Konferencia Püspökladányban

A Püspökladány Anno honlap szerkesztőjének konferencián elhangzott előadása
***

2016.05.14.

KARCOLATOK A NAGY HÁBORÚHOZCÍMŰ KONFERENCIA Püspökladányban
(szerző: Püspökladány Anno honlap szerkesztője)

.

A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 2016. évben is kapcsolódott az első világháborús megemlékezések sorához, melynek keretében április 20-án nyitotta meg időszaki tárlatát a Hajdúsági Múzeum „Hajdúk a Nagy Háborúban” című vándorkiállításának anyagából. Folytatva a centenárium programjait 2016. május 12-én konferenciát szerveztek „Karcolatok a Nagy Háborúhoz” címmel a helyi oktatási intézmények, szakemberek és érdeklődők számára.

A rendezvényen Ferenczyné Csáki Annamária tagintézmény-vezető köszöntötte a megjelenteket, majd Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Rásó János alpolgármester és Tányér József mb. intézményvezető tartott köszöntő és megnyitó beszédeket, melyekben az emlékezés fontosságára és a háború értelmetlen halált halt áldozatainak tiszteletére hívták fel a figyelmet.
Az elhangzott előadások mind az első világháború, korabeli nevén a Nagy Háború emlékezetére épültek, s a hadtörténeti ismeretektől a helytörténeti bemutatókig széles spektrumban ölelték fel a konferencia témáját. A háború kiváltó okaitól, előzményeitől egészen napjaink Nagy Háborús emlékezetéig terjedtek a bemutatott ismeretanyagok.

(1) A konferencia résztvevői

Rásó János Püspökladány város alpolgármestere „A vereség taktikája – A Monarchia hadserege a Nagy Háborúban” címmel tartott előadásában a háború előzményeinek, kiváltó okainak ismertetésére is kitért, s harcászati ismertetővel zárta előadását. Győrfi Lajos a debreceni Déri Múzeum történész-muzeológusa a világháborút lezáró békerendszer folyamatát és következményeit tárta az érdeklődők elé. Varjasi Imre levéltáros, az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára vezetője „Hajdúsági bakák a Nagy Háborúban” címmel tartotta meg előadását, melynek sok érdekes háttéranyaga a vándorkiállításban is megtalálható és megtekinthető volt. Bepillantást kaphattunk általa többek között a hajdúböszörményi, hajdúnánási katonák életének mindennapjaiba, a Nagy Háború helytörténeti vonatkozású adataiba. Szikla Gergő főlevéltáros, az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatóhelyettese „Hősi halottak, hősi emlékművek Hajbú-Bihar Megyében” című prezentációjában a megyéből hozott példákkal illusztrálta gazdagon az általa elmondottakat. Előadásában a püspökladányi halotti anyakönyvekből nyert adatok elemzésével ismertette meg az érdeklődőket, melyek a helyi hősi halottak emlékezetéhez nyújtottak fontos információkat. Megyaszai Szilvia a Püspökladány Anno helytörténeti honlap szerkesztője, egyik alapítója és szerzője „Emlékezés a Nagy Háború püspökladányi áldozataira” címmel tartotta meg prezentációját. Ismertetőt adott a Püspökladány Anno helytörténeti honlapon folyó több éves Nagy Háborús gyűjtőmunka eredményeiről, tapasztalatairól is és – segítséget adva más helytörténet-, illetve családtörténet kutatónak, az emlékezni vágyóknak – röviden vázolta a forráshelyek és kutatóhelyek körét, melyeket gazdagon illusztrált püspökladányi példákkal. Seres László a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum történész-muzeológusa „Egy távírász naplója” címmel mutatta be a helyi múzeum birtokába került püspökladányi katonanaplót, s írója életét, ki több éven át szolgált a Nagy Háborúban.

(8) Rásó János alpolgármester előadása (10) Győrfi Lajos a debreceni Déri Múzeum történész-muzeológusa (12) Varjasi Imre levéltáros, az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára vezetője (16) Szikla Gergő főlevéltáros, az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatóhelyettese (25) Megyaszai Szilvia a Püspökladány Anno helytörténeti honlap szerkesztője, egyik alapítója és szerzője                (30) Seres László a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum történész-muzeológusa

.

A konferencia kísérő programja Galgóczi Csaba helyi gyűjtő első világháborús anyagának kiállítása volt, melynek keretében korabeli katonai egyenruhákat és katonai eszközöket, relikviákat tekinthettek meg a konferencia résztvevői, valamint a „Hajdúk a Nagy Háborúban” című vándorkiállítás is elérhető volt a látogatók számára.

.

A Nagy Háború története, annak püspökladányi helytörténeti ismeretei iránt érdeklődők és a megjelent szakemberek tartalmas napot tölthettek el a rendezvény keretében. Nagy űrt pótolt e színvonalas szakmai fórum, mely régóta váratott magára Püspökladányban, s remélhetőleg hozzájárult a téma iránti figyelemfelkeltéshez, a háborúkban harcoló és értelmetlen halált halt felmenőink emlékének méltó ápolásához. A Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény tervei között szerepel a rendezvényen elhangzott előadások szakmai anyagának nyomtatott formában történő megjelentetése.
.
Köszönet a szervezők munkájáért, az előadók szakmai felkészültségről tanúskodó előadásaiért, valamint az érdeklődők megjelenéséért. Külön is kiemelném a megjelent érdeklődők sorában a helyi általános iskolák – az Erőss Lajos Református Általános Iskola és a Kálvin Téri Általános Iskola – tanulóit, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. Valamint külön is köszönöm Ispán Zoltán MATASZ százados látogatását, aki a Püspökladány Anno honlap lelkes olvasójaként Hajdúszoboszlóról tisztelte meg a rendezvényt érdeklődésével, s kinek Édesapja maga is szolgált az első világháborúban. Ispán Zoltán hivatásos katonaként, majd nyugdíjazása után is éveken át kutatta a Nagy Háború eseményeit, s járt számtalanszor az olasz hadszíntér harcterein.

.

A Püspökladány Anno honlap első világháborús gyűjteményéről és a hozzá kapcsolódó gyűjtőmunkáról szóló előadás teljes terjedelmében meghallgatható a beszámolónk elején egy videófelvételen: Az „Emlékezés a Nagy Háború püspökladányi áldozataira” című előadásból a különleges és ritka, 1927-ben nyomtatásban megjelent püspökladányi Hősök Albumát és az 1929-ben felavatott helyi Hősök Szobra történetét is megismerhetik, valamint azon kutatóhelyeket és forrásokat, melyek segíthetik más helytörténet-kutatók és családtörténet-kutatók munkáját is.

.

Köszönöm a rendezvényről készített fotókat a Püspökladány Anno honlap önzetlen, állandó segítőjének Czibere Editnek, a videófelvételt Csontos Gabriellának.

*

FOTÓGALÉRIA:

*

Fotók: Czibere Edit, Megyaszai Szilvia
Videó: Csontos Gabriella

*

A Ladány Televízió összeállítása a rendezvényről:

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz