÁLDOZATVÁLLALÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐ A HELYI ISKOLARENDSZER ÉS A PETRI-TELEPI VÁROSRÉSZ KIÉPÜLÉSE. VÁROSUNK DÍSZPOLGÁRA.”

Trianon emlékmű és országzászló

A Kálvin téren áll Győrfi Lajosnak, a turulról mintázott szobra. A mészkő alapú törött oszlopra a turul éppen leszáll, karmai között a görbe magyar szablyával. Az oszlopon a történelmi Magyarország címere látható, a mellette lévő kősziklán pedig a “Minden magyar felelős minden magyarért.” felirat. Az alkotást 2010-ben avatták fel.

Karacs Ferenc (II.)

Az andezit sziklán álló bronz mellszobor Győrfi Lajos alkotása. 2014-ben került felállításra a Karacs Ferenc Gimnázium mellett, a Bajcsy és a Gagarin utca sarkán. A szobor a bal kezében térképtöredéket tart, a mellette lévő kövön a rézmetsző, térképkészítő születési helye és időpontja, valamint G. Nagy Ilián sorai olvashatók.

Gyógyvíz kút

A mintegy 4 méter magas és több mint 1,5 méter széles sziklán elhelyezett bronz dombormű egy csónakos párt, illetve sárréti motívumokat, valamint a nap – hold találkozását tükrözi. A dombormű mellet G. Nagy Ilián:  A ladányi kút című, erre az alkalomra írt verse is megtalálható. A gyógyvizet szolgáltató kút 2014. augusztus 24-én lett felállítva a gyógyfürdő előtt.

            

***

EMLÉKTÁBLÁK

.

Karacs Ferenc emléktábla

1938-ban, Karacs Ferenc halálának 100. évfordulója alkalmából lett kihelyezve a Petőfi utca  14 szám alatti lakóház falára a márványból készült emléktábla. Az épület tatarozása miatt le kellett venni, visszatenni – az állaga miatt – nem lehetett, így egy új tábla készült gránitból a Püspökladányi Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezésére 2007 tavaszán. A tábla Pető József kőfaragó mester munkája.

Felirata: “E HÁZ TELKÉN SZÜLETETT KARACS FERENC A NAGY RÉZMETSZŐ ÉS TÉRKÉPKÉSZÍTŐ MESTER 1770-1838. HALÁLÁNAK 100 ÉVES ÉVFORDULÓJÁN EMELTE EZEN GRÁNITLAPOT PÜSPÖKLADÁNY HÁLÁS LAKOSSÁGA A DERÉK HAZAFINAK ÉS MUNKÁS MAGYARNAK.”

1848-1849-es emléktábla

A városháza régi épületének (községháza) falán található.

Felirata: “1848-1948 A SZABADSÁGHARC 100 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL EMELTE EZT AZ EMLÉKTÁBLÁT PÜSPÖKLADÁNY KÖZÖNSÉGE. “NÉP, MELY DICSŐT, MAGASZTOST ÍGY MAGASZTAL: VAN ÉLNI ABBAN HIT, JOG ÉS ERŐ!” ARANY JÁNOS.”

id. Csenki Imre emléktábla

Az egykori Csenki iskola falán helyezték el 1976-ban.

Felirata: “EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 1911-TŐL 1946-IG ID. CSENKI IMRE. A KÖZSÉG KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK FÁRADHATATLAN MUNKÁSA. SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÁLLÍTTATTA PÜSPÖKLADÁNY NAGYKÖZSÉG TANÁCSA ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT KÖZSÉGI BIZOTTSÁGA 1976-BAN.”

Mindszenthy Sámuel emléktábla

A református lelkészi hivatal falán lett elhelyezve 1976-ban.

Felirata: “EZEN A TELKEN ÁLLT AZ A RÉGI PAROCHIÁLIS HÁZ AMELYBEN MINDSZENTHY SÁMUEL ÍRÓ, AZ ELSŐ MAGYAR EGYETEMES TÖRTÉNETI LEXIKON ÍRÓJA SZÜLETETT. 1751-1806. HAZÁNK ELSŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA TÁRSSZERKESZTŐJÉNEK, MUNKATÁRSÁNAK, KIADÓJÁNAK – AKI OTT ÁLLT AZ “OLVASÓ MOZGALOM” 18. SZÁZADI BÖLCSŐJÉNÉL – EMLÉKÉRE EMELTETTE E TÁBLÁT SZÜLŐFALUJA LAKOSSÁGA 1976-BAN.”

Kiss Ferenc emléktábla

Az 1987-ben felavatott emléktábla a Kiss Ferenc-Bajcsy utca sarkán található.

Felirata: “DR KISS FERENC REFORMÁTUS LELKÉSZ ÉS PEDAGÓGUS 1862-1948 TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS NÉPJÓLÉTI TEVÉKENYSÉGÉVEL MARADANDÓT ALKOTOTT VÁROSUNKBAN  A PÜSPÖKLADÁNYI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET A HAZAFIAS NÉPFRONT VÁROSI BIZOTTSÁGA 1987”

Holokauszt emléktábla

Az izraelita temető kerítésén helyezték el 1990-ben.

Felirata: “KEGYELETTEL EMLÉKEZÜNK AZOKRA A ZSIDÓ HONFITÁRSAINKRA AKIKET MEGÖLT A GYŰLÖLET ÉS AKIK MÁRTÍROKKÁ VÁLTAK A II. VILÁGHÁBORÚ POKLÁBAN MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS RABBITANÁCSA PÜSPÖKLADÁNY KÉSZÜLT 1990-BEN”

Templomépítési emléktábla

A református templom alapkő letételének 200. évfordulója alkalmából készült. 1993-ban helyezték el a református templomban.

Felirata: “A TEMPLOM ALAPKŐ LETÉTELÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁRA ÉS A BELSŐ FELÚJÍTÁS EMLÉKÉRE HELYEZTÉK EL E TÁBLÁT A HÁLÁS UTÓDOK 1793 X. 22 – 1993 X. 17” “ERŐS VÁRUNK NEKÜNK AZ ISTEN”

100 éves a Kálvin Téri Általános Iskola emléktábla

A Kálvin Téri Általános Iskola emeletes épületének falán lett elhelyezve 2002-ben. Az iskolát a református egyház alapította 1902-ben.

Felirata: “1902-2002 A KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE”

150 éves a Szolnok- Debrecen vasútvonal emléktábla

A vasútállomás vasút felőli oldalán 2007-ben lett felavatva.

Felirata: “1857-2007 1857. NOVEMBER 25-ÉN INDULT MEG A MENETRENDSZERŰ FORGALOM A TISZAVIDÉKI VASÚT SZOLNOK – PÜSPÖKLADÁNY – DEBRECEN KÖZÖTTI VONALÁN. A 150. ÉVFORDULÓRA ÁLLÍTTATTA: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. NOVEMBER 13.”

150 éves a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal emléktábla

2008-ban helyezték ki a vasútállomás város felőli oldalára a Győrfi Lajos által készített emléktáblát.

Felirata: “150 ÉVES A PÜSPÖKLADÁNY – NAGYVÁRAD VASÚTVONAL 1858-2008 EMLÉKÜL ÁLLÍTTATTA : PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A VÁROSVÉDŐ ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 2008-BAN.”

Simonyi József emléktábla

2008-ban a városháza régi épületének (községháza) falán avatták fel.

Felirata: “EMLÉKTÁBLA E TELEPÜLÉSEN TOBOROZTA HUSZÁRJAIT BÁRÓ VITÉZVÁRI SIMONYI JÓZSEF ÓBESTER, “A LEGVITÉZEBB HUSZÁR” A NAPÓLEONI HÁBORÚK HŐSE ÁLLÍTTATTA: A DEBRECENI “PRO PATRIA” ALAPÍTVÁNY PÜSPÖKLADÁNY ÖNKORMÁNYZATA ÉS POLGÁRAI 2008″

Kodolányi János emléktábla

A Bajcsy utcai Katica óvoda épületének Gagarin utcai falán helyezték el 2010-ben.

Felirata: “KODOLÁNYI JÁNOS 1899-1969 ÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ POSZTUMUSZ KOSSUTH-DÍJAS ÉS POSZTUMUSZ MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAS. ANYAI ÁGON A MARTINOVICH NEMZETSÉG LESZÁRMAZOTTJA E HÁZBAN ÉLT (1924) ÉS SOKSZOR VISSZATÉRT IDE LÁTOGATÓKÉNT. AZ EMLÉKTÁBLÁT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET KÉSZÍTTETTE.”

Újtelepi emléktábla

2010. április 8-án Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városvédő és Szépítő Egyesület “Városvédő nap” keretében tartott megemlékezést az Újtelep múltjáról és fejlődéséről. Ekkor avatták fel az Idősek Otthona falán elhelyezett emléktáblát, amely Pető József kőfaragó mester munkája.

Felirata: “AZ ÚJTELEP VÁROSRÉSZ MÚLTJÁNAK ÉS JELENÉNEK EMLÉKÉRE AZ ITT ÉLŐK SZÁMÁRA EMELTETETT TÁBLA AZ EGYÜVÉTARTOZÁS SZIMBÓLUMA. VERES PÉTER: “ÉN NEM MEHETEK EL INNEN ÉN NEM MEHETEK EL INNEN SOHA-SEHOVA.” PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET JÓVOLTÁBÓL  KÉSZÍTETTE: PETŐ JÓZSEF  PÜSPÖKLADÁNY, 2010. ÁPRILIS 08.”

  

***

DOMBORMŰVEK

 

Petőfi Sándor dombormű (I.)

A Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy utcai épületének utca felőli falán lett elhelyezve. Györfi Sándor alkotása.

Rettegi Istvánné dombormű

1983-ban a múzeumban kapott helyet Győrfi Sándor munkája.

Városcímer (I.)

A MÁV állomás város felőli oldalára helyezték ki 1989-ben Győrfi Lajos alkotását.

Erőss Lajos dombormű

Győrfi Lajos alkotása a református egyházi hivatal falán 1990-ben elhelyezett dombormű

dr. Berencsi György dombormű

1996-ban leplezték le a Rendelőintézet bejárata mellett elhelyezett domborművet, melyet Győrfi Lajos alkotott.

Petőfi Sándor dombormű (II.)

A Győrfi Lajos által 1996-ban készített dombormű a Petőfi Sándor Általános Iskolában látható.

Csenki Imre dombormű

1999-ben leplezték le Győrfi Lajos Csenki Imrét ábrázoló domborművét, melyet a Csenki Imre Művészeti Iskola homlokzatán helyeztek el az iskola alapításának 40. évfordulója alkalmából.

Katica

Győrfi Lajos munkája a 2002-ben készített és a Bajcsy utcai Katica óvoda falán található dombormű.

  

***

DOMBORMŰVES EMLÉKTÁBLÁK

 

Rettegi Istvánné domborműves emléktábla

2011-ben leplezték le Győrfi Sándor és ifj. Győrfi Sándor alkotását a gimnázium aulájában.

Felirata: “RETTEGI ISTVÁNNÉ TANÁRNŐ 1901-1980 1951-TŐL A PÜSPÖKLADÁNYI ÁLLAMI ÓVÓNŐKÉPZŐ, 1954-TŐL 1968-IG A GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁRA. FÁRADHATATLAN GYŰJTŐMUNKÁVAL, DIÁKJAI SEGÍTSÉGÉVEL, TUDOMÁNYOSAN FELDOLGOZOTT, TÖBB EZER TÁRGYAS ISKOLA-MÚZEUMOT HOZOTT LÉTRE. GYŰJTEMÉNYE A KARACS FERENC MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK ANYAGA LETT 1978-BAN. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2011-BEN.”

dr. Szerdi János domborműves emléktábla

Győrfi Lajos munkáját 2012-ben leplezték le a gimnázium aulájában.

Felirata: “DR. SZERDI JÁNOS TANÁR 1943-2008 1971-TŐL 1999-IG GIMNÁZIUMUNK MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS TANÁRA. A TANÍTÁS MELLETT A DEBRECENI KÍSÉRLETI FIZIKAI INTÉZETBEN ÉS AZ MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETÉBEN TEVÉKENYKEDETT. KÖZÉPISKOLAI FIZIKAI ÖSSZEFOGLALÓ FELADATGYŰJTEMÉNYT ÍRT, CSILLAGÁSZ SZAKKÖRT VEZETETT. MARÓTHY GYÖRGY PEDAGÓGIAI, MIKOLA SÁNDOR FIZIKAI DÍJAT, CSENKI-DÍJAT ÉS PRO URBE KITÜNTETÉST KAPOTT. KIVÁLÓ, TUDÓS TANÁR VOLT. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2012-BEN.”

Pénzes Lajos domborműves emléktábla

2013-ban készült Győrfi Ádám alkotása, mely a gimnázium aulájában lett leleplezve.

Felirata: “PÉNZES LAJOS TANÁR 1939-2006 ISKOLÁNK MATEMATIKA-ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA SZAKOS TANÁRA 1963-TÓL 1999-IG, IGAZGATÓHELYETTESE 1977-TŐL 1993-IG. MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐKÉNT EGYIK FŐ SZERVEZŐJE VOLT A LÉNÁRD-MÓDSZER BEVEZETÉSÉNEK. NAGY SZAKMAI TUDÁSSAL TANÍTOTT, TANÍTVÁNYAIT TISZTELTE ÉS SZERETTE. TEVÉKENYSÉGÉÉRT MARÓTHY GYÖRGY- ÉS PRO URBE-DÍJAT, MINISZTERI DICSÉRETET ÉS KIVÁLÓ MUNKÁÉRT KITÜNTETÉST KAPOTT. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2013-BAN.”

Dr. Kálmánfi Béla domborműves emléktábla
.
Győrfi Lajos 2015-ben készült alkotását a Karacs Ferenc Gimnázium aulájában leplezték le.
.
Felirata:  “DR. KÁLMÁNFI BÉLA IGAZGATÓ FŐISKOLAI TANÁR, NÉPRAJZKUTATÓ 1924-1988 1951-1959 KÖZÖTT ISKOLÁNK IGAZGATÓJA, ZENETANÁRA, KÓRUSAINAK VEZETŐJE VOLT. 1951-BEN MEGSZERVEZTE AZ ÓVÓNŐKÉPZŐT, 1954-BEN AZ ÁLLAMI ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMOT. 1959-BEN JAVASLATÁRA VETTE FEL ISKOLÁNK KARACS FERENC NEVÉT, AKIRŐL KÉSŐBB KIADVÁNYT SZERKESZTETT. 1959-1985 KÖZÖTT AZ ESZTERGOMI TANÍTÓKÉPZŐBEN, MAJD TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN TANÍTOTT. ZENEGYŰJTŐ MUNKÁSSÁGÁNAK EREDMÉNYE A ROZMARIN ZELENY SZLOVÁK ÉS A GLÜCK AUF! NÉMET NÉPDALKÖTET. ORSZÁGOS HÍRŰ SZLOVÁK ÉS NÉMET KÓRUSOKAT VEZETETT. KIVÁLÓ ZENEPEDAGÓGIAI ÉS NÉPZENEKUTATÓ TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT SZÁMTALAN KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT. A NEVÉT MŰVELŐDÉSI HÁZ ŐRZI PILISCSÉVEN. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2015-BEN.”

Bodnár Sándor domborműves emléktábla

 2018-ban avatták fel Győrfi Lajos alkotását, amely a Karacs Ferenc Gimnázium aulájában lett elhelyezve.

Felirata: “BODNÁR SÁNDOR TANÁR 1928-        1952-TŐL 1956-IG AZ ÁLLAMI ÓVÓNŐKÉPZŐ, 1954-TŐL 1991-IG ISKOLÁNK BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ SZAKOS TANÁRA. SZAKMAI TUDÁSA, DIÁKSZERETETE, DERŰS EGYÉNISÉGE ÉS HUMORA KIVÁLÓ TANÁRRÁ TETTÉK. FÖLDRAJZ SZAKKÖRT SZERVEZETT 1971-BEN, SZERTÁRT FEJLESZTETT ÉS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK SOKASÁGÁT VEZETTE HAZÁNK ÉS KELET-EURÓPA LEGSZEBB TÁJAIRA. 1993-BAN CSENKI-DÍJAT KAPOTT, 1996-BAN VÁROSUNK DÍSZPOLGÁRÁVÁ VÁLASZTOTTÁK. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2018-BAN, A TANÁR ÚR 90. SZÜLETÉSNAPJÁN.”

     

***

EMLÉKKÖVEK

 

Gellér Sándor emlékkő

2007-ben, a sportcsarnok névadása alkalmából lett elhelyezve a Petőfi utca felől.

Az emléktábla felirata: “VÁROSUNK DÍSZPOLGÁRA AZ ARANYCSAPAT JÁTÉKOSA GELLÉR SÁNDOR EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS VÁLLALKOZÓI 2007. AUGUSZTUS 17.”

Bucsánszky József emlékkő

2008-ban a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal megnyitásának 150. évfordulója alkalmából a vasútállomás előtti körforgalomba lett elhelyezve. Ekkortól viseli a vasútállomás előtti tér Bucsánszky József nevét.

Az emléktábla felirata: “BUCSÁNSZKY JÓZSEF FELÜGYELŐ TISZTELETÉRE AKI SOKAT TETT AZÉRT, HOGY 1857-BEN PÜSPÖKLADÁNYON ÁT ÉPÜLJÖN MEG A SZOLNOK – DEBRECEN VASÚTVONAL. EMLÉKÜL ÁLLÍTTATTA: PÜSPÖKLADÁNY LAKOSSÁGA NEVÉBEN A VÁROSVÉDŐ ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 2008-BAN.”

Wass Albert emlékkő

2013-ban a református templomkertben lett elhelyezve. A plakettet Lázár Imre mester készítette. Az alkotást a Püspökladányi Református Egyház adományok támogatásával állíttatta.

***

 

KOPJAFÁK

 

Kopjafa

Sándor János erdélyi fafaragó készítette 1993-ban, a Testvérvárosok parkjában található.

Emlékezés kopjafája

Az 1945-89 közötti kommunista terror áldozatainak emlékére állították fel 2002-ben a református templomkertben Nagy Sándor kopjafáját.

Batthyány kopjafa

A református templom parkjában lett felállítva 2007-ben. Készítője Nagy Sándor.

Wass Albert kopjafa

A Petri-telepi óvoda előtt lett felállítva 2008-ban.

Kopjafa (II.)

A Balázs József bakonszegi fafaragó által készített kopjafát 2011-ben állították fel a Bajcsy utcai Katica óvoda udvarán, egyik oldalán Kodály Zoltán emlékplakettjével. 2014-ben a másik oldalán a Forrai Katalinról készült emlékplakett avatására került sor, melyet Györfi Ádám alkotott.

Testvériskolai kopjafa

A püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium és a szovátai Domokos Kázmér Szakközépiskola a Határtalanul program által testvériskolai kapcsolatot kötött. A kopjafa 2013. október elején készült ( Szovátán majd Püspökladányban ) és került felavatásra a Karacs Ferenc Szakiskola ( volt ipari iskola ) udvarán. Szimbolizálja a szovátai Domokos Kázmér és a püspökladányi Karacs Ferenc középiskolák testvériskolai kapcsolatát. Vendégeikkel együtt minden évben koszorút vagy szalagot helyeznek el rajta.

***

EGYÉB

 

Feszület (I.)

A római katolikus templomkertben áll. Talapzatán az “ISTEN DICSŐSSÉGÉRE EMELTETTE IDB. SZUROMI ANDRÁS ÉS NEJE PÁSZTOR KATALIN 1907” felirat áll.

Pannó

A Városháza házasságkötő termének falát díszítő nagyméretű pannó (falikép) Topor András festőművész alkotása, mely 1977-ben készült.

Művelődési ház falképe

1981-ben készítette a Képzőművészeti alkotótábor a művelődési ház folyosójára. (Már nem létezik, átfestve.)

Mozi falképe

A már lebontott Béke filmszínház épületének udvari oldalát díszítette egykor. (Az épületet lebontották, a kép megsemmisült.)

Ifjúsági ház falképe

A régi ifjúsági ház társalgójának falképe 1985-ben készült. (Az épületet lebontották, a kép megsemmisült.)

Darvak (falkép)

A “Lordok háza” tűzfalán látható falkép, amely 1994-ben készült,  Antoni Gabarre alkotása.

Lélekharang

A Köztemetőben, a Ravatalozó mellett található.

Őrdaru (városjel)

1987-ben a városhatárban került elhelyezésre Győrfi Lajos munkája.

Őrdarus címerpajzs

A Városháza homlokzatán lett elhelyezve.

Békeoszlop

1998-ban helyezték el a Testvérvárosok parkjában.

Régi tűzoltó szerkocsi

A Tűzoltóság előtt áll.

MÁV 242.001 pályaszámú gőzmozdony

A 242-es sorozatszámú gőzmozdonyból a MÁVAG 1937-39 között 4 darabot gyártott. Elsőként a 242.004 pályaszámú mozdony került selejtezésre. Utoljára a 242.001 pályaszámú, mely 1981-1999 között állt Püspökladányban. Felújítása után nosztalgiavonatként üzemelteti a MÁV Nosztalgia Kft. Ennek a helyére került a MÁV 376.578 pályaszámú gőzmozdony.

MÁV 376.578 pályaszámú gőzmozdony

A 376-os sorozatszámú gőzmozdonyból több száz készült. Gyártása 1910-től 1924-ig tartott. A 376.578 pályaszámú gőzmozdony a MÁV gépgyárban készült 1924-ben. 1976-ig üzemelt. 1979-99 között a bodrogolaszi MÁV Nevelőotthonban volt kiállítva. 1999 nyarán került Püspökladányba. 2016-ban újították fel.

Városcímer (II.) (falkép)

A bíróság épületének homlokzatára lett felfestve 1999-ben.

Magyarország címere

A II. Nemzetközi Kőszobrász Szimpozionon ( 1994 ) faragta meg Csikány Norbert hazánk címerét, melyet 1996-ban helyeztek el a Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi utcai épületének homlokzatán.

Üzenet a jövőbe

A Kálvin Téri Általános Iskola alapításának 100. évfordulója alkalmából helyezték el az iskola udvarán 2002-ben.

Feszület (II.)

A Rákóczi utcán, a római katolikus templom előtt áll.

Feszület (III.)

A Köztemetőben, a Ravatalozó mellett található.

Felirata: „VANDÁL KEZEK ÖSSZETÖRTÉK, HŰ LELKEK MEGMENTETTÉK”

Díszkút

A Hősök terén áll.

Napfény

2003-ban a Honvéd utcai Napfény óvoda bejáratánál helyezték el.  Készítője Kiss Tamás.

Nyitnikék

A Karcagi utcai Nyitnikék óvoda táblájának készítője Egri Gyula.

Zrínyi utcai Fészek óvoda falképe

Az óvoda utca felőli homlokzatán látható képet a Képzőművészeti alkotótábor készítette 1990-ben.

Kispetőfi falképe

A Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy utcai épületének tornatermét díszítő 2×19 méteres homlokzati falképét 1983-ban a Képzőművészeti alkotótábor résztvevői készítették. A tábor vezetője Topor András volt. (Már nem látható, lefedve.)

Életfa (I-II.) (falkép)

A Kálvin Téri Általános Iskola homlokzatát díszíti Bába Brigitta munkája, mely 2014 novemberében készült.

Petri Telepi Általános Iskola iskolaharangja

A Petri Telepi Általános Iskola udvarán áll.

Erőss Lajos Református Általános Iskola iskolaharangja

2016-ban helyezték el az iskola udvari falán.

A gravírozott tábla felirata:  “AZ IGAZNAK EMLÉKEZETE ÁLDOTT” (PÉLD.10.7.) EZT A CSENGŐT 1936-BAN FAZEKAS ANDRÁS PRESBITER ÖNTETTE SAJÁT KÖLTSÉGÉN SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MESTER MŰHELYÉBEN. A CSENGŐ 1948-IG A PÜSPÖKLADÁNYI REFORMÁTUS ISKOLA TULAJDONÁBAN VOLT. AZ INTÉZMÉNY ÁLLAMOSÍTÁSA UTÁN ELTŰNT, MAJD 1977-BEN AZ AKKORI MÉH TELEPEN TALÁLTAK RÁ. ONNAN RETTEGI ISTVÁNNÉ ANNUSKA NÉNI VÁSÁROLTA MEG, ÉS JUTTATTA VISSZA JOGOS TULAJDONOSÁNAK A PÜSPÖKLADÁNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGNEK. MI REFORMÁTUSOK MINDIG HÁLÁVAL FOGUNK GONDOLNI HITVALLÓ TETTÉRE. CSENGŐNK 2016. SZEPTEMBER 1-TŐL – 68 ÉV SZÜNET UTÁN  – ISMÉT EREDETI HELYÉN, AZ ÁLLAMTÓL 2011-BEN VISSZAKAPOTT REFORMÁTUS ISKOLÁBAN FOLYTATJA SZOLGÁLATÁT. PÜSPÖKLADÁNY 2016. SZEPTEMBER 1. SOLI DEO GLORIA! ISTENÉ A DICSŐSÉG!”

Karacs Ferenc Gimnázium iskolaharangja

2016. április 23-án került sor az iskolaharang avatására a Karacs Ferenc Gimnázium aulájában. Gombos Miklós őrbottyáni mester munkáját a Karacsos Öregdiákok Egyesülete állíttatta.

Karacs Ferenc Gimnázium híres diákjai (emlékfal)

2017. április 22-én került leleplezésre a Győrfi Lajos által készített alkotás a gimnázium aulájában, melyet a Karacsos Öregdiákok Egyesülete állíttatott. Az emlékfalon az alábbi volt diákok nevei szerepelnek az iskolában töltött éveikkel együtt:

DR. BERENCSI GYÖRGY VIROLÓGUS PROFESSZOR 1955-1959

SKOUMAL GÁBOR HÍDÉPÍTŐ MÉRNÖK, MAGYAR VÁLOGATOTT KÉZILABDÁZÓ 1955-1959

DR. DEMETROVICS JÁNOS AKADÉMIKUS, SZÉCHENYI-DÍJAS MATEMATIKA PROFESSZOR 1961-1965

GÁLL ÁDÁM MUNKÁCSY-DÍJAS FESTŐMŰVÉSZ 1967-1971

DR. CZIRJÁK LÁSZLÓ IMMUNOLÓGUS-REUMATOLÓGUS PROFESSZOR 1968-1972

DR. KRASZNAHORKAY ATTILA ATOMMAGFIZIKUS, AZ MTA DOKTORA 1968-1972

KEREKES LÁSZLÓ JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMŰVÉSZ 1975-1979

Trianoni emlékkereszt

2019. június 4-én lett felállítva a római katolikus templomkertben Nagy Sándor munkája. A kereszt bal oldalán az „ISTENÉRT HAZÁÉRT SZABADSÁGÉRT”, jobb oldalán „A NÉPPEL TŰZÖN VÍZEN ÁT”, a felső szárán „1920. VI. 4.”, míg az alsó szárán a „TRIANON A MAGYAR NEMZET GYÁSZNAPJA” felirat olvasható. A kereszt felső szárán Magyarország címere, közepén a Nagy Magyarország térképe lett elhelyezve.

                           

 

***

A Testvérvárosok parkjában (Bocskai-Damjanich utca sarkán) elhelyezett Andalucia, a Híd, a Pusztulás és a Mosztári híd című szobrok a Pro Arte Alapítvány által szervezett Nemzetközi Kőszobrász Szimpozionon készültek 1994-1995 évben. A Millecentenáriumi ünnepségek alkalmából kerültek felállításra 1996-ban.

*

A “Köztéri alkotások Püspökladányban” című összeállítás Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben (1974); Joó Attila, dr. Nagy Attila: Püspökladányi kalauz (2002); a Ladányi Híradó (1973-1984) és a Püspökladányi Hírek (1990-) lapszámainak felhasználásával készült.

*

Az összeállítást és a fotókat készítette: BERE TAMÁS

Archív fotók: Püspökladány Anno Archívuma

Szerkesztette: Megyaszai Szilvia

***

A hozzászólások megtekintéséhez kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban!

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz