A Magyar Tüzér (I. vh.)

A  MAGYAR  TÜZÉR

Alcím: A magyar tüzérség története

 

**

A Magyar Tüzér néhány lapja

**

Szerkesztették: az I. és II. részt vitéz Felszeghy Ferenc ny. tábornok, a történelmi arcképcsarnokot Reé László.

Előszó: vitéz tiszabeői Hellebronth Antal.

Felelős kiadó: Reé László Könyvkiadó és Terjesztővállalata, Budapest, (Merkantil-nyomda) (1938.)

*

A könyv egy képzeletbeli sorozat egyik részének tekinthető, amennyiben ennek nevezzük a magyar fegyvernemek történetéről és az I. világháború katonáiról készült albumokat. Ez az album alcíme szerint is a magyar tüzérség történetét hivatott bemutatni a legteljesebb alapossággal, több, mint 380 oldalon keresztül, valamint kiegészítve katonái arckép- és adattárával is.

Az album tartalma az alábbiak szerint foglalható össze:

Az I. rész mutatja be a középkor hadigépeit, a magyar tüzérséget a középkorban, majd a hódoltság korában, végül 1914-ig az összes fellelhető adatot és információt, mely a tüzérség történetéről fellelhető.

A II. rész kimerítő alapossággal tárja elénk a magyar tüzérség I. világháborúban betöltött szerepét, harcait, a hadszíntereket stb, mindezeket számos képpel, ábrával és térképvázlattal illusztrálva.

A kötet III. része „A magyar tüzér fényképcsarnoka”, mely tartalmazza az első világháború vége előtt a magyar tüzérségnél szolgált tisztek, altisztek és legénység adatait és fényképeit.

A Magyar Tüzér érdekessége – hogy bár előszava alapján minden kötete 1938-ban jelent meg – ezen tény feltüntetése nélkül többféle kiadásban. Az album a tüzérség történetét leíró 382. oldaláig minden kiadásban azonos, az ezután fellelhető fényképcsarnok más és más, feltételezhetően attól függően, melyik ezredet mutatja be.

Én magam kétféle kiadással találkoztam, az egyikben találtam a püspökladányi hősöket és további, a Tiszántúl vidékéről származó katonákat. A Magyar Tüzér másik kiadásában a Dunántúlról, ezen belül is elsősorban az Észak-Dunántúlról származó katonák arcképei és adatai kerültek feltüntetésre. Azt, hogy nevük szerint mely ezredek szerepelnek az albumban, nem tüntették fel annak szerkesztői. Arról sincsenek információim, hogy a Magyar Tüzérnek összesen hányféle kiadása jelent meg.

A Magyar Tüzérben sok püspökladányi hős nevére és arcképére lehet találni, melyeket folyamatosan töltök fel a honlapunk I. világháborús Fotótárába. Kérem, látogasson el oda is és emlékezzünk együtt püspökladányi őseinkre és hőseinkre!

(A püspökladányi hősök nevét tartalmazó Magyar Tüzért köszönöm Fekete Ferencnek és lányának, Marsiné Fekete Juditnak, akik azt rendelkezésemre bocsátották!)

 

Megyaszai Szilvia


***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz