Azok a 60-as évek

2015. 05. 16.

Püspökladány az 1960-as évek legelején

Egy album képei…

.

A püspökladányi Petritelepi Általános Iskola jóvoltából egy különleges fotóalbumot szeretnék bemutatni, melynek kartonra ragasztott régi felvételei a település épületeinek és lakóinak emlékét, Püspökladány miliőjét őrizték meg egyedülálló módon, az érdeklődő utókor számára. A fennmaradt fényképalbum, e kivételes helytörténeti emlék – a fotográfiákból nyerhető információk alapján – 1960-63 között készülhetett, s 31 fotó segítségével körbekalauzol bennünket az akkori Püspökladányban.

Köszönöm a Petritelepi Általános Iskolának és Griger Mihályné igazgatónőnek a fotók közzétételének lehetőségét, és azt, hogy e rendkívüli válogatás a Püspökladány Anno honlap felületén jelenhetett meg először elektronikus formában. Az eredeti képek megtekinthetőek voltak egy időszakos rendezvény keretében a Petritelepi Fiókkönyvtárban is (Karcagi u. 28.).

A fotók az albumban szereplő eredeti megnevezésükkel kerülnek közzétételre, de zárójelben az épületről, vagy a benne székelő intézményről fellelhető néhány fontos információ is feltüntetésre kerül. Szöveges gyűjtőmunka, képszerkesztés: Püspökladány Anno honlap, Megyaszai Szilvia szerkesztő.

Az albumban látható épületek, intézmények többségéről önálló menüpontban is olvashatnak a honlapon, a megfelelő fejezeteknél. Kérem, vegyenek részt a Püspökladány Anno honlap segítségével egy virtuális barangoláson és “időutazáson” a régi Püspökladányban!

*

Püspökladány az 1960-as évek legelején:

 

(1. kép) Községi Tanács épülete
(1851-ben épült, ma a Városháza épülete)

 

(2. kép) Hősök tere
(A kép előterében Horváth Géza szobrászművész alkotása, a Hősök Szobra)

 

(3. kép) Járási Tanács
(Az 1800-as évek közepétől a Rákóczi Szálloda épülete, 1950-1965 között a Járási Tanács, 1965-1971 között a Községi Tanács székhelye, ezután a Lenin Mezőgazdasági Tsz székháza volt)

 

(4. kép) Kenyérgyár
(Az első püspökladányi Hengermalom épületének átalakítása, kitoldása után 1963 óta üzemelt)

 

(5. kép)

 

(6. kép) Állami Általános Gimnázium
(1931-től a Szent Imre Iskola, majd Leányiskola, 1951-től az Állami Óvónőképző Intézet, 1955-1963 között a Gimnázium, ezután a középiskolai kollégium épülete)

 

(7. kép) Polgári Iskola
(1928-1945 között a Polgári Iskola, ezután az állami általános iskola, 1964-től a Petőfi Sándor Általános Iskola felső tagozatának épülete)

 

(8. kép) Nagylányiskola
(1902-től református népiskola, leányiskola, 1945-től református általános iskola, 1948-tól állami ált. leányiskola, 1952-től a Zója Általános Iskola működött benne)

 

(9. kép) Járásbíróság épülete
(A Királyi Járásbíróság 1871-től a Városháza épületében működött, 1908-ban költözött ezen új, impozáns épületbe, melyet “Palotának” neveztek el a helybeliek)

 

(10. kép) Posta
(Ebben az épületben 1953. óta működik a Kossuth utcán)

 

(11. kép) Bank
(1909-ben épült az épület, ekkor költözött ide a már működő Püspökladányi Hitelszövetkezet – a Picula – ami 1952-ben szűnt meg. 1953-tól a Magyar Nemzeti Bank Püspökladányi Fiókja volt.)

 

(12. kép) Községi pártbizottság háza
(A Magyar Szoc. Munkáspárt Községi Bizottságának székhelye volt 1962-ig, a Kossuth u. 4. alatt. Ma már nem létező épület)

 

(13. kép) Járási pártbizottság székháza
(A Magyar Szoc. Munkáspárt Járási Bizottsága 1972-ig a Rákóczi u. 14-ben székelt, ezután költözött az új, Kossuth u. 6. alatti épületbe)

 

(14. kép) Béke Mozi
(1926-tól üzemelt ebben az épületben a Rákóczi utcán. Ma már nem létező épület.)

 

(15. kép) TBC Gondozó Intézet
(Építési ideje ismeretlen, működött az épületben a 19. század elejétől tiszttartók hivatala, majd kat. vallásalapítványi főfelügyelőség, 1953-ig postahivatal, az utcai frontszakaszon 1949-től TBC Gondozó Intézet, a hátsó épületrészben 1952-1987 között szülőotthon, 1988-tól pedig Belgyógyászati Utókezelő)

 

(16. kép) Karacs Ferenc Emléktábla
a Petőfi u. 14. szám alatti házon

 

(17. kép) Móricz Zsigmond Kultúrház
(A Petőfi u. 1. alatti épület eredetileg a Püspökladány és Vidéke Ipartestület székháza volt, 1926-ra épült fel az utcai része, majd folyamatosan bővült az épület. 1950-61 között Móricz Zsigmond Járási Kultúrházként, majd művelődési házként működött. 1977-től itt kapott helyet az Ifjúsági Ház, egészen 1993-as lebontásáig. Ma már nem létező épület.)

 

(18. kép) Könyvtár
(Az 1949-ben szervezett Községi Népkönyvtárból 1953-ban született meg a Járási Könyvtár, mely a kezdetektől fogva a Petőfi u. 4. alatt működött. 1964-ben még ebben az épületben üzemelt. Ma már nem létező épület)

 

(19. kép) Petőfi TSZ székháza
(A Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 1950-ben alakult meg, székháza a Jókai u. 4. alatt volt. Ebben az épületben kapott helyet később a Flakongyár. Ma már nem létező épület.)

 

(20. kép) Lenin TSZ székháza
(A Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 1960-ban jött létre több helyi termelőszövetkezet egyesülésével. Székháza a Rákóczi u. 37. és Rákóczi u. 13. alatt volt. Innen költözött át 1971-ben a Hősök tere 5. szám alá. Kora egyik leghíresebb hazai rizstermelő szövetkezete volt. Ma már nem létező épület.)

 

(21. kép) Óvoda
(A kép felirata nem árulja el, hol készült. Az Árpád utca 18. alatti óvoda 1905-ben nyílt meg községi nyári menedékházként, 1948-tól lett egész éven át üzemelő óvoda. Az Úttörő utcai óvoda 1900-ban nyílt meg községi gyermekmenedékházként. A Bajcsy-Zs. u. 6. alatti óvodát 1951-ben szervezték meg. A petritelepi óvoda a Karcagi u. 37. alatt 1935-ben, az újtelepi óvoda a Mező Imre 48. alatt 1961-ben épült. A Zrínyi u. 2. alatt létesült az egykori Óvónőképző Intézet mintaóvodája, mely 1953. óta működik. )

 

(22. kép) Szovjet emlékmű
(A II. világháború alatt a Községházán ideiglenesen kialakított kórházban elhunyt katonákat a Hősök terén temették el. A Hősök terén két szovjet sír volt, egy egyes és egy tömegsír. Ezeket az 1990-es években kihantolták és a köztemetőbe helyezték át.)

 

(23. kép) Fatelítő
(A püspökladányi telítő telepet a Magyar Posta építette 1906-ban, az 1924-25. években a MÁV átvette a postától az üzemet és átépítette.)

 

(24. kép) Téglagyár
(A Péterdeák-dűlőben, a régi római kat. temető mögött, az Újtelep és a MÁV pályaudvar között feküdt. Egykor két téglagyár is állt egymás mellett. A temető melletti téglagyárat az 1910-es években vette meg Tisza Imre földbirtokos, majd később a Püspökladányi Hitelszövetkezet, mely gyár 1970-ig működött.)

 

(25. kép) Gyógyszertár
(Az 1900-as évek elején – a századfordulón – két gyógyszertár is működött Püspökladányban. A Kossuth u. 5. alattit az 1920-30-as évek tulajdonosa után Birtók-patikának hívták. A másik a Rákóczi u. 1. alatt működött (Werner-patika), melyet új tulajdonosa a Községháza alá költöztetett az 1930-as években, ezt az új tulajdonosa után Skoumal-patikának nevezték.)

 

(26. kép) Orvosi rendelő

 

(27. kép) Telepi posta
(A petritelepi posta a 3. számú postahivatal volt a településen és a Vöröshadsereg utca, későbbi Petri Pál utca 75. alatt működött.)

 

(28. kép) Petritelepi Mozi
(A Petőfi Sándor Filmszínház a Karcagi u. 44. alatt működött)

 

(29. kép) Csengős iskola
(A Karcagi u. 35. szám alatti iskolaépület közismert neve volt. Nevét onnan kapta, hogy a telepi iskolaépületek közül ennek az egynek volt udvari csengője)

 

(30. kép) Szirénás iskola
(A Karcagi u. 26. szám alatti iskolaépület a légoltalmi szirénájáról kapta a nevét)

 

(31. kép) Új iskola

*

Köszönöm a figyelmüket és a Petritelepi Általános Iskolának a képeket!

*

 

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz