Köztéri alkotásaink

 

KÖZTÉRI ALKOTÁSOK PÜSPÖKLADÁNYBAN

*

“Prológus”

E különleges, alapos és nagy munkáról tanúskodó összeállítást állandó olvasónk, Bere Tamás küldte be, melyet a Püspökladány Anno honlap számára készített el. Köszönet az anyag elkészítéséért, mely a beküldő sokadik színvonalas fotóválogatása a honlapon. Kérem, fogadják szeretettel Tamás nagyszerű összeállítását, melynek fotóit szintén ő maga készítette el a honlap számára! A cikkben a püspökladányi köztéri alkotások kerülnek bemutatásra, fajták szerint csoportosítva, úgymint szobrok, emléktáblák, domborművek stb, témán belül pedig az elkészítésük időrendjében. A képek rákattintással kinagyíthatóak, lapozhatóak, a megnevezések a felnagyított képek alatt olvashatóak.

Köszönöm Bere Tamás türelmét, melyet az anyag beküldése után, a felszerkesztés során végzett munka alatt tanúsított!

(Megyaszai Szilvia)

*

 

SZOBROK

 

I. világháborús emlékmű (Hősök szobra)

A Hősök terén áll az I. világháborús emlékmű.1929-ben a község lakosságának önkéntes adományából készült, az elesett püspökladányi hősök nevének, emlékének megörökítése céljából. A bronzszobor Horváth Géza alkotása, Krausz Ferenc budapesti műhelyében készült. Talapzatára 451 nevet véstek. A névsor nem teljes, mert a családok bejelentése alapján kiderült, hogy több név lemaradt, melynek pótlására később kísérlet történt.  Az emlékmű talapzatán 8 külön oszlopban olvashatók azoknak a nevei, akik a különböző hadműveletekben vesztették életüket. Az emlékmű feliratát többször is megváltoztatták, mai felirata: ” AZ 1914-1918 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN ÉS AZ 1938-… ÉVI HADMŰVELETEK SORÁN A HAZÁÉRT HŐSI HALÁLT HALTAK EMLÉKÉRE!”.

Szent Imre herceg

A római katolikus templom udvarán áll Szent Imre herceg szobra, amely 1931-ben készült, halálának 900. évfordulójára. Harkányi Ede szobrászművész alkotása. Eredeti helye a római katolikus iskola újonnan megépült épületének homlokzatán volt. (Ma Karacs Ferenc szobra található ott.)  Az államosítás után, 1949-ben vették le onnan és helyezték el a katolikus templomban, majd onnan került mostani helyére.

Kaán Károly

1958 október 2-án avatta fel az Országos Erdészeti Egyesület a Kaán Károly által 1923-ban életre hívott egykori szikkísérleti telepen, a Farkasszigetben. Anyaga terméskő. A szobor alkotója Palotai Gyula.

Karacs Ferenc (I.)

1959-ben leplezték le Kóthai Nándornak, Karacs Ferencről készített szobrát, melyet a Hősök tere 2 szám alatt, az akkori gimnázium épülete homlokzatán helyeztek el. Kálinfalvai Béla, akkori igazgató közbenjárására a Művelődésügyi Minisztérium eljárt a Képzőművészeti Alapnál, hogy készítsék el a szobrot. A költség egy részét a községfejlesztési alapból fedezték. A szobor anyaga alumínium.

Virágültető kislány

Eredetileg a Bajcsy-Gagarin utca sarkán, a gimnázium mellett lett felállítva 1969-ben Józsa Bálint bronzból készült szobra. 1972-ben került a Bajcsy utcába, annak kiszélesedett, parkká átalakított részébe, amely egészen a múlt század ’30-as éveinek elejéig a Szent János kertje nevet viselte. 2009-ben a körforgalom építése miatt került az egykori vallásalapítványi kastély elé.

Anya gyermekével

A rendelőintézet parkjában 1970-ben került elhelyezésre Gömbös László mészkőszobra.

Felszabadulás emlékmű

Hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára emelték. Tervezője Mikolás Tibor debreceni építési tervező. 1970-ben avatták fel a Hősök terén. (Elbontották.)

Magyar Pál

Ungváry Lajos szobrának avatására 1975-ben került sor az Erdészeti Tudományos Intézet területén.

Növekedés

Tilless Béla krómacélból készült alkotását 1980-ban avatták fel a művelődési ház mellett. (Elbontották.)

Ölelkezők

1984-ben avatták fel a püspökladányi születésű Borsos István szobrát a Hősök terén, a “Lordok háza” mellett. A szobor egy fiatal párt ábrázol, akik egymást szorosan átölelve, összesimulva fejezik ki együvé tartozásukat, szerelmüket.

Labdázó fiú

1985-ben leplezték le Farkas Aladár szobrát a sportcsarnok mellett. (Elbontották.)

Ádám

Győrfi Lajos szobra 1986-ban került felállításra a református templom parkjában..

II. világháborús emlékmű

A római katolikus templom szomszédságában, a Rákóczi utcán került sor a II. világháború áldozatainak emlékére Győrfi Lajos által készített emlékmű felállítására 1991-ben. Az emlékmű talpazata a történelmi Magyarországot formázza. A rajta elhelyezett kőtömbön találhatók azoknak a nevei, akik a hazáért életüket áldozták.

Szent Flórián

A tűzoltóság előtti téren 1992-ben leplezték le a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak a szobrát, amely Győrfi Lajos alkotása. A szoboravató ünnepségen részt vettek Szent Flórián ausztriai “utódai”, a fischamendi tűzoltók is.

Kút

Egyed Judit munkáját 1993-ban helyezték el a Szent István utcai óvoda udvarán.

Sárkányos kút

A Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán helyezték el 1993-ban Németh Árpád alkotását.

Darvak (díszkút)

1995-ben az átépített főtér közepén helyezték el Győrfi Lajos alkotását, – amely márvány és bronz kompozíciója – Püspökladány címermadarát, az őrdarut ábrázolja.

Holdbéka-Napmadár

A Petőfi Sándor Általános Iskolában találjuk meg Németh Árpád 1995-ben felállított alkotását.

Andalucia/Befogadás

Antoni Gabarre alkotása 1996-ban lett elhelyezve a Testvérvárosok parkjában.

Mosztári híd

A mintegy 2 méter magas talapzaton vasból megformázott romba dőlő hídat 1996-ban avatták fel. Sebestyén Sándor alkotása a Testvérvárosok parkjában áll.

Pusztulás

Jörgen Meier-Larsen szobra 1996-ban lett felállítva a Testvérvárosok parkjában.

Híd

Annu Eklund alkotása a Testvérvárosok parkjában áll 1996 óta.

Fischamendi őrtorony

Matza Hertiann szobra 1996-ban került felállításra a Testvérvárosok parkjában.

Hattemi kút

Győrfi Lajos díszkútja a Testvérvárosok parkjában lett elhelyezve 1996-ban. A kút mását még 1995-ben helyezték el a Karacs Ferenc Szakiskola (volt ipari iskola) udvarán.

Termékenység

A Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy utcai épületének udvarán látható Matl Péter alkotása, mely 1996-ban került felállításra.

Petőfi Sándor

A Farkas Aladár által készített bronz mellszobor az 1950-es években készült. 1996 óta áll a Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy utcai épületének udvarán.

’56-os emlékkő

A Hősök tere 4 számú ház előtti parkban avatták fel 1996-ban az 1956. évi forradalom és szabadságharc 40. évfordulója alkalmából készített emlékkövet, melyet Győrfi Lajos ötlete alapján Papp Zoltán faragott meg.

Arc

Mikola Malisko szobra a gyógyfürdő előtti parkban lett felállítva 1996-ban.

Három igazság

Roman Vaszil alkotása a gyógyfürdő előtti parkban került elhelyezésre 1996-ban.

Ladány

Mikola Malisko szobra a gyógyfürdő előtti parkban lett felállítva 1996-ban.

Nap és szél

Roman Vaszil szobra a gyógyfürdő előtti parkban került elhelyezésre 1996-ban.

Torzó

Kiss Jenő alkotása a gyógyfürdő előtti parkban lett felállítva 1996-ban.

1848-as emlékmű (Huszár emlékmű)

A Hősök terén áll az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára készült lovas szobor. A “huszár emlékmű” a hármas halom jelképes szimbólumából indul ki. A halmon egy 25 tonnás sziklakő áll, melynek egyik oldalába Gábor Áron rézágyúja, a másikba egy lőcsös harci szekér töredéke került megformázásra. A szakított szikla tetején áll ló és lovasa. A huszár kezében a kard lefelé lóg, így a szemet a talpazaton lévő világosi fegyverletétel motívumára vezeti. De kézben maradt a kard, a huszár és a ló éber szeme arra utal, hogy a harc elbukott ugyan, de mégsem volt hiábavaló. A lovat takaró pokróc egyik oldalán a korona alatt “PL” rövidítés Püspökladányra, a másik oldalon a “GyL” Győrfi Lajosnak, a szobor alkotójának nevére utal. A szobor méretét tekintve az átlagosnál nagyobb, 2:1 arányú, hiszen egy nagy teret kell betöltenie.

dr. Tury Elemér

1999-ben volt a farkasszigeti Erdészeti Tudományos Intézet fennállásának 75. évfordulója. Ebből az alkalomból avatták fel a Győrfi Lajos által készített bronz mellszobrot.

Szent István emlékmű

A római katolikus templom szomszédságában, a Bajcsy és a Rákóczi utca sarkán áll a 2001-ben felavatott millenniumi emlékmű. A Győrfi Lajos által alkotott szobor az egész államalapítást ragadja meg, tehát nem csak Szent Istvánt ábrázolja, hanem egész tettét. A sziklába lett belefaragva, vagy azon elhelyezve a hun, szkíta, avar kori, honfoglalás kori püspökladányi leletegyüttes. Attila kardja, a csodaszarvas is “kibújik” az egyik kőből, de Lehel kürtje és a “püspökladányi kereszt” is megtalálható rajta. A sziklán áll Szent István alakja. A szobor kezében lévő kard lefelé mutat, szinte a múltba, a turul legendára utal. Másik kezében kettős keresztet tart, mely az égre mutat. Mögötte latin formájú oszlopfő, mely a latin kultúra meghonosítását szimbolizálja. Szent István intelmeiből való részletek találhatók rajta. A szobor arca jellegzetesen Árpád-házi arc, a korona nem a hétköznapi korona, hanem a Szent Korona.

Fészek

A Zrínyi utcai Fészek óvoda udvarán áll. (kiegészítés: Henry Schorno munkája)

dr. Petri Pál

Győrfi Lajos alkotása 2008-ban került leleplezésre a Petri-telepen, a református idősek otthona előtt.

Az emlékkő felirata: “1922-1935-IG TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, 1922-TŐL KULTUSZMINISZTERI ÁLLAMTITKÁR, MAJD KLEBELSBERG KUNO GRÓF KULTÚRPOLITIKAI PROGRAMJA KIDOLGOZÁSÁNAK EGYIK LEGFŐBB MUNKATÁRSA. ÖNZETLEN ÁLDOZATVÁLLALÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐ A HELYI ISKOLARENDSZER ÉS A PETRI-TELEPI VÁROSRÉSZ KIÉPÜLÉSE. VÁROSUNK DÍSZPOLGÁRA.”

Trianon emlékmű és országzászló

A Kálvin téren áll Győrfi Lajosnak, a turulról mintázott szobra. A mészkő alapú törött oszlopra a turul éppen leszáll, karmai között a görbe magyar szablyával. Az oszlopon a történelmi Magyarország címere látható, a mellette lévő kősziklán pedig a “Minden magyar felelős minden magyarért.” felirat. Az alkotást 2010-ben avatták fel.

Karacs Ferenc (II.)

Az andezit sziklán álló bronz mellszobor Győrfi Lajos alkotása. 2014-ben került felállításra a Karacs Ferenc Gimnázium mellett, a Bajcsy és a Gagarin utca sarkán. A szobor a bal kezében térképtöredéket tart, a mellette lévő kövön a rézmetsző, térképkészítő születési helye és időpontja, valamint G. Nagy Ilián sorai olvashatók.

Gyógyvíz kút

A mintegy 4 méter magas és több mint 1,5 méter széles sziklán elhelyezett bronz dombormű egy csónakos párt, illetve sárréti motívumokat, valamint a nap – hold találkozását tükrözi. A dombormű mellet G. Nagy Ilián:  A ladányi kút című, erre az alkalomra írt verse is megtalálható. A gyógyvizet szolgáltató kút 2014. augusztus 24-én lett felállítva a gyógyfürdő előtt.

 

***

EMLÉKTÁBLÁK

Karacs Ferenc emléktábla

1938-ban, Karacs Ferenc halálának 100. évfordulója alkalmából lett kihelyezve a Petőfi utca  14 szám alatti lakóház falára.

Felirata: “E HÁZ TELKÉN SZÜLETETT KARACS FERENC A NAGY RÉZMETSZŐ ÉS TÉRKÉPKÉSZÍTŐ MESTER 1770-1838. HALÁLÁNAK 100 ÉVES ÉVFORDULÓJÁN EMELTE EZEN GRÁNITLAPOT PÜSPÖKLADÁNY HÁLÁS LAKOSSÁGA A DERÉK HAZAFINAK ÉS MUNKÁS MAGYARNAK.”

1848-1849-es emléktábla

A városháza régi épületének (községháza) falán található.

Felirata: “1848-1948 A SZABADSÁGHARC 100 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL EMELTE EZT AZ EMLÉKTÁBLÁT PÜSPÖKLADÁNY KÖZÖNSÉGE. “NÉP, MELY DICSŐT, MAGASZTOST ÍGY MAGASZTAL: VAN ÉLNI ABBAN HIT, JOG ÉS ERŐ!” ARANY JÁNOS.”

id. Csenki Imre emléktábla

Az egykori Csenki iskola falán helyezték el 1976-ban.

Felirata: “EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 1911-TŐL 1946-IG ID. CSENKI IMRE. A KÖZSÉG KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK FÁRADHATATLAN MUNKÁSA. SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÁLLÍTTATTA PÜSPÖKLADÁNY NAGYKÖZSÉG TANÁCSA ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT KÖZSÉGI BIZOTTSÁGA 1976-BAN.”

Mindszenthy Sámuel emléktábla

A református lelkészi hivatal falán lett elhelyezve 1976-ban.

Felirata: “EZEN A TELKEN ÁLLT AZ A RÉGI PAROCHIÁLIS HÁZ AMELYBEN MINDSZENTHY SÁMUEL ÍRÓ, AZ ELSŐ MAGYAR EGYETEMES TÖRTÉNETI LEXIKON ÍRÓJA SZÜLETETT. 1751-1806. HAZÁNK ELSŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA TÁRSSZERKESZTŐJÉNEK, MUNKATÁRSÁNAK, KIADÓJÁNAK – AKI OTT ÁLLT AZ “OLVASÓ MOZGALOM” 18. SZÁZADI BÖLCSŐJÉNÉL – EMLÉKÉRE EMELTETTE E TÁBLÁT SZÜLŐFALUJA LAKOSSÁGA 1976-BAN.”

Kiss Ferenc emléktábla

Az 1987-ben felavatott emléktábla a Kiss Ferenc-Bajcsy utca sarkán található.

Felirata: “DR KISS FERENC REFORMÁTUS LELKÉSZ ÉS PEDAGÓGUS 1862-1948 TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ ÉS NÉPJÓLÉTI TEVÉKENYSÉGÉVEL MARADANDÓT ALKOTOTT VÁROSUNKBAN  A PÜSPÖKLADÁNYI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET A HAZAFIAS NÉPFRONT VÁROSI BIZOTTSÁGA 1987”

100 éves a Kálvin Téri Általános Iskola emléktábla

A Kálvin Téri Általános Iskola emeletes épületének falán lett elhelyezve 2002-ben. Az iskolát a református egyház alapította 1902-ben.

Felirata: “1902-2002 A KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE”

150 éves a Szolnok- Debrecen vasútvonal emléktábla

A vasútállomás vasút felőli oldalán 2007-ben lett felavatva.

Felirata: “1857-2007 1857. NOVEMBER 25-ÉN INDULT MEG A MENETRENDSZERŰ FORGALOM A TISZAVIDÉKI VASÚT SZOLNOK – PÜSPÖKLADÁNY – DEBRECEN KÖZÖTTI VONALÁN. A 150. ÉVFORDULÓRA ÁLLÍTTATTA: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. NOVEMBER 13.”

150 éves a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal emléktábla

2008-ban helyezték ki a vasútállomás város felőli oldalára a Győrfi Lajos által készített emléktáblát.

Felirata: “150 ÉVES A PÜSPÖKLADÁNY – NAGYVÁRAD VASÚTVONAL 1858-2008 EMLÉKÜL ÁLLÍTTATTA : PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A VÁROSVÉDŐ ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 2008-BAN.”

Simonyi József emléktábla

2008-ban a városháza régi épületének (községháza) falán avatták fel.

Felirata: “EMLÉKTÁBLA E TELEPÜLÉSEN TOBOROZTA HUSZÁRJAIT BÁRÓ VITÉZVÁRI SIMONYI JÓZSEF ÓBESTER, “A LEGVITÉZEBB HUSZÁR” A NAPÓLEONI HÁBORÚK HŐSE ÁLLÍTTATTA: A DEBRECENI “PRO PATRIA” ALAPÍTVÁNY PÜSPÖKLADÁNY ÖNKORMÁNYZATA ÉS POLGÁRAI 2008″

Kodolányi János emléktábla

A Bajcsy utcai Katica óvoda épületének Gagarin utcai falán helyezték el 2010-ben.

Felirata: “KODOLÁNYI JÁNOS 1899-1969 ÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ POSZTUMUSZ KOSSUTH-DÍJAS ÉS POSZTUMUSZ MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAS. ANYAI ÁGON A MARTINOVICH NEMZETSÉG LESZÁRMAZOTTJA E HÁZBAN ÉLT (1924) ÉS SOKSZOR VISSZATÉRT IDE LÁTOGATÓKÉNT. AZ EMLÉKTÁBLÁT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET KÉSZÍTTETTE.”

***

DOMBORMŰVEK

 

Petőfi Sándor dombormű (I.)

A Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy utcai épületének utca felőli falán lett elhelyezve.

Rettegi Istvánné dombormű

1983-ban a múzeumban kapott helyet Győrfi Sándor munkája.

Városcímer (I.)

A MÁV állomás város felőli oldalára helyezték ki 1989-ben Győrfi Lajos alkotását.

Erőss Lajos dombormű

Győrfi Lajos alkotása a református egyházi hivatal falán 1990-ben elhelyezett dombormű

dr. Berencsi György dombormű

1996-ban leplezték le a Rendelőintézet bejárata mellett elhelyezett domborművet, melyet Győrfi Lajos alkotott.

Petőfi Sándor dombormű (II.)

A Győrfi Lajos által 1996-ban készített dombormű a Petőfi Sándor Általános Iskolában látható.

Csenki Imre dombormű

1999-ben leplezték le Győrfi Lajos Csenki Imrét ábrázoló domborművét, melyet a Csenki Imre Művészeti Iskola homlokzatán helyeztek el az iskola alapításának 40. évfordulója alkalmából.

Katica

Győrfi Lajos munkája a 2002-ben készített és a Bajcsy utcai Katica óvoda falán található dombormű.

***

DOMBORMŰVES EMLÉKTÁBLÁK

 

Rettegi Istvánné domborműves emléktábla

2011-ben leplezték le Győrfi Sándor és ifj. Győrfi Sándor alkotását a gimnázium aulájában.

Felirata: “RETTEGI ISTVÁNNÉ TANÁRNŐ 1901-1980 1951-TŐL A PÜSPÖKLADÁNYI ÁLLAMI ÓVÓNŐKÉPZŐ, 1954-TŐL 1968-IG A GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁRA. FÁRADHATATLAN GYŰJTŐMUNKÁVAL, DIÁKJAI SEGÍTSÉGÉVEL, TUDOMÁNYOSAN FELDOLGOZOTT, TÖBB EZER TÁRGYAS ISKOLA-MÚZEUMOT HOZOTT LÉTRE. GYŰJTEMÉNYE A KARACS FERENC MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK ANYAGA LETT 1978-BAN. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2011-BEN.”

dr. Szerdi János domborműves emléktábla

Győrfi Lajos munkáját 2012-ben leplezték le a gimnázium aulájában.

Felirata: “DR. SZERDI JÁNOS TANÁR 1943-2008 1971-TŐL 1999-IG GIMNÁZIUMUNK MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS TANÁRA. A TANÍTÁS MELLETT A DEBRECENI KÍSÉRLETI FIZIKAI INTÉZETBEN ÉS AZ MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETÉBEN TEVÉKENYKEDETT. KÖZÉPISKOLAI FIZIKAI ÖSSZEFOGLALÓ FELADATGYŰJTEMÉNYT ÍRT, CSILLAGÁSZ SZAKKÖRT VEZETETT. MARÓTHY GYÖRGY PEDAGÓGIAI, MIKOLA SÁNDOR FIZIKAI DÍJAT, CSENKI-DÍJAT ÉS PRO URBE KITÜNTETÉST KAPOTT. KIVÁLÓ, TUDÓS TANÁR VOLT. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2012-BEN.”

Pénzes Lajos domborműves emléktábla

2013-ban készült Győrfi Ádám alkotása, mely a gimnázium aulájában lett leleplezve.

Felirata: “PÉNZES LAJOS TANÁR 1939-2006 ISKOLÁNK MATEMATIKA-ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA SZAKOS TANÁRA 1963-TÓL 1999-IG, IGAZGATÓHELYETTESE 1977-TŐL 1993-IG. MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐKÉNT EGYIK FŐ SZERVEZŐJE VOLT A LÉNÁRD-MÓDSZER BEVEZETÉSÉNEK. NAGY SZAKMAI TUDÁSSAL TANÍTOTT, TANÍTVÁNYAIT TISZTELTE ÉS SZERETTE. TEVÉKENYSÉGÉÉRT MARÓTHY GYÖRGY- ÉS PRO URBE-DÍJAT, MINISZTERI DICSÉRETET ÉS KIVÁLÓ MUNKÁÉRT KITÜNTETÉST KAPOTT. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2013-BAN.”

Dr. Kálmánfi Béla domborműves emléktábla
.
Győrfi Lajos 2015-ben készült alkotását a Karacs Ferenc Gimnázium aulájában leplezték le.
.
Felirata:  “DR. KÁLMÁNFI BÉLA IGAZGATÓ FŐISKOLAI TANÁR, NÉPRAJZKUTATÓ 1924-1988 1951-1959 KÖZÖTT ISKOLÁNK IGAZGATÓJA, ZENETANÁRA, KÓRUSAINAK VEZETŐJE VOLT. 1951-BEN MEGSZERVEZTE AZ ÓVÓNŐKÉPZŐT, 1954-BEN AZ ÁLLAMI ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMOT. 1959-BEN JAVASLATÁRA VETTE FEL ISKOLÁNK KARACS FERENC NEVÉT, AKIRŐL KÉSŐBB KIADVÁNYT SZERKESZTETT. 1959-1985 KÖZÖTT AZ ESZTERGOMI TANÍTÓKÉPZŐBEN, MAJD TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN TANÍTOTT. ZENEGYŰJTŐ MUNKÁSSÁGÁNAK EREDMÉNYE A ROZMARIN ZELENY SZLOVÁK ÉS A GLÜCK AUF! NÉMET NÉPDALKÖTET. ORSZÁGOS HÍRŰ SZLOVÁK ÉS NÉMET KÓRUSOKAT VEZETETT. KIVÁLÓ ZENEPEDAGÓGIAI ÉS NÉPZENEKUTATÓ TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT SZÁMTALAN KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT. A NEVÉT MŰVELŐDÉSI HÁZ ŐRZI PILISCSÉVEN. ÁLLÍTTATTA A KARACSOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE 2015-BEN.”

     

***

EMLÉKKÖVEK

 

Gellér Sándor emlékkő

2007-ben, a sportcsarnok névadása alkalmából lett elhelyezve a Petőfi utca felől.

Az emléktábla felirata: “VÁROSUNK DÍSZPOLGÁRA AZ ARANYCSAPAT JÁTÉKOSA GELLÉR SÁNDOR EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS VÁLLALKOZÓI 2007. AUGUSZTUS 17.”

Bucsánszky József emlékkő

2008-ban a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal megnyitásának 150. évfordulója alkalmából a vasútállomás előtti körforgalomba lett elhelyezve. Ekkortól viseli a vasútállomás előtti tér Bucsánszky József nevét.

Az emléktábla felirata: “BUCSÁNSZKY JÓZSEF FELÜGYELŐ TISZTELETÉRE AKI SOKAT TETT AZÉRT, HOGY 1857-BEN PÜSPÖKLADÁNYON ÁT ÉPÜLJÖN MEG A SZOLNOK – DEBRECEN VASÚTVONAL. EMLÉKÜL ÁLLÍTTATTA: PÜSPÖKLADÁNY LAKOSSÁGA NEVÉBEN A VÁROSVÉDŐ ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 2008-BAN.”

Wass Albert emlékkő

2013-ban a református templomkertben lett elhelyezve.

***

 

KOPJAFÁK

 

Kopjafa

Sándor János erdélyi fafaragó készítette 1993-ban, a Testvérvárosok parkjában található.

Emlékezés kopjafája

Az 1945-89 közötti kommunista terror áldozatainak emlékére állították fel 2002-ben a református templomkertben Nagy Sándor kopjafáját.

Batthyány kopjafa

A református templom parkjában lett felállítva 2007-ben. Készítője Nagy Sándor.

Wass Albert kopjafa

A Petri-telepi óvoda előtt lett felállítva 2008-ban.

***

EGYÉB

 

Feszület (I.)

A római katolikus templomkertben áll. Talapzatán az “ISTEN DICSŐSSÉGÉRE EMELTETTE IDB. SZUROMI ANDRÁS ÉS NEJE PÁSZTOR KATALIN 1907” felirat áll.

Őrdaru (városjel)

1987-ben a városhatárban került elhelyezésre Győrfi Lajos munkája.

Őrdarus címerpajzs

A Városháza homlokzatán lett elhelyezve.

Darvak (falkép)

A “Lordok háza” tűzfalán látható falkép, amely 1994-ben készült,  Antoni Gabarre alkotása.

Békeoszlop

1998-ban helyezték el a Testvérvárosok parkjában.

Városcímer (II.) (falkép)

A bíróság épületének homlokzatára lett felfestve 1999-ben.

Üzenet a jövőbe

A Kálvin Téri Általános Iskola alapításának 100. évfordulója alkalmából helyezték el az iskola udvarán 2002-ben.

Napfény

2003-ban a Honvéd utcai Napfény óvoda bejáratánál helyezték el.  Készítője Kiss Tamás.

Feszület (II.)

A Rákóczi utcán, a római katolikus templom előtt áll.

Díszkút

A Hősök terén áll.

Életfa (I-II.) (falkép)

A Kálvin Téri Általános Iskola homlokzatát díszíti Bába Brigitta munkája, mely 2014 novemberében készült.

            

 

***

A Testvérvárosok parkjában (Bocskai-Damjanich utca sarkán) elhelyezett Andalucia, a Híd, a Pusztulás és a Mosztári híd című szobrok a Pro Arte Alapítvány által szervezett Nemzetközi Kőszobrász Szimpozionon készültek 1994-1995 évben. A Millecentenáriumi ünnepségek alkalmából kerültek felállításra 1996-ban.

*

A “Köztéri alkotások Püspökladányban” című összeállítás a Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben; a Püspökladányi kalauz; és a Püspökladányi hírek lapszámainak felhasználásával készült.

*

Összeállította és a fotókat készítette: BERE TAMÁS

***

A hozzászólások megtekintéséhez kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban!

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz