Római katolikus iskolák

***

Római katolikus iskolák

Ladány első római katolikus iskolája a mai Hősök tere 2. sz. alatti telken épült, így ez a telek 1780-as évek közepétől iskolai célt szolgált.

–  Szent Imre iskola
1930-31-ben a Hősök tere 2. sz. alatti telken új iskola épült, melyet a homlokzatán elhelyezett Szent Imre herceg szobra után Szent Imre-iskolának (ez a későbbi kollégium) neveztek el.
Egyházi feljegyzések nem maradtak az építés körülményeiről. Államosításkor a Leányiskola kapta, majd 1951-től az Óvónőképzőé lett, 1956-tól a gimnáziumé. Miután a gimnázium új épülete elkészült, ez az épület diákotthon lett. Az 1960-as évek elején megnyújtották az épületet a szomszéd telek felhasználásával és összeépítették a községi tanácsházzal.
A diákotthon udvarán lévő régi épület egyik fele az 1840-es évek közepén, másik fele az 1880-as évek legelején épült, ez korábban iskola és tanítói lakás volt, majd 1932-től római katolikus kultúrházzá alakították. Államostíás után először az óvónőképző, majd a gimnázium tornaterme lett.

–  Géczi-féle iskola
A Rákóczi u. 4. alatti volt római katolikus iskola, melyet a közel 40 éven át benne lakó és tanító Géczi Alajos (1860-1943) római. Kat. Tanítóról neveztek el. Ez az épület adott helyett később a bölcsődének.

– Zárda (Isteni Megváltó Leányai soproni szerzetes rend püspökladányi fiókháza)
Haladás u. 2. sz. alatt. A Római Katolikus Egyházközség tanácsa elhatározta, hogy a hitélet elmélyítése, főleg a leányok erőteljesebb vallásos nevelése érdekében a tanítói állásokat szerzetesrendi tanítónőkkel tülti be, és lakásuk céljára zárdát emel. Mivel a Szent Imre iskola építése kimerítette az egyház kasszáját, ezért a darányi-telepi róm.kat iskola tanítói lakását alakítatta át zárda céljára 1932-ben.1940-ig már 6 szerzetesrendi tanítónő tanított.
Először kibővítették az épületet, majd 1942-ben egy kápolna is épült. Államosítás után a nővérek nem fogadták el az állami tanítói állást és így a zárda, mint római katolikus iskola 1950-ben megszűnt.

– Zrínyi utcai iskola
A katolikus olvasókör utca felőli helyiségében egy tantermet létesített a fiúiskola szülői munkaközössége, melyben az 50-es évek elejétől tanítottak.

(Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben, 1974.)

***


Tovább a friss hozzászólásokhoz