Hősi halottaink névsora

Készítette: Megyaszai Szilvia (2014. 06. 28.)

Az adatok további felhasználása a szerző engedélyével lehetséges!

 

 

 

 

 

EMLÉKEZZÜNK

Püspökladány első világháborús hősi halottaira!

 

1914. június 28. – 2014. június 28.

Pontosan száz év telt el azóta, hogy Gavrilo Princip szerb nacionalista Szarajevóban leadta halálos pisztolylövéseit a Habsburg főhercegi pár tagjaira, Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökösre és feleségére, Zsófiára. A főhercegi pár halálát követő diplomáciai bonyodalmak a 20. század elején megszilárduló európai katonai szövetségek konfliktusához, és az első világháború kirobbanásához vezettek.

Alig egy hónappal a merénylő pisztolylövései, 1914. június 28. után már egész Európa háborúban állt. Az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbiát vádolta a támadás kitervelésével. Németország támogatásával a Monarchia megtámadta Szerbiát, amelynek szövetségesei – Oroszország és Franciaország – rövid idő alatt szintén a háború résztvevői lettek. Nagy-Britannia és vele a nemzetközösségi területek szintén beléptek a háborúba, és így tett később az Egyesült Államok is. Mire a “Nagy Háborúnak” nevezett világégés 1918-ban véget ért, egyes becslések szerint mintegy 19 millióan haltak meg – tízmillió civil és kilencmillió katona – s további milliók kerültek ki örök életükre rokkanttan a háborúból. Magyarország emberveszteségei hozzávetőlegesen félmillió hősi halott és 1,5 millió sebesült katona.

Ebben a kegyetlen háborúban közel 500 püspökladányi férfi is életét vesztette (de rajtuk kívül több százan járták meg a háborút, akik szerencsésen, s élve tértek haza szülőfalujukba). Legtöbb hősi halottunk ma is idegen földben, távoli országok jelölt, vagy jeltelen sírjaiban nyugszik, de itthon is sokan elhunytak, a háborúban szerzett sebesüléseik következtében. Ma már nehéz emelkedett pátosz nélkül beszélni róluk, de ezen patetikus szavakat nem az öröm, hanem a fájó emlékezés és a tisztelet mondatja velünk.

Kik voltak e püspökladányi férfiak, akik meghaltak egy számukra talán idegen eszméért, kötelező parancsszóra? Ők nem katonák voltak elsősorban! Hiszen nem ők választották hivatásuknak a fegyverforgatást, a gyilkolást, őket a hazájuk küldte a háborúba, s ott elsősorban az életükért harcoltak, s a túlélésért. Ők földművesek voltak, s szakmunkások, kereskedők, vagy épp értelmiségi munkát folytató pedagógusok, hivatalnokok…. emberek…. szülők gyermekei, gyermekek szülei, valakinek a házastársa, testvére, barátja. S mind az első világháború halottai lettek.

Emlékezzünk rájuk! A háború kitörésének 100. éves évfordulóján nem a háborút ünnepeljük, hanem az életet és az elesetteket gyászoljuk. Helyezzünk saját halottaink emlékére 463 – névvel ellátott – koszorút a béke képzeletbeli oltárára, elrettentésképpen minden további háború elkerülése érdekében.

*

A honlap Nagy Háborús sorozatának mai részében az első világháború püspökladányi áldozatainak; a háborúban, vagy sebesülésük következtében itthon elhunyt katonáknak a névsora kerül közreadásra, a kutatások során eddig fellelt és rendelkezésre álló ismeretek alapján. A névsor nem teljes, a jelenleg összegyűjtött nevek száma 463, mely több, mint amennyi a püspökladányi I. világháborús emlékművön szerepel (mely 1929-ben szintén hiányosan került felvésésre).

Az összeállításban a rendelkezésre álló információk közül néhány adat – a nevek mellett – feltüntetésre kerül pl. a bevonulás ideje, alakulat megnevezése és temetés helye. Az adatok között olyan nevek, vagy részinformációk is szerepelnek, melyek a legújabb kutatások során váltak ismertté, s némelyike még publikálatlan, feldolgozás alatt álló kutatási anyagokban szerepelnek (s így ezek se az emlékművön, se Nedolay Albert Püspökladányi hősi halottak albumában sem kerültek feltüntetésre). Több, háborúban elesett püspökladányi ősünk neve, illetve felkutatott adatai itt, ezen az oldalon olvashatóak először!

Az 1929-ben felállított püspökladányi hősi emlékmű történetéről és Püspökladány hősi halottairól az országos terjesztésű Katonaújság 2014. áprilisi számában olvashatnak egy részletes összeállítást.

(Az itt közzétett névsorban korabeli fotókat is láthatnak és az összeállítás végén egy megindító videó-összeállítást.)

A püspökladányi I. világháborús hősi emlékmű (fennállásának 85 éves történetéről és a püspökladányi áldozatokról a Katonaújság 2014. áprilisi számában olvashatnak)

 

*

Püspökladány első világháborús hősi halottainak névsora:

(a névsor – mai ismereteink szerint – nem teljes)

Alker István
Angyal József Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 16. huszárezredhez. Eltemetve: orosz harctéren
Aszódi András
Atkári János
Babos János
Babos József
Bachmer József
Bakondi István
Balasi László Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: szerb harctéren.
Balázs József
Balogh Sándor
Bangó János
Bangó Sándor Bevonult 1917. március 15-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Baranyai Béni (Benjamin) Bevonult 1909-ben Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Baranyai Imre
id. Baranyai Imre

Baranyai Károly Bevonult a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Szálnok melletti harctér.
Baranyai Lajos
Baranyai Sámuel
id. Baranyai Sámuel
Baranyai Sándor
Baráth János
Bálint András
Bárci Albert Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Bárczi Imre Bevonult a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Szálnok melletti harctér.
Bárczi István Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 39. közös gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.
Bárczi József
Bedő Gyula
Benedek Zsigmond Bevonult 1914. júliusában Nagyváradra, a 37-ekhez.
Berke Imre Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Püspökladányban.
Bes(s)enyei Ferenc Bevonult 1912. október 6-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Besenyei István Bevonult 1912. október 6-án Debrecenbe.
Besenyei István
Besenyei József
Béres András Bevonult Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Béres Lajos Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Béres Sándor
Bihari Albert Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Bihari István
Bihari József
Bihari Péter Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 2. honvéd huszárezredhez.
Dr. Blum Sámuel Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Boczán János
Boczka Antal
Bogdán Sándor Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Bojtor József
Bojtor Sámuel Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Borsos Benjámin
Borsos Elek
Borsos Sámuel Bevonult 1914. július 27-én Lugosra, a 21. tüzérezredhez. Eltemetve: Karánsebesen, a hősök temetőjében.
Bőr Mihály Bevonult 1915. április végén, mint polgári szekerész. A harctéren Kolomeánál besorozták a 39. gyalogezredhez, Königrätzbe. Eltemetve: Viktóriában, a hősök temetőjében.

Tábori mise a harcba indulás előtt. Remény a túlélésért.

Csala József Bevonult 1914. augusztusban Lugosra, a 8. honv. tábori ágyús ezred 2. lőszeroszlopához.
Csáti József Bevonult 1915. február 15-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Csáti Mátyás
Csáti Károly
Csáti Károly
Császár Mihály Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).
Császár Mihály
Csontos Mihály
Csorba István
Czinege József Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a honvéd népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Szálnok környékén.
Dalmi Albert
Dalmi Benjámin
Darai József
Darai Sándor
Daróczi Lajos Bevonult 1915. március 15-én Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez.
Daróczi Lajos Bevonult 1916. március 4-én Debrecenbe, a 2. honvéd huszárezredhez. Eltemetve: Lutz-ban.
Daróczi Lajos
Daróczi Lajos
Daróczi Sándor Bevonult 1914. július 29. Debrecenbe a 3. honvéd gyalogezred 11. századához.
Daróczi Sándor Bevonult 1914. július 28. Debrecenbe a 3. honv. gyalogezredhez. Eltemetve: Debrecenben, a hősök temetőjében.
Daróczi Sándor
Deme Imre
Deme Jeremiás
Deme Sámuel
Demetrovics János
Dicső Márton Bevonult 1915-ben Versecre, a 309. népf. gyalogezredhez.
Dorogi Márton
Duró Imre
Duró Sándor
Egri Benjamin Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Győrött, a hősök temetőjében.
Egri Lajos Bevonult 1913. októberében Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Egri Lajos
Egri Sándor
Ehrenfeld Ernő Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez, onnan áthelyezve az aradi vadászezredhez.
Elekes Ferenc
Erdei Gábor
Erdei (v. Erdélyi) István Bevonult a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Szálnok melletti harctér.
Erdei József  Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Erdei Márton Bevonult 1915. őszén Debrecenbe, mint hadi munkás. Ilyen minőségben a szerb harctérre került, ahol beosztották a 3. népf. gyalogezredhez és betegápolóként szolgált. Eltemetve: Krusevácon.
Eötvös Lajos
Faragó Sándor
Farkas Péter Bevonult 1915. január 16-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Fazekas Lajos Bevonult 1914. augusztus 20-án Debrecenbe, a 39. gyalogezred 3. századához. Eltemetve: Rostow-ban.
Fazekas Lajos Bevonult 1915. november 3-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren, közös sírban.
Fazekas Lajos
Fazekas Sámuel
Fazekas Sándor Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezred 3. századához.
Federics József Bevonult 1914. augusztus 25-én Debrecenbe, a 39. gyalogezred 4. századához. Eltemetve: Miskolcon, a hősök temetőjében.
Fehér József
Fekete Albert Bevonult 1915. december 10-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Fekete Benjamin Bevonult 1915. február elején Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.
Fekete Lajos Bevonult 1915. január 15-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Fekete Lajos
Fekete Sándor
Fekete Sándor
Fenyves Miklós
Ferenczik József
Ferenczik József
Fodor Gábor
Fodor János
Fodor József
Fórián József  Bevonult 1915. decemberben a 39. gyalogezredhez.
Fórián József
Fórián Lajos
Fórián Sándor
Fórián Sándor
Fórián Sándor
Foglicsek Károly
Fridmann Izidor
Fukszius János
Fürdős Ferenc
Füzér József
Gali Lajos Bevonult 1914. augusztusban Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Újvidéken, a futaki hősök temetőjében.
Gebei József Bevonult 1914. július 27-én Versecre, a 2. honvéd tüzérezredhez.
Gebei Lajos
Géczy Árpád Bevonult 1914. augusztus 2-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Gombos Mihály Bevonult: 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).
Gönczy Mátyás Bevonult 1916. május 19-én Debrecenbe, a 39-es gyalogezredhez.
Gönczi Sándor Bevonult 1912. október 6-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Grünfeld Sándor Bevonult 1912. október 6-án Debrecenbe, a 39. gyalogezred 3. századához.
Gyöngy István Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
ifj. Gyöngy János Bevonult 1914. októberben, Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: Sátoraljaújhelyen.
Gyöngy Tamás
Győri György
Győri Imre Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezred 14. századához. Eltemetve: olasz harctéren.
Győri József Bevonult 1911. október 6-án Bécsbe, az 1. huszárezredhez. Eltemetve: Stan folyó partján
Győri Lajos
Győri Pál Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Győri Péter
Györkei Sándor
Hajdu Imre
Hajdu Sándor
Haraszti Sándor
Hári András Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 39. gyalogezred 13. századához.
Hári Imre
Hári Imre
Hegedűs Béla Bevonult 1917. április 18-án Königrätzbe. Eltemetve: Püspökladányban.
Hegedűs Ferenc Bevonult 1915. június 2-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Nova-Gradiskai katonai temetőben.
Hegedűs Gábor
Hegedűs János Bevonult 1915. július 10-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Püspökladányban.
Hegedűs Lajos Bevonult 1914. július 27-én Temesvárra, a 21. tüzérezredhez. Eltemetve: Galíciában.
Hegedűs Lajos
Hegedűs Lajos
Hegedűs Márton Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 2. honvéd huszárezred 2. századához.
Hegedűs Sámuel Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Hegedűs Sándor
Hegedűs Sándor
Horváth István
Horváth Sz. János Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Horváth János
Horváth Lajos Bevonult: 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).
Horváth Lajos
Horváth Mihály
K. Horváth József
Janó Lajos
Janó Sándor Bevonult 1914. december 20-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).
Jenei Benjamin Bevonult 1915. január 16-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Jenei Sándor Bevonult 1912. október 6-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Joó János
Joó József
Juhász József
Juhász Imre Bevonult: 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).

Juhos Imre

Akik a harctéren estek el…

vitéz Kabai József Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Karacs Elek
Karacs Gábor Bevonult 1915. május 15-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.
Karacs József Bevonult 1914. október 26-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Karacs Károly Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Karacs Sándor Bevonult 1912. október 6-án Debrecenbe, a 2. honvéd huszárezredhez.
Karacs Sándor Bevonult 1915. január 4-én Debrecenbe, a 39. közös gyalogezredhez.
Karacs Sándor Bevonult 1914. november 3-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Karacs Sándor Bevonult 1915. március 3-án Debrecenbe, mint hadimunkás.
Katona Károly
Kádár Imre
Kádár Sándor
Kárai Antal
Kárai Balázs Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez. Eltemetve: szerb harctéren (Valjevó környékén).
Kárai Balázs Bevonult 1915. november 3-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Kárai Benjámin Bevonult 1924. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: Kelet-Kárpátokban.
Kárai Imre Bevonult 1915. február 8-án Debrecenbe, mint hadimunkás. Eltemetve: Lemberg, katonai temető.
Kárai István Bevonult 1915. december 10-én Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Trieszt melletti opcinai temetőben.
Kárai Sándor
Kárai Sándor
Károlyi Imre
Keller András
Keller András
Keller Mihály
Kerekes Benjámin
Kerekes Ferenc
Kerekes József
Kerekes Lajos
Kerekes Sándor
Keserű Imre
Keserű József Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Galíciában.
Keserű Lajos
Keserű Sámuel Bevonult 1915. március 15-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Keserű Sámuel
Keserű Sándor Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Doberdó (olasz harctéren).
Keserű Sándor

Kirzsa József  Bevonult 1915. áprilisban Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Kirzsa Márton
Kiss Albert
Kiss Bálint
Kiss Imre
Kiss Imre
Kiss József
Kiss Sándor
Kiss Sándor
B. Kiss Balázs
B. Kiss Balázs Bevonult 1915. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
B. Kiss István Bevonult 1917. szeptember 10-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
B. Kiss József Bevonult a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Szálnok melletti templomkert.
B. Kiss Sámuel Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
B. Kiss Sándor Bevonult 1916. február 7-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
B. Kiss Sándor Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Cs. Kiss István Bevonult 1914. október 20-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Cs. (vagy K.) Kiss István
Cs. Kiss Lajos Bevonult 1914. augusztus végén Debrecenbe, a 16. közös huszárezredhez. Eltemetve: Bukovinában.
Cs. Kiss Sándor Bevonult 1914. július 27én Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Piripecsi temető, olasz harctér.
K. Kiss Lajos
P. Kiss Lajos
P. Kiss Sándor Bevonult 1915. július 28-án. Eltemetve: olasz harctéren.
Klein Béla
Klein Imre
Klein Lajos Bevonult 1915. elején Szolnokra.
Klenczner Imre
Klenczner István Bevonult 1914. szeptemberében Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Alessió hadi temetőjében.

Kohári János Bevonult 1915. októberében Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: Kolozsvári katonai temetőben.
Kolláth Lajos Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Kolompár Antal
Kosonczky Benjámin
Körtvélyesi Sándor Bevonult 1914. augusztus elején a 39. gyalogezred 4. századához.
Kóthi Sándor Bevonult 1915. november 3-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: Püspökladányban.
Kóthi Sándor
Kovács Ferenc
Kovács Imre Bevonult 1916. február 28-án Königrätzbe, a közös 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Püspökladányban.
Kovács Imre Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Kovács János
Kovács József
Kovács Kálmán
Kovács Lajos
Kovács Mihály
M. Kovács Ferenc
T. Kovács Sámuel Bevonult 1915. május 15-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.

Kozma Antal Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Ungvári katonai temetőben.
Kozma József
Kurucz Gáspár Bevonult 1917. júniusában.
Kurucz István
Lami Ernő Bevonult 1914. augusztus 25-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Leichter József
Lénár(d)t József
Lévai Albert
Lévai István
Lövei Albert Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Lövei András Bevonult 1914. július 27-én Temesvárra, a 7. szekerész osztaghoz.
Lövei András
Lövei Balázs
Lövei István Bevonult 1914-ben Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Magyar Lajos
Magyar Sándor
Makai Benjámin
Makai Mihály Bevonult 1914. augusztus 20-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.

Marsi József Bevonult: 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Érfalu mellett.
Matúz Imre Bevonult 1914. augusztus 14-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Meisels József
Mészáros Imre Bevonult 1914. decemberben Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Mészáros József
Mészáros Lajos Bevonult 1915. őszén Königrätzbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Bécsben.
Mészáros Sándor Bevonult 1915-ben. Eltemetve: olasz harctéren.
Mogyorósi István Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Morvai István
Mosolygó András Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez, onnan áthelyezve a 37. gyalogezredhez.
Mosolygó Péter 1915. április végén az orosz harctérre ment, mint polgári szekerész. Ott besorozva a 39. gyalogezredhez, s bevonult Königrätzbe.
Nagy Albert
Nagy Antal Bevonult 1914. október 6-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Nagy Benjámin Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc
Nagy Imre
Nagy Imre
Nagy József
Nagy József
Nagy Károly
Nagy Lajos Bevonult 1914. július 28-án a zágrábi szekerész osztaghoz.
Nagy Péter
Nagy Sándor Bevonult 1914. július 27-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Nagy Sándor Bevonult 1914. október 6-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Püspökladányban.
Nagy Zsigmond Bevonult 1914. július 28-án Nagyszebenbe. Eltemetve: Püspökladányban.
Cs. Nagy Lajos Bevonult 1914. július 28-án Temesvárra, a 7. szekerész osztaghoz. Eltemetve: olasz harctéren.
G. Nagy Lajos Bevonult 1914. július 29-é Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez.
H. Nagy József
H. Nagy Lajos
H. Nagy Sámuel
K. Nagy Lajos Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez.
M. Nagy Sámuel Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Sz. Nagy Balázs Bevonult 1914. november 3-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Nádházi Benjámin Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Nádházi István
Nádházi József Bevonult 1915. január 15-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).
Nádházi Lajos Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 3. honvédekhez.
Nádházi Sándor Önként bevonult 1913. október 6-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Nánási Béla
Nedolai József
Némethi Károly Bevonult 1914. július 2-án, Debrecenbe a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Szálnok község mellett
Novák József Bevonult 1915. március 7-én Zalaegerszegre, a 6. honvéd huszárezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Ordasi István

Az elesett bajtársak temetése

Pandur Bálint
Pandur Benjámin
Pandur Ferenc
Papp András
Papp Dániel
Papp Elek
Papp János
Papp József
Papp Lajos Bevonult 1915. január 16-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Papp Lajos
Papp Márton
Papp Sándor
Papp Sándor
Patai János
Pál István Bevonult 1914. júliusában Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Pánti Bálint Bevonult 1914. augusztus 2-án Nagyszebenbe, a 82. gyalogezredhez.
Pánti Lajos Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren, Kamarnow melletti Csahó községben.
Pánti Sándor
Pocsai Sándor Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Pusoma József
Pusoma Károly
Rácz Albert (v. András)
Rácz Bálint
Rácz Gábor Bevonult 1915. október 15-én. Eltemetve: Püspökladányban.
Rácz József
Rácz Lajos
Rácz Lajos
Rácz Sándor
Rácz Sándor Bevonult 1916. május 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Rácz Sándor
Rácz Sándor
L. Rácz Albert Bevonult 1915. november 3-án Königräzbe, a 39. közös gyalogezredhez. Eltemetve: Püspökladányban.
L. Rácz István Bevonult 1914. aug. 16-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Sass Imre Bevonult 1914. október 15-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: Losoncon.
Sass Sándor
Sass Sándor Bevonult 1914. augusztus 3-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Sass Sándor
Sánta Pál Bevonult 1914. júliusban Budapestre, a 29. gyalogezredhez.
Sárándi Albert Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Sárándi Lajos Bevonult 1915. január 16-án Debrecenbe, a 39. gyalogezred 4. századához. Eltemetve: olasz harctéren.
Schnitzler Adolf Bevonult 1912. október 6-án Debrecenbe, a 39. gyalogezred 8. századához.
Schwarcz Jakab
Sólyom Lajos
Sőrés István
Szabó Gábor
Szabó Gábor
Szabó Gyula
Szabó Imre Bevonult 1916. január 17-én Debrecenbe. Eltemetve: orosz harctéren.
Szabó Imre Bevonult 1916. január 16-án Szegedre, a 7. hidász ezredhez. Eltemetve: Miskolcon, a hősök temetőjében.
Szabó János
Szabó Kálmán Bevonult 1914. július 27-én Budapestre, a 29. gyalogezredhez.
Szabó Lajos Bevonult 19914. július 28-án Debrecenb,e a 39. gyalogezredhez.
Szabó Mátyás
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Szabó Sándor Bevonult 1912. október 6-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. A világháború kitörésekor áthelyezték a tábori csendőrséghez.
Szabó Sándor Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
D. Szabó Gábor Bevonult 1915. áprilisban Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
D. Szabó Imre Bevonult 1914. júliusban Debrecenbe. Eltemetve: orosz harctéren.
D. Szabó Mihály
K. Szabó Lajos Bevonult 1914. június 22-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Püspökladányban.
Szalai János
Szarka István Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Budapesten.
Szatmári József Bevonult 1916. január 18-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.
Szántó János Bevonult 1914. augusztus 13-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez. Eltemetve: orosz harctéren.
Szász Márton
Székely Lajos Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Székely Sándor
Szelei István Bevonult 1918. június 1-én a közös vasúti ezredhez.
Széll József
Széll Lajos
Széll Lajos
Széll Lajos
Széll Sándor Bevonult 1915. szeptemberében Jászberénybe, a 16. honvéd gyalogezredhez.
B. Széll Bálint
B. Széll Lajos
Gy. Széll Albert
Széplaki András (sz. 1881.) Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Rohatinban.
Széplaki András (sz. 1882.) Bevonult 1914. június 14-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Rohatinban.
Széplaki Sándor
Szilágyi Albert Bevonult 1914. aug. 14-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Szilágyi Bálint
Szilágyi Gábor Bevonult 1916-ban Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Szilágyi György Bevonult: 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).

Szilágyi Gyula Bevonult: 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).
Szilágyi István
Szilágyi Lajos
Szuromi Imre
H. Szűrös János
Szűrös Károly

Egy bajtárs, egy barát, egy falubeli sírjánál

Takács Zsigmond
Tóth Balázs
Tóth Ferenc Bevonult: 39. gyalogezredhez. Eltemetve: Visintini (olasz harctér).
Tóth Gábor
Tóth Gábor Bevonult 1914. őszén Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Tóth István György Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Tóth István Bevonult 1915. január 15-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Tóth István Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Tóth József
Tóth Károly
Tóth Lajos Bevonult 1914-ben Nagyváradra, a 19-es tüzérezredhez.
Tóth Lajos Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honvéd népf. gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.
Tóth Lajos Bevonult 1914. augusztus elején Debrecenbe, a 3. honv. gyalogezredhez.
Tóth Sándor
D. Tóth Benjámin 1915. február 5-én mint polgári szekerész az orosz harctérre ment, ahonnan 1917. tavaszán bevonult Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
K. Tóth Sándor Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
M. Tóth Albert Bevonult 1914-ben Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
M. Tóth Balázs 1915. nyarán mint polgári szekerész az orosz harctérre ment, ahol 1916. besorozták a 3. honvéd gyalogezredhez s bevonult Debrecenbe.
M. Tóth Benjámin Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Sz. Tóth Sándor Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Sz. Tóth Antal
V. Tóth Lajos Bevonult 1914. augusztusban Debrecenbe, a 3. honv. népf. gyalogezred 3. századába.
V. Tóth Sándor Bevonult 1915. januárban Debrecenbe, a 39. gyalogezred 3. századába.
Tőkés Lajos
Ugrai Lajos
Ulveczki András
Ulveczki György Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez.
Ulveczki István
Ulveczki József
Ulveczki Lajos Bevonult 1914. augusztus 25-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.
Ulveczki Tamás Bevonult 1914. július 14-én Nagyváradra, a 17. tüzérezredhez.
Vadász András
Vadász Ferenc
Vadász Imre Bevonult 1914. június 18-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Vadász István
Vadász Mihály
Vadász Károly
Vakler József
Varga András
Varga József
Varga Károly Bevonult 1914. augusztus 3-án Debrecenbe, a 3. népf. gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.
Varga Mihály Bevonult 1914. július 28-án Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez.
Varga Lajos Bevonult 1916-ban Königrätzbe, a 39. közös gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.
Varga Lajos Bevonult 1914. július 27-én Debrecenbe, a 3. honv. gyalogezredhez. Eltemetve: Valjevóban.
Varga Pál
Varró Lajos Bevonult 1916. január 17-én Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Vass Benjámin Bevonult 1914. október 26-án Debrecenbe, a 3. honvéd gyalogezredhez.
Veres Sándor
Veress István
Vígh Mátyás
Virág Imre
Weiszberg Tóbiás
Wenczelly Jenő
Zagyva Imre
Zagyva Lajos Bevonult 1915. március 15-én Debrecenbe, a 39. gyalogezred 3. századához.
Zsányi Sándor Bevonult 1915. február 15-én Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez. Eltemetve: olasz harctéren.

A 39. gyalogezred katonáinak temetője Lipán, a háború alatt. Itt nyugodott számtalan püspökladányi édesapa, férj és fiúgyermek is…

***

*

Ezúton köszönöm Pintér Tamás és Rózsafi János Nagy Háborús kutatók segítségét, témában nyújtott információit, támogatását!

Püspökladány, 2014. június 28. (szombat), 12.00 óra

Készítette: Megyaszai Szilvia

Az adatok további felhasználása a szerző engedélyével lehetséges!

.

*

Források:

Nagy Háború Kutatásért Közhasznú Alapítvány kutatásai

Nedolay Albert: Püspökladányi hősi halottak albuma

Leszármazottak adatközlései

Korabeli adatbázisok (részletesen a szerzőnél)

Képek:

Korabeli albumok, kiadványok

*

***

Megindító összeállítás korabeli fotókkal és katona-nótával:

(Forrás: youtube, előadó: Széles András)

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz